Riktlinjer corona/covid-19 på gymnasiet

Ytterligare lokala åtgärder kan förekomma. Dessa kommuniceras internt på skolorna.

Vaccination

 • Du som är född 2005 eller tidigare kan nu vaccinera dig mot covid-19 i Skellefteå kommun. Kom ihåg att ditt val gör skillnad och kan rädda liv.
 • Från och med den 15 september kommer Skellefteå kommun i samarbete med Region Västerbotten att erbjuda vaccination till elever på kommunens gymnasieskolor.
 • Vaccinationen av dos 1 kommer att ske under skoltid på Anderstorg, centrumhuset som är granne med Anderstorpsgymnasiet.
 • När du tar dos 1 får du datum och tid för dos 2.

Som elev förväntar vi oss att du

 • Tvättar händerna
 • Hostar och nyser i armvecket
 • Stannar hemma om du är sjuk
 • Håller avstånd

Vid sjukdom eller milda symtom

 • Stanna hemma (sjukanmäl).
 • Vi uppmanar till självtest via vården av två anledningar:
 • Möjlighet till snabb smittspårning.
 • Snabb återgång till skolan vid milda symtom som ej är covid-19.
 • Följ i den mån det går skolarbetet via skolans lärplattform. I vissa fall kan lärare föreslå att undervisningen följs via Teams.
 • Meddela mentor om du insjuknat i bekräftad covid-19. Skolan kommer att informera elever och personal om att smittan finns för att hindra ytterligare smittspridning.

Vid bekräftad covid-19 på skolan

 • Elever/vårdnadshavare meddelas särskilt om man ingår i samma undervisningsgrupp som elev eller lärare med bekräftad covid-19.

Vad händer om min lärare är sjuk?

 • Gå till ditt klassrum.
 • Vid mildare symtom kopplar läraren eventuellt upp sig via Teams och genomför lektionen digitalt.
 • Har ordinarie lärare inte möjlighet att genomföra lektionen meddelas detta och lektionen genomförs på annat sätt.

Rena händer?

 • Handsprit finns vid ingångar samt utplacerade runt skolan.
 • Tvål och vatten finns på skolans toaletter.
 • Tvätta ofta för att förhindra smittspridning.

Skollunch

 • Håll rekommenderade avstånd i matkön (var och en har ett ansvar).
 • Sprita händerna innan du tar mat.
 • Sitt inte med nya personer, håll dig till din närmaste krets.
 • Sitt inte längre än nödvändigt i matsalen.
 • Det är inte tillåtet att äta flera gånger per dag. Ät enligt position på ditt schema.
 • I matsalen gäller samma regler som på restaurang. Att hålla avstånden, antalet gäster kan överstiga 50.

Avstånd

 • Var uppmärksam på att hålla avstånd enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer när du rör dig i skolan.
 • Följ de anslag och markeringar som finns utsatta i skolan.
 • Fasta placeringar skall följas i klassrummen. Viktigt att sitta med samma personer varje lektion i så stor utsträckning som möjligt.
 • Umgås/sitt nära ett fåtal och samma personer.
 • Uppehåll dig inte i trånga korridorer utanför klassrum längre än nödvändigt. Vi eftersträvar fria passager.

Raster

 • Om möjligt, gå ut.
 • Schema för salar finns digitalt där du ser ditt personliga schema.
 • Lämna salen i god tid innan ny klass ska in för att undvika trängsel.
 • Behöver lärare/städpersonal nyttja salen utryms den omgående.
 • Mat/dryck är ej tillåtet i lektionssalar.
 • Möblering i bibliotek, caféer, elevuppehållsytor och matsal har glesats ut i möjligaste mån. Viktigt att där det är trängre vara ännu mer aktsam!
 • Uppehåll dig inte i trånga korridorer utanför klassrum längre än nödvändigt. Vi eftersträvar fria passager.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se