Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar för dig som har barn i förskola, grundskola och gymnasieskolan.

Frågor och svar

Frågor och svar

Samma restriktioner gäller som under vårterminen, vilket innebär att vårdnadshavare inte ska vistas i skolans eller förskolans lokaler i onödan.

När du hämtar eller lämnar ditt barn ska du så långt det är möjligt vänta utomhus så kommer ditt barn ut. Du som har en avtalad mötestid med någon på skolan eller förskolan är naturligtvis välkommen in så länge du känner dig frisk och kry.

Om någon i familjen är bekräftat smittad med covid-19 så ska alla i familjen vara hemma tills Region Västerbottens smittspårare kontaktar er med mer information om hur ni kan agera.

Mer information om när och hur länge man ska stanna hemma finns på 1177 Västerbottens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Nej, snabbtest gäller inte utan du måste verifiera eventuell pågående smitta med ett PCR-test.

Läs mer om provtagning för covid-19 på 1177 Västerbottens webbplats Länk till annan webbplats.

Nej, om din vaccination redan är påbörjad med dos 1 via en hälsocentral eller vaccinationsmottagning så kan du inte få dos 2 i skolan.

Läs mer om provtagning för covid-19 på 1177 Västerbottens webbplats Länk till annan webbplats.

Du som förälder behöver skicka in läkarintyg från dag 22. Detta gäller till och med 30 september 2021.

Mer information om ersättningar, läkarintyg och liknande hittar du på Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ja sedan starten på höstterminen 2021 sker all undervisning i grund- och gymnasieskolan på plats i skolans lokaler, i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv.

Barn blir sällan allvarligt sjuka i covid-19 men utgör fortsatt en grupp som är mottagliga för smitta och i skolmiljön kan smittkedjor och utbrott uppstå under hösten. Det förebyggande arbetet i skolan och på fritids är därför fortsatt viktigt, till exempel att undvika större samlingar och trängsel, hålla god handhygien och framförallt att stanna hemma vid symtom, även om de är milda.

De elever som måste vara hemma i familjekarantän, förlorar inte sitt studiebidrag.

Kommunens förskolor och skolor arbetar hela tiden förebyggande för att allmänt minska smittspridning ¬ då även andra influensavirus är i omlopp.

Alla, både medarbetare och elever, uppmanas att bidra till minskad smittspridning genom att stanna hemma om de har symtom, låta bli att röra vid ansikte eller ögon samt undvika nära kontakt med sjuka människor. Viktigt är också att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Före måltid, mathantering och före och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. Och den som behöver hosta eller nysa gör det bäst i armvecket eller i en pappersnäsduk som kan slängas direkt. Vi försöker också glesa hur man sitter i verksamheterna.

Om förskolan är öppen men ditt barn måste vara hemma därför att hen är sjuk ska du frånvaroanmäla ditt barn som vanligt via e-tjänsten eller ringa Kundtjänst på 0910-73 50 00 knappval 2. Via e-tjänsten kan frånvaroanmälan göras både för samma dag och dagen därpå, så kom ihåg att gå in och anmäla om det blir fler dagar. Via kundtjänst kan man anmäla fler dagar framåt i tiden. De dagar då barnet är frånvaroanmält debiteras inte.

Om det beslutas att förskolan ska stängas gäller att kommunen ska betala tillbaka avgiften, såvida det inte endast handlar om enstaka dagar. Om platsen som avtalet avser inte kan erbjudas kan kommunen inte ta ut en avgift. De närmare formerna för återbetalningen avgörs av kommunen utifrån de taxebestämmelser som kommunen tillämpar.

Om det beslutas att enheter ska stängas så gäller att kommunen ska betala tillbaka avgiften. Om platsen som avtalet avser inte kan erbjudas så kan kommunen inte ta ut en avgift. De närmare formerna för återbetalningen avgörs av kommunen utifrån de taxebestämmelser som kommunen tillämpar.

Du som är gäst ansluter till mötet genom att klicka på länken i mötesinbjudan. Du kan ansluta till ett teamsmöte från dator, mobiltelefon eller surfplatta. Det kan ta några minuter att göra detta första gången.

Använd gärna hörlurar med mikrofon till datorn eller telefonen/surfplattan, exempelvis de medföljande till mobiltelefonen. Sitt på en tyst plats utan störande ljud i bakgrunden, eller stäng av mikrofonen när du inte talar.

Anslut via mobiltelefon

Om du ansluter via mobiltelefonen eller ex surfplatta måste du i förväg ladda ned appen Microsoft Teams, sök efter den i Play Store eller App store beroende på vilken modell på mobil du har.
När du har laddat hem appen väljer du att ansluta till mötet som gäst, skriv sedan in ditt namn och anslut til mötet.
Här finns en instruktion med bilder över hur du gör för att ansluta som gäst utan konto i mobilen Länk till annan webbplats.

Anslut via dator

Om du ansluter via dator behöver till tillgång till en webbläsare, ex Microsoft Edge eller Google Chrome.
Här finns en instruktion med bilder över hur du gör för att ansluta som gäst utan konto via dator. Länk till annan webbplats.

Vi förstår att det kan vara svårt att lösa den situationen. Det bästa är att du kontaktar din rektor, så får ni prata vidare om exakt hur er situation ser ut och vad som är bäst. Rektorer kommer att göra bedömningar utifrån elevers stödbehov.

Du har bara rätt till omsorg om du inte kan ordna omsorg på annat sätt. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet så är utgångspunkten att den andra ska ta hand om barnet.

Du bör i första hand se över möjligheten att hålla barnen hemma, eftersom syftet med en skolstängning är att minska risken för smittspridning. Anlita inte personer i riskgrupper, till exempel äldre släktingar, som barnvakt.

Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er arbetar inom samhällsviktig verksamhet är utgångspunkten att den andra vårdnadshavaren tar hand om barnet. Det gäller även om vårdnadshavarna inte lever ihop.

När en person är permitterad så gäller att hen fortfarande är anställd och står till arbetsgivarens förfogande. Hur mycket tid beror på den förhandling som arbetsgivaren gjort med facken. Korttidspermittering kan ske med 20, 40, 60 och 80 % av ordinarie arbetstid och förändras från vecka till vecka. Arbetstagaren kan också förväntas gå kurser under den arbetsfria tiden.

Arbetstagaren ska lämna schema för barnomsorg utifrån hur hen ska vara på jobbet (OB-verksamheten har särskilda regler). Vårdnadshavare ska alltid kontakta berörd rektor för att ha en dialog om sin situation och få veta vad som gäller.

Barn som går i förskola och får symtom ska stanna hemma tills de är friska + två symtomfria dagar.

Barn som varit hemma i 7 dygn (eller mer) och under de två sista dygnen varit utan feber och är pigga kan gå tillbaka till förskolan även om de skulle ha kvar milda symtom. Lätt snuva och hosta efter en genomgången förkylning är inte ovanligt och kan för vissa barn kvarstå under flera veckor. Detta är då inget hinder från att vara på förskolan.

På 1177 Västerbottens webbplats kan du läsa mer om när du ska stanna hemma och hur länge.

När ska jag stanna hemma - 1177 Västerbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Som skolelev ska du stanna hemma samt lämna prov vid symtom. Det gäller även om symtomen är milda och även om du är vaccinerad.

Om du inte tagit prov, eller om ditt provsvar visat att du har covid-19 ska du stanna hemma tills något av följande gäller:

  • Du är helt frisk och det har gått ytterligare två dagar.
  • Du mår tydligt bättre, har varit utan feber i två dagar och det har gått sju dagar sedan du blev sjuk. Du kan ha kvar lätta symtom som snuva eller hosta.

Om du tagit prov och provsvaret visat att du inte har covid-19 kan du återgå till skolan när du är feberfri och känner dig frisk.

På 1177 Västerbottens webbplats kan du läsa mer om när du ska stanna hemma och hur länge.

När ska jag stanna hemma - 1177 Västerbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn som går i förskola och får symtom ska stanna hemma tills de är friska + två symtomfria dagar.

Barn som varit hemma i 7 dygn (eller mer) och under de två sista dygnen varit utan feber och är pigga kan gå tillbaka till förskolan även om de skulle ha kvar milda symtom. Lätt snuva och hosta efter en genomgången förkylning är inte ovanligt och kan för vissa barn kvarstå under flera veckor. Detta är då inget hinder från att vara på förskolan.

På 1177 Västerbottens webbplats kan du läsa mer om när du ska stanna hemma och hur länge.

När ska jag stanna hemma - 1177 Västerbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte tagit prov, eller om ditt provsvar visat att du har covid-19, kan du komma tillbaka när något av följande gäller:

  • Du är helt frisk och det har gått ytterligare två dagar.
  • Du mår tydligt bättre, har varit utan feber i två dagar och det har gått sju dagar sedan du blev sjuk. Du kan ha kvar lätta symtom som snuva eller hosta.

Om du tagit prov och provsvaret visat att du inte har covid-19 kan du återgå till skolan när du är feberfri och känner dig frisk.

På 1177 Västerbottens webbplats kan du läsa mer om när du ska stanna hemma och hur länge.

När ska jag stanna hemma - 1177 Västerbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nej det är inte ett måste, men man får gärna vara hemma för säkerhets skull.

På 1177 Västerbottens webbplats kan du läsa mer om när du ska stanna hemma och hur länge.

När ska jag stanna hemma - 1177 Västerbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Friska elever följer i möjligaste mån undervisning utifrån det material som är utlagt på lärportalen Unikum. Det är också bra om eleverna kan ta rätt på information från klasskompisar om inte alla uppgifter ligger i Unikum. För mera praktiska delar i ämnen, är det svårare att göra uppgifter, men ambitionen är att i möjligaste mån undvika att komma efter.

Friska elever följer i möjligaste mån undervisning utifrån material som är utlagt på lärportalen Unikum. Bra också om de kan ta rätt på info från klasskompisar ifall allt inte ligger på Unikum. Blir förstås svårare när det gäller mer praktiska delar i ämnen, men som sagt i möjligast mån för att undvika att komma efter.

Ja, de ska anmäla frånvaro på vanligt sätt, och det gäller både grundskola och gymnasium.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om ersättning i samband med skolstängning.

I nuläget är det inte aktuellt att stänga några skolor utan vi arbetar med förebyggande åtgärder. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att det inte finns säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängning av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället.

Är ditt barn friskt och symtomfri är hen välkommen till förskolan. Vid lindriga symtom ska barnet stanna hemma. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att ur ett smiddskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska barn ska stanna hemma från förskolan.
Om förskolan inte har stängts så har barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga med ett annat barn rätt till förskola från och med ett års ålder under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. I övrigt så gäller det att barn ska få gå i förskolan så mycket de behöver med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Rektor kan vädja till berörda vårdnadshavare att se över sin möjlighet att låta sitt barn stanna hemma vid hög personalfrånvaro i förskolan.
Utifrån skolförfattningarna finns det i dagsläget inte några möjligheter för huvudmän att hantera personalbrist eller minska smittspridning genom att begränsa rätten till förskola för vissa barn.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om ersättning i samband med skolstängning.

Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet så är utgångspunkten att den andra ska ta hand om barnet.

Om du behöver omsorg, och inte har kunnat ordna det på egen hand, ska du anmäla ditt behov av omsorg till kommunen eller huvudmannen för skolan, förskolan, fritidshemmet eller den pedagogiska verksamhet det gäller. Kommunen eller huvudmannen kan ge dig information om hur du ska anmäla behov av omsorg för barn.

Om kommunen eller huvudmannen efterfrågar det, kan du behöva styrka ditt behov av omsorg med intyg från din arbetsgivare eller uppdragsgivare. Din arbetsgivare måste vara beredd att styrka att ditt arbete är samhällsviktigt.

Rektor kan besluta om stängning en dag, det sker efter samråd med avdelningschef. Det är huvudmannen (Skellefteå kommun) som beslutar om eventuell längre stängning av förskola och skola. Ett sådant beslut fattas i Skellefteå av förvaltningschef i samråd med smittskyddet på Region Västerbotten och kommundirektör Kristina Sundin Jonsson.

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se