Frågor och svar kring e-tjänst samtycke till vaccin Covid-19

Under hösten 2021 erbjuds alla elever som är 12 - 15 år vaccination mot Covid-19 på skolan. Här samlar vi vanliga frågor och svar kring den e-tjänst som vårdnadshavare använder för att ge sitt samtycke till vaccination; samt hur vaccinationen går till på skolan.
För generella frågor om vaccinering och vaccin hänvisas till Region Västerbotten och 1177.

Frågor och svar kring e-tjänst samtycke till vaccin Covid-19

Frågor och svar kring e-tjänst samtycke till vaccin Covid-19

Då kan du lämna in en pappersblankett. Den finns att hämta i kommunens kundtjänst.

Gå till Mina sidor på kommunens självservice Länk till annan webbplats.. Där kan du se status på ärendet, till exempel om det väntar på den andra vårdnadshavarens signatur. Där kan du också kopiera signeringslänken och skicka till den andra personen som ska signera.

Du som av olika anledningar inte kan använda e-tjänsten kan hämta en pappersblankett i kommunens kundtjänst. På grund av det stora trycket finns tyvärr ingen möjlighet att ge teknisk support kopplad till denna e-tjänst.

Ibland startar båda vårdnadshavarna varsitt ärende, så att det finns två påbörjade ärenden igång. Gå till Mina sidor på kommunens självservice Länk till annan webbplats.. Där kan du se status på ärendet.

Uppgifterna skrivs ut och lämnas över i pappersformat till en kontaktperson på Region Västerbotten.

Gäller ditt samtycke ett barn med skyddade personuppgifter behöver du använda en pappersblankett. Den finns att hämta i kommunens kundtjänst.

Dessa uppgifter kommer att skickas i sekretesskuvert enligt sekretess-rutiner.

Alla uppgifter som du har angett i e-tjänstens formulär skickas till Region Västerbotten. Det handlar om:

  • Namn, personnummer, skola, klass och hälsouppgifter om barn
  • Namn, personnummer, kontaktuppgifter till samtliga vårdnadshavare

Information om när vaccinationen ska utföras på respektive skola, samt länk till e-tjänsten, skickas ut till vårdnadshavarna via Infomentor en-två veckor innan vaccinationstillfället.

För att barnet ska kunna vaccineras måste vårdnadshavarna lämna sitt samtycke samt fylla i en hälsodeklaration för barnet, och detta görs enklast via e-tjänsten.

Om vårdnadshavarna inte lämnar in samtycket i tid, kan inte barnet vaccineras på skolan. Då får ni boka tid för vaccination på er hälsocentral.

Då får ni istället boka tid för vaccination på er hälsocentral.

Vaccinet är endast godkänt för barn fyllda 12 år och äldre. När ditt barn har fyllt 12 år kan ni boka tid för vaccination på er hälsocentral.

Om en förälder behöver vara med vid vaccinationen, ska ni boka tid för vaccination på er hälsocentral.

Ja, klasslärare och mentorer finns på plats vid vaccinationen. Själva vaccineringen utförs av personal från hälsocentralerna.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se