Samhällsviktig funktion

Regeringen har förberett för att skolor, fritidshem och förskolor i Sverige ska kunna stängas på grund av coronaviruset, covid-19.

Ett sådant beslut kan komma med kort varsel och därför har Skellefteå kommun förberett för konsekvenserna av en eventuell stängning. Det kan också vara så att vårdnadshavare inom samhällsviktiga verksamheter kan behöva jobba när det är jul, sommar eller på annan ledighet och inte ha sin semester som planerat. Då ska kommunen ordna omsorg förskola/fritidshem för barnen.

Anmäl samhällsviktiga funktioner

De föräldrar som har samhällsviktiga funktioner ska, efter att ha samrått med sin arbetsgivare anmäla det för att barnen ska beredas plats på förskola eller fritidshem.
Arbetsgivaren kan via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, läsa på mer kring vad ett samhällsviktigt arbete är.

Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er arbetar inom samhällsviktig verksamhet är utgångspunkten att den andra vårdnadshavaren tar hand om barnet.

Förbered dig inför en eventuell stängning

Prata med din arbetsgivare
Du med barn upp till 12 år kan redan nu prata med din arbetsgivare. Fråga om du anses ha en samhällsviktig funktion i ditt arbete och om du behövs på ditt arbete vid en eventuell stängning av förskolor/fritidshem.

Meddela omsorgsbehov?
Du kan vänta med att kontakta rektor på ditt barns förskola/skola om du har behov av omsorg. Om ett beslut om stängning tas kommer information att skickas ut till alla vårdnadshavare med barn inom verksamheten. Vid eventuell stängning kommer vi dock behöva ett snabbt svar från dig, för att på kort tid kunna planera den omsorg som behövs. Av den anledningen är det bra om du redan har pratat med din arbetsgivare.

Vem bedömer behovet?
Det är upp till arbetsgivaren att bedöma om företaget eller organisationen bedriver samhällsviktig verksamhet. Bedömningen görs utifrån råd och vägledning från MSB. Arbetsgivaren tar ställning till vilka medarbetare som behövs för att verksamheten ska kunna fortsätta. Läs mer om omsorg för barn vars föräldrar jobbar inom samhällsviktig verksamhet på MSB: s hemsida.

Länk till MSB - Om omsorg för samhällsviktiga yrken Länk till annan webbplats.

Blanketter när det gäller samhällsviktig verksamhet

Anmälan om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet Länk till annan webbplats.

Vilken personal kan få omsorg om skola, förskola, fritidshem stänger - till arbetsgivare 2020 Länk till annan webbplats.

Intyg om samhällsviktig verksamhet Länk till annan webbplats.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se