Kompetensutvecklingsdagar

Tre flickor

Medarbetare på förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet har fyra kompetensutvecklingsdagar per år. Dessa dagar finns ingen ordinarie medarbetare på verksamheten.

Förskolan eller annan pedagogisk verksamhet kan i vissa fall hållas stängd men alternativ verksamhet i Skellefteå kommun ska erbjudas. Detta kan innebära att barnet träffar annan medarbetare och vistas i andra lokaler dessa dagar. Finns behov av omsorg för barnet dessa dagar - kontakta ansvarig för verksamheten senast tio arbetsdagar i förväg.

Nedan har vi listat vilka dagar som gäller för 2022 och 2023.

Höstterminen 2022

  • 19 augusti (Gemensam kompetensutvecklingsdag för grundskolan och fritids)
  • 23 september (kompetensutvecklingsdag förskola, ingen ordinarie verksamhet men alternativ verksamhet erbjuds vid behov
  • 26 september (kompetensutvecklingsdag för lärare, elever lediga)
  • 31 oktober, 1 november (kompetensutvecklingsdag för lärare, elever lediga)
  • 2 november (grundskola stängd, förskola och fritidshem ingen ordinarie verksamhet men alternativ verksamhet erbjuds vid behov))

När personalen har kompetensutvecklingsdagar har förskola, grundskola och fritidshem ingen ordinarie verksamhet men alternativ verksamhet erbjuds vid behov.

  • 9 januari (grundskola och fritidshem stängda)
  • 10 januari (Skolan är stängd)
  • 17 februari (förskola, grundskola och fritidshem är stängda denna dag)
  • 22 maj (förskola är stängd denna dag)

Kompetensutvecklingsdagarna är till för att medarbetare i arbetslaget ska få kompetensutveckling. Detta kan innebära att skriva lokal arbetsplan, göra utvärderingar eller dokumentation, delta i kurser, utbildningar eller föreläsningar.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se