"rootPage" is not defined.

För elever och vårdnadshavare i grundskolan

Betyg och bedömning

Betyg sätts i slutet av varje termin från årskurs 6 i grundskolan (årskurs 7 i specialskolan) fram till slutbetyget i år...

Elevdatorer

Från årskurs 6 till gymnasiet har elever möjlighet att låna en personlig bärbar dator från skolan.

Elevhälsa

Elevhälsan är en viktig och integrerad del av lärandet i skolan. Elevhälsan ska vara förebyggande och hälsofrämjande och...

Elev- och föräldrainflytande

Många av kommunens skolor har skolråd, som är ett rådgivande diskussionsforum där rektor får tillfälle att ta del av syn...

Frånvaro för grundskolan

Frånvaro på grund av sjukdom ska göras innan skoldagens första lektion.

Kränkande särbehandling, mobbning

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola och grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rä...

Omsorg på obekväm arbetstid

Du kan ha rätt till OB-verksamhet om du arbetar du kvällar, nätter och helger. Det vill säga omsorg för ditt barn på obe...

PRAO, praktisk arbetslivsorientering

I Skellefteå kommun har årskurs 8 och 9 en praovecka per läsår. Årskurs 8 har sin praovecka under vårterminen och årskur...

Studie- och yrkesvägledning i grundskola

Studie- och yrkesvägledning sker på skolan på två sätt, i vid och i snäv bemärkelse.