Frågor och svar kring flytten till Moröskolan

Med utgångspunkt i den stora skolsatsningen i Skelleftehamn de kommande åren är planen att Örjansskolans elever kommer att ha sin undervisning på Moröskolan med start i januari 2024 och fram till dess att den nyrenoverade skolan står klar.

I februari 2023 tog för- och grundskolenämnden beslutet att samla all skolverksamhet i Skelleftehamn Örjansskolan samt att utöka elevkapaciteten där.

Utifrån beslutet har sedan en projektgrupp haft i uppdrag att ta fram ett förslag på den nya utformningen av skolan, samt en projektplan för renoveringar och utbyggnationer.

För att kunna genomföra ombyggnationerna på ett tidseffektivt och säkert sätt kommer Örjansskolans elever att flytta ut från lokalerna, och planen är att undervisningen under tiden kommer bedrivas på Moröskolan. Moröskolan är väl anpassad till ändamålet med tomma lokaler i bra skick, vilket gör det till det bästa alternativet under förutsättningarna.

Målet har varit att informera berörda vårdnadshavare och elever om planerna för flytten så snart som vi kommit närmre en lösning på var undervisningen ska äga rum under tiden Örjansskolan byggs om. I och med att vi nu planerar för att nyttja Moröskolans lokaler, valde vi att gå ut med information i samband med att det blev klart.

Vi kommer säkerställa att alla barn kan ta sig till och från Moröskolan, vilket innebär ett par olika scenarion och lösningar.

1. Om ditt barn har rätt till skolskjuts till och från Örjansskolan:

Om ditt barn är i behov av ordinarie skolskjuts så ansöker du om det som vanligt inför läsåret 2023/2024. Senast den 1 juni ska ansökan ha inkommit för att garanterat hinna bli behandlad i tid.

För att söka ordinarie skolskjuts, gå in på länken nedan.
Ansök om skolskjuts i Skellefteå kommun Länk till annan webbplats.

2. Om ditt barn inte har rätt till skolskjuts till och från Örjansskolan:

Det kommer att gå beställningstrafik till och från Moröskolan för alla berörda elever som är i behov av det. Både elever och vårdnadshavare kommer att få mer information om detta innan flytten i januari 2024.

Moröskolan ligger på Rosgatan 52 på Morön i Skellefteå. Det är promenadavstånd till Skogsvallen, Floraskolan och Skelleftehamnsleden. Moröskolan har haft skolverksamhet fram till dess att Floraskolan togs i bruk i augusti 2020. Lokalerna är i bra skick och redo att användas till skolverksamhet, vilket gör den till det lämpligaste alternativet under tiden Örjansskolan byggs om.

Vi håller på att se över olika alternativ för att ta fram en så smidig lösning som möjligt. Mer information kommer framöver.

Elevhälsan kommer att ta kontakt med de elever och vårdnadshavare där man sedan tidigare vet att det finns behov av särskilt stöd för att göra övergången till Moröskolan så smidig som möjligt. Hur det kommer se ut varierar från elev till elev.

Om du känner att ditt barn behöver extra stöttning inför omställningen är du välkommen att ta kontakt med barnets mentor under hösten.

Nej du behöver inte göra något. All information om ditt barn följer med till köket på Moröskolan.

Preliminär återgång till Örjansskolan är höstterminen 2026.

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se