"rootPage" is not defined.

Skolskjuts

Om det är långt till den skola som ditt barn har anvisats till kan ni ha rätt till kostnadsfri skolskjuts i anslutning till skoldagens början och slut. Skolskjuts kan ske med skolbuss, ordinarie linjetrafik eller beställd taxi.

Det är numera obligatoriskt för alla som vill ha skolskjuts att ansöka om det. Du ansöker genom att logga in i webbplatsen för skolskjuts. Det kan du göra när som helst under skolåret, men skickas ansökan in efter den 10 maj 2024 kan inte besked garanteras innan skolstart i augusti.

Portalen för skolskjuts (Länk till annan webbplats)
Senast uppdaterad: