Modersmål

Skollagen och gymnasieförordningen styr vem som har rätt till modersmålsundervisning i gymnasieskolan. Studie- och yrkesvägledarna kan ge dig mer information om undervisningen och hur du ansöker.

Ansök om modersmålsundervisning på gymnasiet (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Ansökan om modersmålsundervisning

När du söker till gymnasiet får du ange i din webbansökan om du vill ha modersmålsundervisning och svenska som andraspråk.

Om du inte har angett att du vill ha modersmålsundervisning i din webbansökan, får du en ny möjlighet när årskurs 1 på gymnasiet har börjat. Då delar studie- och yrkesvägledarna ut blanketter för ansökan.

Du kan också ansöka via e-tjänsten Ansökan om Modersmålsundervisning på gymnasiet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blanketten finns även att hämta här:
Ansökan modersmål på gymnasiet (pdf, nytt fönster) , 77.9 kB, öppnas i nytt fönster.

När du har fyllt i blanketten ska du lämna den till skolans expedition.

Om du läser på introduktionsprogrammet Språkintroduktion ansöker du om modersmålsundervisning vid inskrivningen.

Skolan meddelar dig och din vårdnadshavare (om du är under 18 år) om du kan få modersmålsundervisning eller inte.

Regler i Skollagen, kapitel 15:

 • Du kan få modersmålsundervisning om dina föräldrar (vårdnadshavare) har ett annat modersmål är svenska, om du pratar språket till vardags och har goda kunskaper i språket.
 • Är ditt modersmål ett nationellt minoritetsspråk och du har goda kunskaper i språket, har du rätt att få utbildning i språket även om du inte talar det till vardags. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Skollagen Länk till annan webbplats.

Regler i Gymnasieförordningen, kapitel 4:

 • Är du adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska, har du rätt till modersmålsundervisning, även om språket inte är ditt dagliga umgängesspråk hemma.
 • Det är din rektor som beslutar om du kan få modersmålsundervisning.
 • Du kan normalt inte få modersmålsundervisning i mer än ett språk.
 • Skolan kan erbjuda modersmålsundervisning som individuellt val, utökat program eller som ersättning för undervisning i andra språk än svenska, svenska som andraspråk och engelska.
 • Skolan är skyldig att anordna modersmålsundervisning för dig i sammanlagt högst sju läsår under din skoltid, men du kan få modersmålsundervisning under längre tid än så om du har särskilt behov av det.
 • Modersmålsundervisning i högst sju år gäller inte heller om den:
  ersätter undervisning i andra språk än svenska, svenska som andraspråk och engelska,
  anordnas som individuellt val, eller
  anordnas med ett nationellt minoritetsspråk eller ett nordiskt språk som modersmål.
 • Skolan anordnar bara modersmålsundervisning i ett språk om det finns minst fem elever i samma språkgrupp som vill få undervisning och om det finns en lämplig lärare tillgänglig.
 • Om det handlar om ett nationellt minoritetsspråk, är skolan skyldig att anordna modersmålsundervisning även om det är färre än fem elever som vill läsa språket.
 • Om du har börjat få modersmålsundervisning, kan du fortsätta att delta i undervisningen även om språket skulle upphöra att vara ditt dagliga umgängesspråk.

Gymnasieförordningen Länk till annan webbplats.

Studie- och yrkesvägledaren för ditt gymnasieprogram är kontaktperson för modersmålsundervisning på gymnasiet. Du når studie- och yrkesvägledaren via kundtjänst på tel. 0910-73 50 00.

Mer information om studie- och yrkesvägledningen

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se