"rootPage" is not defined.

Anderstorpsgymnasiet

Anderstorpsgymnasiet ska vara en kreativ plats för lärande genom engagemang, växande genom trygghet och gemenskap genom öppenhet.

Här möts varje dag ca 1000 elever och ca 170 personal. Alla kommer med olika bakgrund och erfarenhet som tillsammans med skolans bredd av program skapar en positiv mångfald. Vi är stolta över det goda arbetsklimatet och respekten för mångfalden på skolan.

Våra elever ska mötas av vår pedagogiska verksamhetsidé

  • Den lärande i fokus
  • Lärande i ett social samspel
  • Lärande bygger på motivation och känsla
  • Tar hänsyn och tar till vara på individuella skillnader
  • Höga förväntningar utan överbelastning
  • Tydlighet och och formativt bedömningssätt
  • En lärmiljö inom och utanför skolan

På Anderstorp händer det mycket. Utställningar och föreställningar av olika slag, presentation av företag, spännande redovisningar och utmanande lektioner. I myllret i centralhallen sker spontana möten och där finns vår elevcafeteria. På monitorerna rullar information om vad som är på gång. Det är lätt att ha koll.

Vad vill du göra i dag?

Gå till skolportalen
Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)

Mer om att vara ledig

Du loggar in i appen Edlevo för att frånvaroanmäla ditt barn vid sjukdom. Är eleven under 18 år är det endast vårdnadshavare som kan sjukanmäla eleven.

Sjukfrånvaro anmäls endast för heldag. Gäller frånvaron kortare vårdbesök eller tandläkarbesök ansöker vårdnadshavare/elev om ledighet hos mentor. Funktionen tidsbegränsad frånvaro används inte på gymnasiet i Skellefteå kommun. Har elev eller vårdnadshavare anmält tidsbegränsad frånvaro i appen plockas den bort av skolan om mentor inte är vidtalad.

Om elev insjuknar under dagen, kontaktas mentor och undervisande lärare via teams eller personligen.

Appen Edlevo laddas ner via Google play/Appstore eller så nås sidan direkt via webben på denna länk: appen Edlevo Länk till annan webbplats.. Inloggning sker med BankID.

Om du inte har BankID och kan använda appen eller har andra frågor, ring kundtjänst på 0910-73 50 00 så hjälper de dig.

Elever över 18 år

När eleven fyller 18 år stängs möjligheten för att anmäla och se frånvaro för vårdnadshavare eftersom eleven blivit myndig.

Elever över 18 år anmäler frånvaro på Elevwebben Länk till annan webbplats. .

Du kan, själv eller tillsammans med personalen, söka information till dina skoluppgifter. Du kan sitta och arbeta och läsa i biblioteket. Du kan naturligtvis också använda ditt bibliotek under raster.

Fråga oss gärna om det är något du undrar över!

Kontaktpersoner

Mathilda Lundgren

CSN ansvarar för utbetalning av studiehjälp fram till vårterminen man fyller 20 år. Från höstterminen det år man fyller 20 år måste en ansökan om studiemedel göras hos CSN.

Läs mer på CSNs webbplats Länk till annan webbplats.

I Skellefteå Gymnasieskola möter du studie- och yrkesvägledare i frågor som rör dina studier under gymnasietiden och dina funderingar om framtida studie- och yrkesval.

Läs mer här om studie- och yrkesvägledarna

Om du har långt till skolan kan du ansöka om busskort, inackorderingstillägg eller kontant reseersättning.

Läs mer om vad som gäller här

Elevhälsapersonal på Anderstorp

Kontaktpersonens yrke

Namn

Skolläkare


Elin Forsling

Skolsköterskor

Sara Jakobsson
Anna Bergstedt

Annika Andersson

Kuratorer

Tomas van der Kwast
Joel Boström

Specialpedagoger

Olivia Vinterek
Erika Olofsson

Linda Olsson

För kontakt, ring: Kundtjänst 0910-73 50 00

Mer information om hur elevhälsan jobbar


Föreningens officiella namn: Rådet Anderstorp

Tf Avdelningschef

Birgitta Lindström

Rektorer

John Karlberg
ES - Estetiska programmet
FT - Fordonsprogrammet

Johanna Smitt
BA - Bygg- och anläggningsprogrammet
FT - Transportprogrammet
Studion/Stöd 

Charlotte Brauer-Markgren
SA - Samhällsvetenskapsprogrammet
VF- VVS- och fastighetsprogrammet
Gymnasial lärlingsutbildning
Fjärrgymnasiet

Administrativ chef

Mona Stenberg

Kontakta skolan

Andertorpsgymnasiet
Gymnasievägen 5
931 57 SKELLEFTEÅ

Telefon: 0910-73 50 00

Skicka e-post till skolan


Ta en virtuell tur på skolan

Ta en virtuell tur på skolan

Senast uppdaterad: