Anpassad gymnasieskola (tidigare gymnasiesärskola)

Bild

Anpassad gymnasieskola är en utbildning och vänder sig till dig som har en utvecklingsstörning. Den sträcker sig över fyra år och är en frivillig skolform.

Anpassad gymnasieskola ska stimulera till personlig utveckling och social gemenskap. Den ska också ge möjlighet att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Utbildningen är därför mycket flexibel. Vårt mål är att du som elev ska utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Den ska ge dig en god grund för att sedan söka arbete eller fortsätta studera, och ge de kunskaper som behövs för att delta aktivt i samhällslivet. Utbildningen ska även stärka grunden för det livslånga lärandet.

På anpassad gymnasieskola sker arbetet i mindre grupper. Undervisningen utgår från dina enskilda behov och förutsättningar. Teoretiska kunskaper varvas med praktiska moment Du som elev har en egen individuell studieplan.

Ansöka till anpassad gymnasieskola (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Anpassad gymnasieskola följer samma läroplan som gymnasieskolan men med egna kursplaner.

Se Skolverkets film om anpassad gymnasieskola:

För att kunna ansöka till anpassad gymnasieskolans program krävs att huvudmannen har beslutat att eleven har rättighet att läsa enligt gymnasiesärskolan läroplan

Ansökan till anpassad gymnasieskolas nationella program (pdf) , 573.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan till anpassad gymnasieskolas individuella program (pdf) , 592.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Program att välja mellan

Anpassad gymnasieskola finns på två skolor: Anderstorpsgymnasiet och Baldergymnasiet. Vi erbjuder både nationella och individuella program.

Programmet för hantverk och produktion är till för dig som vill arbeta med olika hantverk eller med produktion av olika slag. Programmet passar för dig som tycker om att arbeta praktiskt med att skapa en produkt.

Programmet för hantverk och produktion är ett yrkesinriktat program som ska förbereda dig för att arbeta inom områdena trä och metall. Som elev får du grundläggande kunskaper om hantverkstekniker och produktion. Du får även lära dig hantera verktyg och tillverkningsmetoder och utveckla kunskaper om de material som används inom programmets yrkesområden.

Du får arbeta både teoretiskt och praktiskt med olika uppgifter, och utveckla din förmåga att samarbeta och ta egna initiativ.

Du får också träna på att utveckla idéer till färdiga produkter. På programmet får du även läsa entreprenörskap där du som elev får prova på att driva ett eget UF-företag (ung företagsamhet).

Programmet innehåller minst 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Programmet är förlagt till Anderstorpsgymnasiet och Baldergymnasiet.

Programmet för hälsa, vård och omsorg är till för dig som vill arbeta med människor i olika åldrar och situationer. Det kan handla om arbete inom till exempel kök och servering, vård och omsorg eller förskola.

Programmet ger dig de kunskaper och kompetenser som du behöver för att arbeta inom serviceyrkena kök och servering, vård och omsorg samt barn. Du får lära dig grunderna i livsmedelskunskap, matlagning och bakning, om människans utveckling och de olika behov som människor har, både barn och gamla. Du tränar dig i att klara av arbetsuppgifter som du behöver för att kunna hjälpa andra människor. Du får lära dig om kost och hälsa och hur valet av livsstil påverkar hälsan.

På programmet arbetar du både teoretiskt och praktiskt med olika uppgifter. Du lär dig hantera och tillaga olika livsmedel, olika behov av vård och omsorg för att kunna utföra uppgifter på ett serviceinriktat sätt. Du lär dig också om barns utveckling och om omgivningens betydelse för att kunna utföra arbete på förskola.

Utbildningen ska ge dig möjlighet att utveckla dessa förmågor genom att lösa uppgifter och utföra praktiska arbetsmoment i samarbete med andra, men också självständigt.

Programmet innehåller minst 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Programmet finns på Baldergymnasiet.

Det individuella programmet är till för dig som inte kan gå på ett nationellt program i anpassad gymnasieskola på grund av din funktionsnedsättning. Programmet ska utformas på ett sådant sätt att det passar just dig.

På anpassad gymnasieskolas individuella program arbetar vi för att ge dig som elev kunskaper som gör att du kan bli så självständig och leva ett så aktivt liv som möjligt.

Du får även kunskaper som gör att du kan vara med och bestämma hur du vill ha ditt vardagsliv och de kunskaper som behövs för att du ska kunna delta i samhällslivet.

Under utbildningen får du arbeta med att utveckla språk och kommunikation, ge uttryck för vad du själv tänker och känner. Utbildningens syfte är att ge dig kunskaper och förbereda dig för ett bra vuxenliv gällande sysselsättning, boende och fritid.

Ämnesområden på anpassad gymnasieskolas individuella program:

 • Individ och samhälle
 • Språk och kommunikation
 • Natur och miljö
 • Idrott och hälsa
 • Hem– och konsumentkunskap
 • Estetisk verksamhet

Du kan kombinera läsning i ämnesområden med kurser från anpassad gymnasieskolas nationella program.

Undervisningen ska utveckla dina kunskaper, skapa lust att lära och väcka nyfikenhet. Du får träna på att hantera och hitta lösningar som stärker dig i ditt vardagsliv. Under utbildningens sista läsår gör du praktik.

Programmet finns på Baldergymnasiet.

Baldergymnasiet

Elin Johansson

 • Barn och fritidsprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Teknikprogrammet
 • Teknikprogrammets fjärde år

Karin Åström

 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Vård- och omsorgscollege

Karita Sandström

 • Anpassad gymnasieskola

MarieLouise Nordlund

 • El- och energiprogrammet
 • Introduktionsprogram – språkintroduktion, individuellt alternativ, yrkesintroduktion, programinriktat val

Den nya anpassade gymnasieskolan har ett starkt samarbete mellan skola och arbetsliv. På alla nationella program i gymnasiesärskolan har du 22 veckor arbetsförlagt lärande, APL. Under din APL innebär det att lärandet i kurser eller delar av kurser förläggs till en eller flera arbetsplatser. APL är avgörande för att eleven ska bli väl förberedd för sitt yrkesområde.

Praktik förekommer även på individuellt program.

Anpassad gymnasieskola ska stimulera till personlig utveckling och social gemenskap. Den ska också ge möjlighet att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Utbildningen är därför mycket flexibel. Vårt mål är att du som elev ska utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Den ska ge dig en god grund för att sedan söka arbete eller fortsätta studera, och ge de kunskaper som behövs för att delta aktivt i samhällslivet. Utbildningen ska även stärka grunden för det livslånga lärandet.

På anpassad gymnasieskola sker arbetet i mindre grupper. Undervisningen utgår från dina enskilda behov och förutsättningar. Teoretiska kunskaper varvas med praktiska moment Du som elev har en egen individuell studieplan.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se