"rootPage" is not defined.

Examensarbete (universitet och högskola)

För Skellefteå kommun är det viktigt att ta tillvara de kunskaper och den aktuella forskning som bedrivs inom många olik...

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Skellefteå kommuns för- och grundskolor och gymnasieskolor tar varje år emot ett antal lärarstudenter inom VFU (Verksamh...

PRAO, praktisk arbetslivsorientering

I Skellefteå kommun har årskurs 8 och 9 en praovecka per läsår. Årskurs 8 har sin praovecka under vårterminen och årskur...