"rootPage" is not defined.

Skolportalen - e-tjänster

För elever i grundskola

Länkar till och information om våra digitala verktyg i grundskolan.

För elever i gymnasiet

Här hittar du som elev digitala lärresurser och e-tjänster för gymnasieskolan.

För elever på VUX, SFI och Yh

Här hittar du som elev digitala lärresurser och e-tjänster.

För vårdnadshavare förskola

Här hittar du som vårdnadshavare digitala lärresurser och e-tjänster för förskola.

För vårdnadshavare grundskola och fritidshem

Här hittar du som vårdnadshavare digitala lärresurser och e-tjänster för grundskolan.

För vårdnadshavare till elev i gymnasiet

Länkar till och information om de vanligaste e-tjänsterna och digitala verktygen du som vårdnadshavare bör ha tillgång t...

Här hittar du som elev och vårdnadshavare digitala lärresurser och e-tjänster som förskolan, grundskolan, gymnasieskolan samt vuxenutbildningen använder. Välj din roll så finns länkar till de olika resurserna och e-tjänsterna där.