"rootPage" is not defined.

VUX

Grundskolekurser

Grundskolekurser för vuxna motsvarar grundskolan till och med årskurs 9. De är till för dig som behöver behörighet för s...

Gymnasiekurser

Gymnasiekurser är till för dig som vill återuppta avbrutna studier, behöver behörighet för högre utbildning eller behöve...

Komvux som särskild utbildning för vuxna

Komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå och på gymnasienivå är en frivillig utbildning riktad till dig som ...

Svenska för invandrare, SFI

Utbildning i Svenska för invandrare, SFI, är en kurs för vuxna invandrare med uppehållstillstånd som vill lära sig grund...

Yrkeshögskolan

Vill du vidareutbilda dig eller satsa på en helt ny karriär? Yrkeshögskolan i Skellefteå ger dig möjlighet till både kom...

Yrkesutbildningar

Vuxenutbildningen i Skellefteå kommun erbjuder ett antal gymnasiala utbildningar inom olika yrkesområden, motsvarande gy...

Ansökan och antagning

Här hittar du information gällande ansökan för utbildning och länkar för att lämna in din ansökan. Välkommen med din ans...

Om VUX

Vuxenutbildningen i Skellefteå är till för dig som vill studera som vuxen. Du kanske saknar eller har en ofullständig gr...

CV - Centrum för vägledning

Karriären är din personliga resa genom livet och arbetslivet: Vem är jag? Vad vill jag? Vad kan jag? I en föränderlig...

Prövning

Prövning är till för dig som vill läsa in en kurs på egen hand och få betyg eller för att höja ett redan satt betyg. För...

Nivåbedömning

VUX erbjuder nivåbedömning i svenska och i engelska för dig som saknar betyg i ämnet, är folkbordförd i kommunen samt sk...

Validering

En validering kan ge en strukturerad värdering och dokumentation av dina kunskaper – oavsett hur du skaffat dem. Genom v...

Betyg på VUX

Du får betyg när du studerar på komvux. Här kan du läsa mer om olika betygsdokument samt hur du beställer betyg från kom...

Stöd på VUX

Vad gäller kring studiestöd under din studietid på VUX? Här hittar du information om och vilket stöd du kan ha rätt till...

Frågor och svar VUX

Här hittar du vanliga frågor och svar som rör vuxenutbildning.

Vuxenutbildningen i Skellefteå är till för dig som vill studera som vuxen. Du kanske saknar eller har en ofullständig grund- eller gymnasieutbildning eller behöver komplettera den utbildning du har för att få behörighet. Eller så vill du kanske läsa en av våra yrkesutbildningar?

0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se