Komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå och Komvux som anpassad utbildning gymnasial nivå

Komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå och på gymnasienivå är en frivillig utbildning riktad till dig som är över 20 år med en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Du får studera i små grupper i den takt som passar dig. Du har inte rätt till bidrag från CSN när du studerar hos oss.

Undervisningen är avgiftsfri och sker i små grupper eller i undantagsfall enskilt. Vi erbjuder undervisning på deltid för dig som vill utveckla dina kunskaper i vuxen ålder. Övrig tid arbetar du som vanligt.

Vi finns på Campus Skellefteå i hus G. Lokalerna är anpassade för dig med funktionsnedsättning.

Ange ditt intresseområde och önskemål under rubriken ”övriga upplysningar” i ansökan - så gör vi sedan en individuell studieplan tillsammans.

Kurser du kan läsa

 • Engelska
 • Svenska/språk och kommunikation
 • Matematik
 • Teknik
 • Historia
 • Geografi
 • Konsumtion och ekonomi, miljö och livsstil
 • Samhällskunskap/individ och samhälle
 • Trafikkunskap
 • Svenska/Språk och kommunikation
 • Datakunskap
 • Lärling

Ansöka till Komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå och Komvux som anpassad utbildning gymnasial nivå för vuxna , 46 kB.

Komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå och Komvux som anpassad utbildning gymnasial nivå

Vi erbjuder och anordnar lärlingsutbildning efter önskemål och tillgång till praktikplatser. Kontakta oss så berättar vi mer!

Senast uppdaterad: