En validering kan ge en strukturerad värdering och dokumentation av dina kunskaper – oavsett hur du skaffat dem. Genom validering kan din kompetens bli formellt erkänd. Det kan stärka din ställning på arbetsmarknaden eller öppna dörren till en högre utbildning. Grunden för en validering är en noggrann kartläggning av en individs samlade kunskaper och erfarenheter. Vi använder vårt eget kartläggningsverktyg, ValiWeb.

Validering mot yrkesinriktade gymnasiekurser

Har du haft ett yrke under lång tid och lärt dig yrket genom att praktiskt utföra arbetsuppgifterna? Då kan du ha skaffat dig kunskaper motsvarande innehållet i gymnasieskolans yrkesinriktade kurser. Har du ansökt till en yrkesutbildning och erbjudits en utbildningsplats, ges du möjlighet att visa de kunskaper du har med dig från arbetslivet. Mer information ges vid utbildningsstart.

Validering av gymnasiala kurser inom vård och omsorg

Du som har yrkeserfarenhet från vård och omsorg kan validera delar av dina yrkeskunskaper och läsa det som saknas via ValiWebs kursmodul (distansupplägg). Längden på utbildningen varierar beroende på hur lång erfarenhet du har med dig och från vilken verksamhet. Flexibel start och du kan välja studietakt. Om du tänker söka CSN meddela det så studietakten motsvarar de krav CSN har. Länk till annan webbplats.

Behörighetskrav

Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.

Viktigt att du också har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå. Utbildningen genomförs på svenska och i yrkespaket för undersköterska ingår Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 från 210701. För att tillgodogöra dig utbildningen behöver du uppnått godkänt betyg i föregående utbildningsnivå.
Bifoga tidigare studieresultat i din ansökan. För att styrka dina språkkunskaper kan ett nivåtest genomföras.

För att vara aktuell för validering behöver du ha jobbat inom vårdrelaterade yrken.

Branschkrav

För anställning som Undersköterska eller Stödassisten efter avslutad utbildning kräver branschen godkänt betyg i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 och samhällskunskap 1a1. Bifoga tidigare studieresultat i din ansökan.

Sökande som är anställningsbar efter avslutad utbildning prioriteras i urvalet vid antagning.

Validering inför utbildning till lärare i gymnasieskolans yrkesämnen

Har du utbildat dig och varit verksam inom ett yrkesområde under lång tid? Känner du att det är dags att gå vidare och bli yrkeslärare på gymnasial nivå? Kartläggningsverktyget ValiWeb används vid kartläggning inför behörighetsprövning för blivande yrkeslärare. Läs mer på respektive lärosätes hemsida.

Välkommen att kontakta VUX på telefon 0910-73 50 00 (kundtjänst).

Validering i Västerbotten, ViV

Kompetensförsörjning är en stor utmaning i Västerbotten och kommer att vara avgörande för företag och branscher att klara sina rekryteringar. Projektet ViV syftar till att utveckla hållbara strukturer för validering med målet att skapa likvärdighet och utökad tillgång till validering inom vuxenutbildningen i kommunerna. Validering är en process som synliggör individens kunnande även där det inte finns formella kompetenser eller betyg, vilket möjliggör kortare väg till utbildning och arbete.

I projektet Validering i Västerbotten som ägs av Region Västerbotten är Skellefteå kommunsamverkanspart.

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se