Barnskötare validering och utbildning på distans

Preliminär start hösten 2023. Ansökan öppnar eventuellt april 2023

Denna studieform riktar sig till dig som arbetar eller har arbetat inom förskola/skola med ett pedagogiskt uppdrag, t.ex. som barnskötare eller annan pedagogisk personal men som saknar utbildning eller del av utbildning.

Med praktisk erfarenhet av pedagogiskt arbete har du många kunskaper som inte alltid är synliga för andra, genom validering får du hjälp att sätta ord på det du kan och förkorta din väg till utbildad barnskötare. Ökad kompetens ger personlig utveckling för dig; du får möjlighet till nya kunskaper, insikter och perspektiv vilket på sikt leder till bättre lärande och utveckling för barnen.

I din ansökan beskriver du var du arbetat, hur länge och i vilken omfattning, samt kort beskrivning av dina huvudsakliga arbetsuppgifter. Om du haft flera anställningar, beskriv då samtliga. Du kan skriva din text i ett Word-dokument eller liknande och bifoga i din ansökan eller skriva direkt i textformuläreti ansökan.

Kom ihåg att bifoga begärda dokument och ange korrekta kontaktuppgifter i din ansökan. Se information under Behörighet.

Om du söker från en annan kommun behöver din hemkommun bevilja din ansökan.

Behörighet

För att vara aktuell för denna studieform måste du arbeta, eller ha tidigare erfarenhet av arbete inom förskola/skola med ett pedagogiskt uppdrag.

  • Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.
  • Utbildningen genomförs på svenska och det är viktigt att du har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå. För det behöver du kunskaper i svenska eller svenska som andra andraspråk som motsvarar grundläggande utbildningsnivå.

    Om du saknar betyg på den motsvarande nivå som anges i behörighet, finns möjlighet att styrka dina kunskaper genom ett nivåtest, läs mer på Nivåbedömning och följ anvisningarna

Om du söker från annan kommun behöver din hemkommun bevilja din ansökan (IKE).

Upplägg

Du studerar på egen hand i valbar studietakt och efter din egen studieplan, med stöttning av din personliga mentor. De kursmål som du redan validerat finns inte med i din studieplan. Kurserna läses via Valiweb Vux digitala plattform där studiematerial, instuderingsfrågor och övningsuppgifter finns tillgängliga. Du gör skriftliga och muntliga prövningar (test) i en kursmodul. Du har tillgång till studiestöd, både individuellt och i grupp.

APL, arbetsplatsförlagd lärande

Validering kan minska behovet av APL i din utbildning, men kan variera för varje enskild individ. APL genomförs på helfart (35 timmar/vecka).

Digitalt arbetssätt

Viss grundläggande datavana är bra. För att genomföra utbildningen behöver du tillgång till en egen dator med internetuppkoppling, webbkamera och headset för interaktion med din mentor.

Studietid

Du avgör själv din studietakt och är delaktig i studiernas upplägg, efter din egen studieplan. Beroende på din egen unika studieplan (där du fått tillgodoräknat vissa delar genom validering) anpassas upplägg och tidsåtgång. Då förutsätts att du läser på din egen fritid. Hela utbildningen omfattar 1350 poäng, se Kursplan nedan.

Utbildningen kan finansieras från CSN men då förutsätts studier på minst 50%.

Kartläggning påbörjas om utbildningen startar augusti 2023. Utan validering vid heltidsstudier beräknas utbildningen ta ca 1 1/2 år.

Kartläggning av tidigare erfarenhet och utbildning

Kartläggningen gör du tillsammans med din personliga handläggare på ValiWeb i kartläggningssystemet (ValiWeb Vux). Där anger du dina tidigare erfarenheter och utbildning tillsammans med betyg och intyg. Utifrån din kartläggning görs en bedömning och din individuella valideringsplan/studieplan utformas.

Erfarenhet inom förskola/skola är en grundförutsättning men även andra yrkeskunskaper och kompetenser från andra områden kan valideras så att delar av utbildningen kan tillgodoräknas.

Validering

Validering av yrkeserfarenhet och kompetens mot gymnasiekurserna inom programmet Barn och fritid.

En validering ger en strukturerad värdering och dokumentation av dina kunskaper – oavsett hur du skaffat dem. Din kompetens bli formellt erkänd. Det kan stärka din ställning på arbetsmarknaden eller öppna dörren till en högre utbildning. Grunden för en validering är en noggrann kartläggning av en individs samlade kunskaper och erfarenheter.

Egna kostnader i utbildningen

Du betalar själv för de kostnader som uppstår under din utbildning, som exempelvis läromedel och transportkostnad till och från eventuell APL-plats.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera informationen i produktbladet.

Kurser som ingår i utbildningen till Barnskötare

Kurser

Kurs

Poäng

Kurskod

Orienteringskurs

50

KGYORI11C

Lärande och utveckling

100

PEDLÄR0

Kommunikation

100

PEDKOU0

Människors miljöer

100

PEDMÄI0

Hälsopedagogik

100

HALHAL0

Pedagogiskt arbete

200

PEGPEA0

Pedagogiskt ledarskap

100

PEDPEG0

Barns lärande och växande

100

PEDBAS0

Pedagogiska teorier och praktiker

100

PEDPED0

Skapande verksamhet

100

PEGSKP0

Specialpedagogik 1

100

SPCSPE01

Etnicitet och kulturmöten

100

SOIETN0

Aktivitetsledarskap (utomhuspedagogik)

100

PEDAKI00S


Ansökan

Ansök till yrkesutbildning (Länk till annan webbplats)

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Viktigt är att du uppger korrekt e-postadress och telefonnummer i din ansökan.

Urval av de sökande sker utifrån:

  • Angivna behörighetskrav
  • Gällande lagstiftning

Läs mer här om hur antagning och urval går till, klicka på boxen Antagningsregler
Använd den inbyggda webböversättaren för att få texten till engelska 
eller annat språk.

Har du frågor?

Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
VUX på telefonnummer 0910-73 50 00 eller via e-post vux@skelleftea.se.

Har du frågor om antagningen, kontakta:
Mejla cv@skelleftea.se eller ring 0910-73 50 00 och skapa ett ärende så svarar vi så snart vi kan.

Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller via formuläret Fråga - CSN Länk till annan webbplats.

Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
Centrum för studievägledning, CV, där kan du boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.

Senast uppdaterad: