Stödassistent validering och utbildning Distans

Ansökan stängde 1 december 2022

Denna studieform riktar sig till dig som arbetar eller har arbetat inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning, till exempel som boendehandledare eller personlig assistent men som saknar utbildning eller del av utbildning.

Med praktisk erfarenhet av arbete inom funktionsnedsättningsområdet har du många kunskaper som inte alltid är synliga för andra, genom validering får du hjälp att sätta ord på det du kan och förkorta din väg till utbildad stödassistent. Ökad kompetens ger personlig utveckling för dig; du får möjlighet till nya kunskaper, insikter och perspektiv vilket på sikt leder till bättre förutsättningar för de personer du ska ge stöd till.

I din ansökan beskriver du var du arbetat, hur länge och i vilken omfattning, samt kort beskrivning av dina huvudsakliga arbetsuppgifter. Om du haft flera anställningar, beskriv då samtliga. Du kan skriva din text i ett Word-dokument eller liknande och bifoga i din ansökan eller skriva direkt i textformuläret i ansökan.

Kartläggning av tidigare erfarenhet och utbildning

Kartläggningen gör du tillsammans med din personliga handläggare på ValiWeb i kartläggningssystemet (ValiWeb Vux). Där anger du dina tidigare erfarenheter och utbildning tillsammans med betyg och intyg. Utifrån din kartläggning görs en bedömning och din individuella valideringsplan/studieplan utformas.

Erfarenhet inom stöd och serviceområdet är en grundförutsättning men även andra yrkeskunskaper och kompetenser från andra områden kan valideras så att delar av utbildningen kan tillgodoräknas.

Kartläggning är planerad att påbörjas 2 januari 2023, men kan inledas redan efter antagningsbesked i december. Mer information skickas med antagningsbeskedet.

Validering

Validering av yrkeserfarenhet och kompetens mot gymnasiekurserna inom programmet Barn och fritid (social inriktning).

En validering ger en strukturerad värdering och dokumentation av dina kunskaper – oavsett hur du skaffat dem. Din kompetens bli formellt erkänd. Det kan stärka din ställning på arbetsmarknaden eller öppna dörren till en högre utbildning. Grunden för en validering är en noggrann kartläggning av en individs samlade kunskaper och erfarenheter.

Behörighet

För att vara aktuell för denna studieform måste du arbeta, eller ha tidigare erfarenhet av arbete inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning.

  • Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.
  • Utbildningen genomförs på svenska och det är viktigt att du har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå. För det behöver du ha kunskaper i svenska eller svenska som andraspråk som motsvarar grundläggande utbildningsnivå.

    Om du saknar betyg på den motsvarande nivå som anges i behörighet, finns möjlighet att styrka dina språkkunskaper genom ett nivåtest, läs mer på Nivåbedömning och följ anvisningarna.

    Om du söker från annan kommun behöver din hemkommun bevilja din ansökan (IKE).

Branschkrav

För att erbjudas anställning inom stöd och service i Skellefteå kommun krävs godkänt betyg i Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 samt i Samhällskunskap 1a1. Dessa kurser erbjuds på Vux i Skellefteå som distanskurser (se gymnasiala kurser på hemsidan).

Bifoga tidigare studieresultat och eventuella arbetsgivarintyg i din ansökan.

Upplägg

Du studerar på egen hand i valbar studietakt och efter din egen studieplan, med stöttning av din personliga mentor. De kursmål som du redan validerat finns inte med i din studieplan. Kurserna läses via Valiweb Vux digitala plattform där studiematerial, instuderingsfrågor och övningsuppgifter finns tillgängliga. Du gör skriftliga och muntliga prövningar (test) i en kursmodul. Du har tillgång till studiestöd, både individuellt och i grupp.

Studietid

Du avgör själv din studietakt och är delaktig i studiernas upplägg, efter din egen studieplan. Beroende på din egen unika studieplan (där du fått tillgodoräknat vissa delar genom validering) anpassas upplägg och tidsåtgång. Det förutsätter att du läser på din egen fritid. Hela utbildningen omfattar 1350 gymnasiepoäng, se Kursplan nedan.

Utbildningen kan finansieras från CSN men då förutsätts studier på minst 50%. Du som är anställd av Skellefteå kommun kan ha möjlighet att få studiestöd via din arbetsgivare.

Studiestöd via Skellefteå kommun Länk till annan webbplats.

Egna kostnader i utbildningen

Du betalar själv för de kostnader som uppstår under din utbildning, som exempelvis läromedel och transportkostnad till och från eventuell APL-plats.

För att genomföra utbildningen behöver du tillgång till en egen dator med internetuppkoppling, webbkamera och headset för interaktion med din mentor.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera informationen i produktbladet.

Kursplan

Kurser
KursPoängKurskod
Orienteringskurs50KGYORI11C
Lärande och utveckling100PEDLÄR0
Kommunikation100PEDKOU0
Människors miljöer100PEDMÄI0
Hälsopedagogik100HALHAL0
Socialt arbete 2100SOCSOC02
Socialt arbete 1100SOCSOC01
Pedagogiskt ledarskap100PEDPEG0
Specialpedagogik 1100SPCSPE01
Specialpedagogik 2100SPCSPE02
Grundläggande vård och omsorg100GRUGRD0
Skapande verksamhet100PEGSKP0
Mental träning100HALMEN0

Kost och hälsa

100

HALKOC0


Ansökan

Ansök till yrkesutbildning (Länk till annan webbplats)

Att bifoga i din ansökan

I din ansökan bifogar du följande via funktionen "Bifoga dokument" i ansökningsformuläret. Skanna eller fotografera handlingarna:

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Viktigt är att du uppger korrekt e-postadress och telefonnummer i din ansökan.

Urval av de sökande sker utifrån:

  • Angivna behörighetskrav
  • Gällande lagstiftning

Läs mer här om hur antagning och urval går till, klicka på boxen Antagningsregler
Använd den inbyggda webböversättaren för att få texten till engelska 
eller annat språk.

Har du frågor?

Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
VUX på telefonnummer 0910-73 50 00 eller via e-post vux@skelleftea.se.

Har du frågor om antagningen, kontakta:
Mejla cv@skelleftea.se eller ring 0910-73 50 00 och skapa ett ärende så svarar vi så snart vi kan.

Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller via formuläret Fråga - CSN Länk till annan webbplats.

Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
Centrum för studievägledning, CV, där kan du boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.

APL, arbetsplatsförlagd lärande

Validering kan minska behovet av APL i din utbildning, men kan variera för varje enskild individ. APL genomförs på helfart (35 timmar/vecka).

Senast uppdaterad: