Facklig blockad har trätt i kraft

Måndag den 20 maj, kl 16.00, trädde Vårdförbundets mertids-, övertids- och nyanställningsblockad mot bland andra Skellefteå kommun i kraft. Det innebär att inga sjuksköterskor får arbeta mer- eller övertid och inga nyanställningar kan göras.

Det är cirka 200 sjuksköterskor, och vissa chefer, inom den kommunala hälso- och sjukvården på avdelningen Vård och omsorg, Kommunhälsan samt inom Utbildning och arbetsmarknad som berörs. Merparten av sjuksköterskorna arbetar inom Vård och omsorg och är ett viktigt stöd för patienter som finns på vård- och omsorgsboenden, har hemtjänst eller insatser via Stöd och service.

Har en plan

Skellefteå kommun har sedan varslet om stridsåtgärder lades den 6 maj arbetat med en plan för hur arbetet ska organiseras för att enskilda individer i möjligaste mån inte ska påverkas.
– Vi har arbetat aktivt med att minska övertiden, så den organisationen finns redan. Nu har vi gjort ytterligare analyser, och tagit höjd för eventuella fler åtgärder. Vi är trygga med att berörda patienter ska få fortsatt hälso- och sjukvård, i enlighet med vår prioritetsordning, säger Sara Lundberg, verksamhetschef, hälso- och sjukvård.
Vårdförbundets blockad gäller tills de centrala parterna har kommit överens.
– Från Skellefteå kommuns sida har vi kontakt med Sveriges kommuner och regioner, SKR, som är de som sköter förhandlingarna med Vårdförbundet. Vi hoppas såklart att de snart kan komma överens och att vi får ett avtal på plats, säger Kim Bodén, förhandlingschef på Skellefteå kommun.

Relaterat:

Senast uppdaterad: