"rootPage" is not defined.

Brandskydd

Brandfarlig och explosiv vara

Till brandfarlig vara räknas brandfarliga gaser och vätskor samt brandreaktiv vara. Med explosiv vara menas explosiva äm...

Brandskyddsredogörelse

Lagen om Skydd mot olyckor ändrades 2021-01-01. Ändringen innebär att ägare byggnader eller anläggningar inte längre är ...

Olycksrapportering

Verksamheter som lyder under lagstiftningarna om transport av farligt gods, om skydd mot olyckor samt om brandfarliga oc...

Systematiskt brandskyddsarbete

Enligt Lag om Skydd mot olyckor har fastighetsägare och den som har verksamhet i byggnad eller annan anläggning det full...

Räddningstjänsten har en ganska liten betydelse för en verksamhets säkerhet. Vi utför tillsyn och kan då upptäcka vissa brister, men detta ger aldrig ett heltäckande skydd. Det är du och dina kollegor som kan se till att skapa en säker arbetsplats.