"rootPage" is not defined.

Anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivande av justerade protokoll, kungörelser och annan information som med stöd av lag ...

Demokrati och dialog

De snabba samhällsförändringarna bidrar till att förväntningarna på invånardialog blir större. Därför utvecklar Skelleft...

Diarium och arkiv

Ordet diarium betyder dagbok och diarieföring innebär att man för dagbok över vilka handlingar en kommun tar emot eller ...

Ekonomi och budget

På den här sidan kan du läsa om kommunens ekonomi. Du hittar bland annat ett kort sammandrag av kommunens senaste årsred...

Internationellt arbete

Här får du information om Skellefteå kommuns EU- och internationella arbete. Exempelvis kan du läsa om vårt Europa Direk...

Kommunens organisation

Skellefteå kommun består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, förvaltningar, nämnder, bolag, stiftelser, valberedning o...

Mänskliga rättigheter

Kommunen arbetar för att underlätta mångfald, jämlikhet och jämställdhet. Det finns olika policys, planer och program so...

Möten och protokoll

I listan nedanför hittar du mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna och råden. Du hittar även ...

Politikerportalen för dig som förtroendevald

Det finns en webbplats för förtroendevalda som innehåller all information som du behöver för att komma in i och utföra d...

Press- och informationsmaterial

Här har vi samlat information och marknadsföring om Skellefteå kommun. I nyhetsrummet hittar du kommunens senaste nyhete...

Service och kvalitetsarbete

Samhället förändras. Skellefteå kommun står inför många stora och viktiga utmaningar, både demografiska och strukturella...

Skellefteå kommuns vision

Skellefteå – En hållbar plats för en bättre vardag. Det är kommunens vision.

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Du kan överklaga beslut på två olika sätt: förvaltningsbesvär och kommunalbesvär. Kommunalbesvär kallas även laglighets...

Skellefteå – En hållbar plats för en bättre vardag. Det är kommunens vision.

 • Kristina Sundin Jonssons nyhetsvideo, onsdag 1 februari

  Idag, den första februari, startar Skellefteå kommuns kampanj för att rekrytera sommarvikarier. I den här videon samtalar kommundirektör Kristina Sundin Jonsson med Camilla Lindström, HR-chef på socialkontoret, om det stora behovet av vikarier.
 • Kommunfullmäktige sammanträder 31 januari

  På sammanträdet kommer bland annat avtal om lokal- och skoltrafik med Skellefteå Buss AB att behandlas. Dessutom besvaras ett antal interpellationer och på dagordningen finns också ett antal beslutsärenden.
 • Kristina Sundin Jonssons nyhetsvideo, torsdag 26 januari

  Förra veckan drabbades Skellefteå kommun av ett så kallat utpressningsvirus. I den här nyhetsvideon samtalar kommundirektör Kristina Sundin Jonsson med Fredrik Wallerström, enhetschef på IT och utveckling, om vad som egentligen hände – och vilken stor betydelse enskilda datoranvändare har för säkerheten.
 • Kristina Sundin Jonssons nyhetsvideo, onsdag 18 juni

  I 2023 års första nyhetsvideo samtalar kommundirektör Kristina Sundin Jonsson med Challa Gustafsson, vd för Västerbottensteatern, om kulturens och teaterns betydelse i Skellefteås samhällsomvandling.