"rootPage" is not defined.

Demokrati och dialog

Barn och ungas delaktighet

Skellefteå kommun arbetar på olika sätt för att förbättra barn och ungas delaktighet och inflytande i skolan, på fritide...

Demokratiberedning

Kommunfullmäktige har inrättat en demokratiberedning. Samtliga partier är representerade i demokratiberedningen.

Folkinitiativ

Kommunallagen ger sedan 1977 fullmäktige möjligheter att utlysa folkomröstning i en fråga. Det kan handla om frågor där ...

Lämna ett Skellefteåförslag

Har du en idé om hur Skellefteå kan utvecklas och förbättras? Då kan du lämna ett Skellefteåförslag till kommunen. Det g...

Val

EU-valet genomfördes den 9 juni 2024.

Visselblåsarkanal och osund konkurrens

Skellefteå kommun har en intern rapporteringskanal, även kallad visselblåsarkanal. Där kan du rapportera missförhållande...

De snabba samhällsförändringarna bidrar till att förväntningarna på invånardialog blir större. Därför utvecklar Skellefteå kommun nya metoder för att möjliggöra ett större inflytande för kommuninvånarna.

Hur vill egentligen kommuninvånarna att Skellefteå kommun ska utvecklas? Det är en fråga ständigt är aktuell och politikerna som företräder medborgarna vill arbeta aktivt med att lyssna och ta till sig åsikter i syfte att kunna fatta kloka beslut.

De verkliga experterna i ämnet är folk som lever och bor i kommunen. Du själv.

Att fånga upp och ta tillvara dina och andras expertkunskaper är en utmaning för Skellefteå kommun. Invånarna förväntar sig dialog – en självklarhet i samband med förändringar som kommunen tar initiativ till, men många vill också själva kunna föreslå förändringar. Inflytandet över livsmiljön tas för givet i allt fler sammanhang. Kugghjulen i den svenska demokratimaskinen börjar röra sig fortare.

Utmaningen ligger i att skapa en balanserad kommunikation mellan kommunen och ett stort antal människor. Kommunen ska hitta rätt grupp i rätt situation och ställa de rätta frågorna i rätt tid, men utan att vara påträngande. Dessutom ska de mindre röststarka medborgargrupperna bli uppmärksammade på samma sätt som vältaliga individer och pockande särintressen.

Skellefteå kommun har utvecklat olika arbetssätt för invånardialog och fördjupad demokrati. Metoderna kan variera beroende på ämne och sammanhang. Skellefteåförslag är ett sätt. Ibland kanske kommunens företrädare söker upp de personer man vill prata med. Andra gånger är stormöten mer passande. Fokusgrupper, enkäter och sociala medier är andra exempel på kommunikationskanaler.

Det är möjligt att kommunen någon gång kontaktar dig för att få veta vad du tycker. Ingen kommer att fråga vilket parti du röstar på. Men du kan förmodligen ge svar på viktiga frågor som sedan ligger till grund för kommunens fortsatta utveckling.

Ytterst är det politikerna som ansvarar för att lyssna av medborgarnas åsikter. Tjänstepersonernas uppgift är att hitta lämpliga kontaktytor och att sätta dialogen i system.

Din uppgift är att berätta om dina krav och förväntningar.