"rootPage" is not defined.

Val

Riksdagsvalet i Sverige 2022 ägde rum söndagen den 11 september 2022. Vid detta val valdes Sveriges riksdag för mandatperioden 2022–2026. Samtidigt hölls det allmänna val till kommun- och regionfullmäktige.

Vem har rätt att rösta?

Du har rösträtt till riksdagen om du är:

  • 18 år senast på valdagen,
  • svensk medborgare och
  • är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Du har rösträtt till region- och kommunfullmäktige om du är:

  • 18 år senast på valdagen,
  • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen, regionen, eller
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen, eller
  • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.

Vad röstar du till?

I riksdagsvalet utser personer som ska representera dig i

Riksdagens uppgifter är att besluta om lagar, om hur statens pengar ska fördelas (statsbudgeten), att styra utrikes- och försvarspolitiken, att arbeta med EU-frågor och att kontrollera regeringen. Riksdagen utser statsminister och godkänner regeringen.

Regeringen styr Sverige och ser till att riksdagens beslut genomförs. För att få en majoritet i riksdagen behöver ett parti eller flera partier som samarbetar få 175 ledamöter (mandat) i riksdagen.

Sverige styrs av en regering bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna med stöd av Sverigedemokraterna.

Sveriges regering har en riksdagsmajoritet med 176 mandat tillsammans. Sveriges regering består av en statsminister och 23 statsråd (ministrar). Statsminister är Ulf Kristersson som är moderat.

Riksdagen har 349 ledamöter som kommer från olika partier och olika delar av landet beroende på folkmängd i de olika valkretsarna. Åtta partier är representerade i riksdagen; Socialdemokraterna (107), Sverigedemokraterna (73), Moderaterna (68), Vänsterpartiet (24), Centerpartiet (24), Kristdemokraterna (19), Miljöpartiet (18) och Liberalerna (16).

Från Västerbotten finns just nu 9 ledamöter, 4 Socialdemokrater, 1 från Miljöpartiet, 1 från Centerpartiet, 1 från Moderaterna och 1 från Vänsterpartiet och 1 från Sverigedemokraterna.

Mer om riksdagen och riksdagens arbete finns på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats..

Regionen ansvarar för att västerbottningarna får den hälso- och sjukvård de behöver.
I Västerbottens län finns tre sjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Skellefteå lasarett och Lycksele lasarett. Regionen har hälsocentraler i länets alla kommuner. På en del orter finns också privata hälsocentraler. Regionens uppgift är också att verka för en god tandhälsa hos hela befolkningen. Genom Folktandvården finns allmän tandvård i hela länet och specialisttandvård till patienter med särskilda behov. Alla barn och ungdomar i länet erbjuds en regelbunden hälsofrämjande tandvård.

Regionen ansvarar också för busstrafiken som går mellan kommunerna och över länsgränserna. Regionen finansierar också tågtrafik i regionen.

Regionen styrs av regionfullmäktige med 71 ledamöter. Åtta politiska partier representeras: Socialdemokraterna 26 mandat, Moderaterna 10, Vänsterpartiet 10, Centerpartiet 8, Liberalerna 6, Sverigedemokraterna 4, Kristdemokraterna 4 och Miljöpartiet 2 mandat. I region Västerbotten styr Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tillsammans.

Mer om regionen och regionsfullmäktige hittar du på Region Västerbottens webbplats Länk till annan webbplats.

Kommunen ser till att det finns barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola. Den ska också ordna kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och socialtjänst. Kommunen ska ge omsorg för äldre och för personer med funktionshinder. Kommunen ska också planera för staden och nya byggen och se till att det finns bostäder. Den ska se till att det finns hälsoskydd och miljöskydd, att det är rent och att människor kan slänga sina sopor. Kommunen ansvarar för räddningstjänsten och ser till att det finns vatten och avlopp till alla bostäder. Slutligen ska kommunen ha bibliotek, där medborgarna gratis kan låna bland annat böcker och tidningar.

Alla andra saker kommunen gör är frivilliga. Till exempel hjälper kommunen till så att det finns idrottsplatser, badhus, kulturskola, museum och mycket mer.

Kommunen styrs av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har 65 ledamöter från 8 politiska partier: Socialdemokraterna 28 mandat, Moderaterna 11 mandat, Sverigedemokraterna 7 mandat, Centerpartiet 6 mandat, Vänsterpartiet 5 mandat, Kristdemokraterna 4 mandat, Liberalerna 2 mandat och Miljöpartiet 2 mandat. I Skellefteå styr Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet.

Mer om kommunen och kommunfullmäktige finns på Skellefteå kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Andra språk, teckenspråk och lättläst

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: