Bolag och stiftelser

Skellefteå kommun äger helt eller delvis ett antal bolag. På de här sidorna kan du läsa mer om de kommunala bolagen och ...

Förtroendevalda

Här hittar du alla förtroendevalda i kommunfullmäktige, nämnder, utskott och bolag. Förutom namn och kontaktuppgifter ka...

Förvaltningar och avdelningar

Skellefteå kommun består av sex förvaltningar som heter kommunledningskontoret, kultur- och fritidskontoret, samhällsbyg...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska församling och fattar de övergripande besluten. De beslutar om kommunens...

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekono...

Nämnder

Kommunens verksamhet är mycket bred och styrs av ett stort antal lagar. Därför finns det ansvariga nämnder för olika ämn...

Revisorer

Kommunrevisionen har som uppdrag att granska kommunens verksamhet och de kommunala bolagen. Detta görs för att se till a...

Rådgivande organ

Kommunens nämnder har stöd av rådgivande organ, som Rådet för förebyggande av funktionshinder (RÅFF) och Kommunala pensi...

Vad gör kommunen?

Skellefteå kommun sköter om många saker som människorna som bor här har nytta av. Kommunen ser bland annat till att det ...

Skellefteå kommun består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, förvaltningar, nämnder, bolag, stiftelser, valberedning och revision. I organisationskartan ser du hur det hänger ihop.

Skellefteå kommuns organisation

Skellefteå kommuns organisation. Klicka på bilden för att förstora den.