Förtroendevalda

Här hittar du alla förtroendevalda i kommunfullmäktige, nämnder, utskott och bolag. Förutom namn och kontaktuppgifter kan du se samtliga nuvarande politiska uppdrag för varje förtroendevald.

Söka ersättning för uppdrag som vigselförättare (Länk till annan webbplats)
Lämna in reseräkning (Uppdrag utanför kommunen) (Länk till annan webbplats)
Lämna in reseräkning (Uppdrag inom kommunen) (Länk till annan webbplats)

Frågor och svar

Frågor och svar

Du får ett halvdagsarvode.

Du får timersättning för timmen på måndag kväll och ett heldagsarvode för fullmäktigesammanträdet.

Du får två timmar på förmiddagen och ett halvdagsarvode för eftermiddagen. Eftersom uppdragen inte hänger ihop så blir det inte ett heldagsarvode.

Du får arvode och ersättning för eventuella kostnader för resor eller andra utlägg som du kan ha. Du kan inte få ersättning för förlorad arbetsförtjänst då du inte har någon inkomstförlust.

Nej, för att du ska kunna få ersättning för förlorad arbetsförtjänst måste du ha haft ett löneavdrag.

Nej, det är flera timmar mellan 10.00 och 13.00 vilket innebär att man kan återhämta sig innan mötet börjar. När man har journatt så sover man på arbetsplatsen och det går inte att jämföra med någon som har vakennatt.

Lämna in ett underlag till lönecenter från din arbetsgivare som visar att du förlorat semesterdagar så får du ersättning. Den betalas ut en gång per år, under våren, eftersom semesteråret i semesterlagen löper från 1/4 till 31/3.

Den förlorade arbetsförtjänsten som du angivit räknas upp med 4,5 % vilket motsvarar den pensionsavsättning som görs för kommunalt anställda. Detta får du varje månad och du måste själv se till att det avsätts till din pension.

Nej, det måste vara mer än 5 km enkel väg för att du ska få ersättning för kostnader för resa och parkering.

Nej, bara en av er kan få reseersättning då ni bara åker i en bil.

Anmäl att du blivit sjuk till din ordförande och sekreterare så fort som möjligt. De ska meddela lönecenter att du är sjuk. Första månaden behåller du alla ersättningar. Därefter får du ingen ersättning från ditt kommunala uppdrag utan du ska söka ersättning från Försäkringskassan direkt. När du kommer tillbaka till dina uppdrag, meddela då lönecenter vilket sammanträde som blir ditt första efter sjukdomen så att du inte förlorar någon ersättning som du har rätt till.

Du kan vara föräldraledig. Du ska anmäla det till din gruppledare och till lönecenter. Du kommer att kunna få ersättning för mellanskillnaden på vad du får från Försäkringskassan och 80 % av ditt tidigare arvode. Du måste dock lämna in underlag från Försäkringskassan.

Du får ett heldagsarvode.

Du får ett heldagsarvode då nämndssammanträdet och gruppmötet tillsammans överstiger 4 timmar.

Om du lämnar in ett styrkt dokument från din a-kassa om att du inte fått a-kassa den dagen så kan du få ersättning från kommunen.

Du får arvode och ersättning för eventuella kostnader för resor eller andra utlägg som du kan ha. Om du lämnar in ett styrkt dokument från Försäkringskassan om att du inte fått föräldrapenning den dagen så kan du få ersättning från kommunen.

Du kan vara ledig natten före sammanträdet med ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Den andra natten måste du arbeta eller ta ledigt men då kan du inte få ersättning för förlorad arbetsförtjänst

Om du lämnar in underlag som styrker din inkomstförlust under sammanträdet, så kan du få ersättning. Det kan vara underlag från din revisor eller liknande.

Nej, kommunanställda som är förtroendevalda inom kommunen har bibehållen semester vid förtroendeuppdrag. I PS Självservice, välj kommunalt uppdrag utan lön vid heldagsfrånvaro, och kommunalt uppdrag timavdrag samt klockslag vid del av dag. Då blir det rätt.

Om man har mer än 20 km tur och retur får man en ersättning för den tid som resan tar. Det finns en tabell i arvodesreglementet där man som förtroendevald kan se hur mycket det är som ersätts.

Du får reseersättning en väg. Resan till Skellefteå är arbetsrelaterad och den får du göra avdrag på deklarationen för, men den betalar inte kommunen.

Anmäler att du blivit sjuk till din ordförande och sekreterare så fort som möjligt. De ska inte meddela lönecenter då du första månaden behåller alla ersättningar.

Du ska lämna in underlag från Försäkringskassan som styrker att du inte tar föräldraledigt under tiden du har sammanträden. Då får du arvode som vanligt. Den förlorade ersättningen grundas då på den ersättning du fått av Försäkringskassan.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se