"rootPage" is not defined.

Mänskliga rättigheter

Barn och ungas delaktighet

Skellefteå kommun arbetar på olika sätt för att förbättra barn och ungas delaktighet och inflytande i skolan, på fritide...

Folkhälsa

I Skellefteå arbetar vi för att skapa förutsättningar för en jämlik hälsa för alla. För att uppnå det krävs samarbete oc...

Invandring och integration

Flyktingmottagningen i Skellefteå kommun tar emot nyanlända flyktingar och hjälper dem att bli en del i det svenska samh...

Jämställdhet

Skellefteå kommun vill vara en framsynt och jämställd tillväxtkommun som är attraktiv att bo och verka i. En förutsättni...

Nationella minoriteter

Talar du finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska? Då har du rättigheter när du ska kommunicera med myndig...

Tillgänglighet och delaktighet

På den här sidan har vi samlat information och länkar för dig som vill veta mer om tillgänglighet och delaktighet för pe...

Video:" I samma värld"

Barn och unga i Skellefteå läser en specialskriven version av Emil Jensens dikt "I samma värld".

Kommunen arbetar för att underlätta mångfald, jämlikhet och jämställdhet. Det finns olika policys, planer och program som handlar om detta.