"rootPage" is not defined.

Tillhör du någon av Sveriges fem nationella minoriteter?

Talar du finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska? Då har du rättigheter när du ska kommunicera med myndigheter och offentliga verksamheter, enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Även språklagen behandlar dina rättigheter att utveckla ditt språk och ställer krav på att offentliga verksamheter ska värna om de nationella minoritetsspråken.

Nationella minoritetsspråk har ett särskilt skydd i lagstiftningen. Gemensamt för finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska är att de allmänna verksamheter som drivs av staten eller av kommuner och regioner har ett särskilt ansvar för att skydda och främja språken. Detta gäller i hela Sverige och således också i Skellefteå kommun.

Skellefteå kommun ska därför:

 • främja dina möjligheter som minoritet att behålla och utveckla ditt språk och din kultur i Sverige.
 • främja barns möjligheter att utveckla sin kulturella identitet och det egna minoritetsspråket.
 • informera dig som minoritet om vilka rättigheter du har.
 • ge dig som minoritet möjligheter till inflytande i frågor som berör dig.

Du som är elev och tillhör någon av de fem nationella minoriteterna har rätt till modersmålsundervisning i ditt minoritetsspråk. Modersmålsundervisningen är två timmar per vecka. Du har också möjlighet att läsa ditt minoritetsspråk som modernt språk.

Skellefteå kommun tillhör finskt förvaltningsområde

Det innebär att finskspråkiga invånare har rätt till viss service på finska. Här kan du läsa mer om finskt förvaltningsområde

Tusenårig historia

I Sverige finns det 700 000 sverigefinländare och deras historia sträcker sig långt tillbaka. Här kan du läsa läsa mer om deras tusenåriga historia

Samiskt förvaltningsområde

Sedan 1 januari 2024 ingår Skellefteå kommun i samiskt förvaltningsområde. Just nu pågår ett uppstartsarbete kring detta. Här kan du läsa mer om samiskt förvaltningsområde.

Renbetesland under vinter

Skellefteå kommun ingår i renbetesmark under vintermånaderna. Här kan du läsa om vad renbetesland innebär

Läs mer:

Samråd är en viktig funktion för att arbeta med frågor gällande nationella minoriteter. Samrådet har regelbundna träffar för att diskutera aktuella frågor och ämnen kopplat till området. En del av träffarna är för inbjudna representanter från respektive minoritetsgrupp, men även öppna träffar arrangeras. I samrådet ingår kommunstyrelsens representanter och huvuduppgiften är att vara rådgivande i frågor som gäller nationella minoriteter.

Samrådet ska:

 • vara en plattform för samråd med nationella minoriteter i frågor som berör dem.
 • bevaka nationella minoriteternas rättigheter enligt gällande lagstiftningar.
 • svara på remisser.
 • initiera, driva på och synliggöra utvecklingen av minoritetsfrågor lokalt, regionalt, och nationellt. Utveckla förslag till strategier för att vara en attraktiv kommun för målgruppen nationella minoriteter.
 • vara ett forum för minoritetsfrågor och sprida kunskap mellan föreningar, organisationer och andra aktörer.
 • sprida kunskap bland majoritetssamhället om Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk.
 • omvärldsbevaka inom området nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Tillhör du en minoritet och vill delta i en dialog med kommunen är du välkommen till våra öppna samråd. Om du är intresserad av att få information om när och var samråden hålls kontakta kompetenscentrumflersprakighet@skelleftea.se så får du mer information.

Det är viktigt att barn får komma till tals om det som berör dem och kommunen vill gärna bjuda in dem till samråd. Du som är vårdnadshavare till barn som tillhör en minoritetsgrupp och är intresserad av att ditt barn får komma till tals kring sådant som berör dem, kontakta kompetenscentrumflersprakighet@skelleftea.se så får du mer information om våra barnsamråd.

Vill du veta mer om minoritetslagen och vilka rättigheter du har? Gå in på minoriteternas egna hemsida Länk till annan webbplats. eller på språkrådets hemsida Länk till annan webbplats. och läs mer. Där finns också informationen översatt till de nationella minoritetsspråken.

Du kan också kontakta kundtjänst 0910-73 50 00 eller kundtjanst@skelleftea.se ifall du vill veta mer.

Förintelsens minnesdag, 27 januari

Samernas nationaldag, 6 februari

Sverigefinnarnas dag, 24 februari

Meänkielidagen, 27 februari

Internationella Romadagen, 8 april

Internationella koltdagen (datum varierar)

Finska språkets dag, 9 april

Tornedalingarnas dag, 15 juli

Urfolksdagen, 9 augusti

Resandefolkets dag, 29 september

Världsdagen för romska språket, 5 november

Finlands självständighetsdag, 6 december

Minoritetsdagen för barn, 12 december

Senast uppdaterad: