Ruotsin viidestä kansallisesta vähemmistökielestä?

Puhutko suomea, jiddišiä, meänkieltä, romani chibia tai saamenkieltä? Silloin sinulla on oikeutesi, kun haluat asioida viranomaisten ja julkisten toimintojen kanssa, sanoo laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä (SFS 2009:724). Myös kielilaissa (SFS 2009:600) on käsitelty oikeuksiasi kehittää kieltäsi. Lisäksi laki asettaa vaatimuksia siitä, että julkisissa toiminnoissa on suojattava kansallisia vähemmistökieliä.

Oikeutesi ovat riippuvaiset puhumastasi kielestä, koska joillakin kielillä on vahvistettu suoja. Yhteistä suomelle, jiddišille, meänkielelle, romani chibille ja saamenkielelle on, että julkisilla toiminnoilla, jotka valtio, kunnat tai maakäräjät tuottavat, on erityinen vastuu kielten suojaamisesta ja edistämisestä. Tämä koskee Ruotsia kokonaisuudessaan ja siten myös Skellefteån kuntaa. Skellefteån kunnan tulee siten

 • edistää mahdollisuuksiasi vähemmistön edustajana oman kielen ja kulttuurin säilyttämiseen ja kehittämiseen Ruotsissa
 • edistää lapsen mahdollisuuksia oman kulttuuri-identiteetin ja oman vähemmistökielen kehittämiseksi
 • tiedottaa vähemmistöjen edustajille näiden oikeuksista
 • antaa vähemmistöjen edustajille vaikutusmahdollisuuksia itseään koskevissa kysymyksissä.

Ruotsissa on kuntia, jotka ovat niin kutsuttuja hallintoalueita jollekin kielelle tai joillekin kielille. Näissä kunnissa näiden kielten puhujilla on vielä vahvemmat oikeudet. Skellefteån kunta on suomen kielen hallintoalue. Se tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus:

 • saada lapsellesi esikoulutoimintaa kokonaan tai olennaisilta osin suomeksi. Lapsella ei tarvitse olla suomen kielen perustaitoja, eikä lapsen tarvitse puhua suomea kotona.
 • saada vanhusten hoitopalvelua suomeksi, jos sinulla on apuun oikeuttava päätös. Sinulla on oikeus suomenkieliseen henkilökuntaan, jos sinulle myönnetään paikka hoito- ja hoiva-asumiseen.
 • käyttää suomen kieltä asioidessasi suullisesti tai kirjallisesti Skellefteån kunnan kanssa.

Suomella, saamenkielellä ja meänkielellä on vahvistettu suoja koko maassa, myös kielten hallintoalueiden ulkopuolella. Skellefteåssa sinulla on siis oikeus käyttää näitä kieliä asioidessasi Skellefteån kunnan kanssa, jos saatavilla on henkilökuntaa, joka puhuu vähemmistökieltäsi. Sinulla on myös oikeus vanhustenhoitoon suomeksi, saameksi ja meänkielellä, jos vanhustenhoidossa on kieltä osaavaa henkilökuntaa.

Skellefteån kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Se tarkoittaa sitä, että ruotsinsuomalaisilla on Skellefteån kunnassa vähemmistölainsäädännön mukaan erityisoikeuksia. Näihin oikeuksiin kuuluu muun muassa se, että:

 • Sinulla on oikeus saada lapsellesi esikoulutoimintaa kokonaan tai olennaiselta osin suomeksi. Lapsella ei tarvitse olla suomen kielen perustaitoja, eikä lapsen tarvitse puhua suomea kotona.
 • Vähemmistökielisenä peruskoulun oppilaana sinulla on oikeus saada äidinkielenopetusta vaikka et puhuisikaan suomea kotona. Sinulla ei tarvitse olla suomen kielen perustietoja, vaan opiskelun voi aloittaa suomen kielen alkeista.
 • Sinulla on oikeus saada vanhusten hoitopalveluja suomeksi, jos sinulla on apuun oikeuttava päätös. Sinulla on oikeus suomenkieliseen henkilökuntaan jos saat paikan hoito- ja hoiva-asumisessa Skellefteån kunnassa.
 • Sinulla on oikeus käyttää suomea asioidessasi suullisesti tai kirjallisesti Skellefteån kunnan kanssa.
 • Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa sinua koskeviin asioihin.
 • Lisätietoja saat Skellefteån kunnan asiakaspalvelusta 0910- 73 50 00

Jos olet suomen- tai saamenkielinen, sinulla on oikeus käyttää omaa kieltä, kun asioit Västerbottenin läänin maakäräjillä, koska Västerbottenin läänin maakäräjät sisältyy suomen ja saamenkielen hallintoalueeseen. Lisäksi sinulla on aina oikeus käyttää suomea ja saamenkieltä kirjallisessa asioinnissa valtion oikeusasiamiehen, oikeuskanslerin, Försäkringskassan-viranomaisen (Vakuutuskassa), veroviranomaisen ja syrjintäasiamiehen kanssa.

Haluatko lisätietoja vähemmistöjä koskevasta laista ja oikeuksistasi? Lue lisää osoitteessa www.minoritet.se Linkki toiselle sivustolle. tai www.sprakradet.se Linkki toiselle sivustolle.. Saat lisätietoja myös Skellefteån kunnalta.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: