Manus: Kristina Sundin Jonsson informerar om det aktuella läget, onsdag 12 maj

Kristina Sundin Jonsson:

Hej, jag heter Kristina och jag är kommundirektör i Skellefteå kommun och sedan i mars förra året så har jag haft videorapporter över det aktuella läget i den här coronapandemin.

Idag ska vi prata om vaccinationer. Sedan förra veckan öppnade vaccinationsbokningen för unga personer, de som är födda mellan 1961 och 1981, och som riskerar att bli svårt sjuka i covid-19. Till det så tillkommer ytterligare personal inom vård, omsorg och sjukvård. Även gravida med riskfaktorer har nu möjlighet att vaccinera sig.

Det är såklart väldigt positivt att vaccineringen i Västerbotten har tagit ordentlig fart och att allt fler grupper får möjlighet att vaccinera sig. Men det är också av största vikt att de som vaccinerar sig är noga med att ta vaccinationsdos två. Det är just vikten av att ta den här andra dosen som vi ska prata om idag och med mig då så har jag Therese Thunberg som är smittskyddsläkare på Region Västerbotten.

Välkommen Therese.

Therese Thunberg:

Tack så mycket.

Kristina:

Varför är det då så viktigt att ta båda doserna vaccin?

Therese:

Tre veckor efter man tagit första dosen så får man ett bra skydd. Men för att man ska få ett långvarigt skydd så är det jätteviktigt att man tar båda doserna.

Kristina:

Spelar det någon roll när man tar den andra dosen eller kan man ta den senare om man vill?

Therese:

När man kommer för sin första dos så kommer man att få tiden för sin andra dos. Det är jätteviktigt att man kommer på den tiden. Vi har en väldigt noggrann planering för vaccinationen. Det handlar om att vi ska kunna ge alla en första dos och för att vi inte ska behöva slänga vaccindoser. Avbokar man den här tiden så finns det risk att vi inte kan planera in din andra dosering. Då kanske det blir så att du inte får din andra dos förrän i höst.

Kristina:

Har ni sett många effekter av det, har ni sett många avbokningar?

Therese:

Det kan vara så att man blir sjuk när man kommer för sin andra dos, det kan ju hända. Men man ska inte avboka av andra anledningar.

Kristina:

Vad händer om man väntar för länge med dos två?

Therese:

En dos är ju en dos. Det är viktigt att försöka hålla sitt intervall som vi bokar dig på. Blir det längre än så kan det gå bra, men man ska försöka hålla sitt intervall.

Kristina:

Finns det några omständigheter som gör att man kanske inte ska ta den andra dosen?

Therese:

Ja, det är om man får en väldigt kraftig allergisk reaktion. Då ska man inte ta dos två. Eller om man får någon annan väldigt allvarlig biverkan, då ska man prata med en läkare om man verkligen ska ta dos två.

Kristina:

Stort, stort tack Therese.

Trots att vaccineringen nu har kommit igång på allvar så ser vi fortfarande en hög smittspridning i länet och framförallt har sjukvården en hög belastning. Det är av yttersta vikt att vi fortsätter att hålla oss till de här rekommendationerna som till följd av en högsmittspridning är förlängda till 23 maj.

Nu står vi inför Kristi himmelsfärdsdagen och vi kan konstatera efter tidigare helger att många gånger har smittspridningen ökat efter en helg. Därför är det av största vikt att vi fortsätter att följa med rekommendationerna.

Att vi håller avståndet, endast umgås med de vi bor med och om vi ska resa så ska man resa på ett smittsäkert sätt.

Med anledning av den höga smittspridningen uppmanar vi i Skellefteå kommun att alla verksamheter att inte genomföra eller arrangera fysiska sommaravslutningar vare sig inomhus eller utomhus. Vi kan glädjande konstatera att många andra organisationer i Skellefteå och kommuner i länet har samma förhållningssätt. Vilket är glädjande.

Det är bara tillsammans och genom eget ansvar som vi kan minska smittspridningen. Med det vill jag tacka alla som har lyssnat och önska er en god Kristihimmelsfärdshelg.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas. Vill du rapportera bristande tillgänglighet? Gör det här.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se