Manus: Kristina Sundin Jonssons nyhetsvideo, onsdag 20 april

Kristina Sundin Jonsson:

Hej, jag heter Kristina och jag är kommundirektör i Skellefteå kommun. Varannan vecka har jag videorapporter över aktuella händelser i den här kommunen.

I takt med att samhället blir allt mer digitaliserat så växer IT-säkerhet fram som ett växande och mycket angeläget område. Både organisationer, företag och privatpersoner har därför ett viktigt ansvar att den här frågan på fullaste allvar. Därför ska vi prata lite mer om det här är idag och med mig har jag Michael Carlberg Lax som är kommunens övergripande strategiska ansvarige för IT-frågor.

Välkommen hit.

Michael Carlberg Lax:

Tack.

Kristina:

Det finns idag väldigt många krafter i samhället som riktar digitala angrepp mot både organisationer och enskilda. Vilka är det som står för de här angreppen och vad har man för syfte med det här?

Michael:

Det handlar främst om kriminella verksamheter som har det här som en affärsmodell att finansiera, oftast, andra illegala verksamheter. Det här är en affärsmodell som genererar en hel del pengar och den har ganska låg risk. Man kan verka från egentligen vart som helst på jorden och behöver inte alltför avancerad teknik för att göra det här.

Säkerhetspolisen är tydlig i sin analys att det här handlar också om andra länder som bedriver en typ av cyber-verksamhet. Där har man lite olika motivationer och drivkrafter. Det kan handla om industrispionage, det kan handla om att påverka opinioner. Slå en splittring eller kanske hitta och tysta regimkritiker.

Ibland kan de här till och med ha en koppling mellan varandra. De här kriminella organisationen kan verka inom olika landsgränser med viss mån av välsignelse av statsledningen.

Kristina:

Är Skellefteå kommun en måltavla för såna angrepp och yttrar det sig i så fall?

Michael:

Vi ser att offentlig sektor blir en allt mer uttalad måltavla. Kanske främst mot vård och omsorg och annan viktig samhällsinfrastruktur, där man är ute efter att att testa vår förmåga att hantera kris eller att utpressa oss på pengar. Eller att påverka våra demokratiska processer.

Kristina:

I mina senaste videorapporter har det handlat mycket om det försämrade säkerhetsläget i Europa och kriget i Ukraina. Har du sett någon förändring som har hänt utifrån det vi har pratat om?

Michael:

Det vi kan se är att cyber-verksamheten har ökat gradvis genom åren allt eftersom samhället har blivit allt mer digitaliserat. Så vi har inte sett någon riktig volymökning under kriget i Ukraina, men det vi vet är att dom blir alltmer sofistikerade i sina angrepp. De blir mer och mer påhittiga, de kommer närmare på oss.

Det är ett specifikt typ av angrepp som har ökat lavinartat de senaste åren och det är vad man kallar för ransomware, utpressningsvirus. Där angriparna tar sig in i organisationen och håller informationen som gisslan, man ser till att verksamheten får tillgång till sina system och sin information.

Den här utpressningen kan man utföra både mot medborgarna. Om man får tag på känslig hälsoinformation, ett exempel som hänt utomlands.

Kristina:

Jag vet att ni jobbar väldigt hårt med den här frågan på övergripande nivå, men vad bör man som enskild individ tänka på?

Michael:

Här funkar det väldigt bra att vara källkritisk. Det här en särskilt viktig fråga i och med att det är valår och att man verkligen bör tänka till en extra gång på vilka länkar vi klickar på och vilka sidor vi besöker. Titta på om det verkar för bra för att vara sant? Är det här normalt? Brukar den här personen kontakta mig? Är man tveksam, se till att prova kontakter via andra kanaler och verkligen dubbelkolla.Man kommer ganska långt om man tänker källkritiskt.

Oftast vill de här angriparna stressa dig till att göra någonting eller fatta ett beslut ganska snabbt. Det kan handla om en utbetalning som måste göras nu eller det är ett paket som ska bokas till utkörning annars så kommer skickas tillbaka. Så stanna till och fundera en gång till om det här är normalt eller om det är för bra för att vara sant.

Kristina:

Här kan jag tänka att vår förmåga att samarbeta med andra är värdefull i de här lägena, att dela erfarenheter. Hur jobbar vi med det?

Michael:

Verkligen, här är det jätteviktigt att vi hjälps åt, både kompetensmässigt och lyfta varandra till gemensam nivå. Men också att hålla koll på varandra när det händer olika incidenter och kunna vara vaksam.

Kristina:

Tusen tack för idag och vi lär återkomma till den här frågan.

Till sist en påminnelse till er alla som lyssnar att det finns en webbsida på Skellefteå kommuns webbplats där man kan ta del av mer information i den här frågan och det som handlar om det säkerhetspolitiska läget i Europa. Där finns det länkar till olika tips och hur man kan vara källkritisk på nätet. Det här ligger precis i linje med det vi har pratat om idag, att det är individens ansvar att vi alla bör ha extra koll på de här frågorna.

Tusen tack till alla er som har lyssnat, vi hörs igen om två veckor

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: