Manus: Kristina Sundin Jonssons nyhetsvideo, 22 september

Kristina Sundin Jonsson:

Hej, jag heter Kristina och jag är kommundirektör i Skellefteå kommun. Varannan vecka har jag videorapporter där jag dels berättar om läget i coronapandemin men också om vad som händer i Skellefteå och den norra regionen.

Idag ska vi prata hållbarhet. Hållbarhet från alla perspektiv, det ekologiska, det sociala och det ekonomiska. Vi har en hållbarhetsvecka som pågår nu.

Med anledning av det har jag idag bjudit hit en väldigt viktig person för oss i Skellefteå, nämligen Peter Larsson utsedd av regeringen som samordnare för Västerbotten och Norrbotten. Med anledning av allt det som händer just nu, inte minst de stora etableringarna.

Varmt välkommen hit Peter.

Peter Larsson:

Tack så mycket

Kristina:

Du kan väl börja med berätta, vad har du fått för ett fint uppdrag?

Peter:

Ibland vet man inte vad uppdraget innebär när man ger sig i kast med det. Därför har det varit lite att laga efter läge men det handlar ju om.

Vad är det som händer nu med? Inte bara en, inte två, utan fem, sex kanske bortåt sju riktigt stora industrietableringar i hela norra Sverige. Allt drivet utav klimatomställningen. Där stålet måste vara fossilfritt i framtiden. Där bilarna ska drivas med batterier och el och liknande

Då är kombinationen bra tillgång till förnybar el i norra Sverige och tillgången till malm men också andra saker. Då var det givet att det är här etableringarna ska ske. Sedan följer så mycket med det. Det krävs människor.

Jag tror att de flesta i södra Sverige har inte en aning om att arbetslösheten är så låg i norra Sverige. Man har en annan uppfattning som är många decennier gammal.

Då krävs det lite extraordinära insatser och min roll är att se till att samtalet mellan alla dessa aktörer fungerar riktigt bra.

Jag fick fråga "Vad är det du gör?" Jag pratar, pratar, pratar och pratar lite till. Men det är för att få ihop saker, sen måste det till beslut. Sådana beslut som ni kan fatta i kommunen. Eller där det också krävs oss medverkan från det nationella perspektivet, till exempel trafikinfrastruktur eller elnätsinfrastruktur. Eller att våra utbildningssystem ska fungera lite bättre när det gäller finansieringen.

Kristina:

Där är väldigt många ganska komplexa processer. Det som händer just nu i i Skellefteå, det händer precis just nu. Här brukar vi prata om samarbete som en del och möjligheten till att verkligen lyckas. Du har även nämnt kommunerna i Norrbotten.

Vad tror du? Vad ser du för möjlighet till samarbete och vad tror du kan komma ut av det?

Peter:

Vi tänker alltid hur olika vi är. Då glömmer man bort likheterna. Säg att vi är 80 till 90 % lika när vi jobbar i en kommun. Vi ska ha skola, vi ska ha omsorg, vi ska bygga vägar och vatten och avlopp. Här finns väldigt mycket mer som en gemensam från Skellefteå till Kiruna.

Vad gör man när när det gäller VA-näten, bostäder och sådana saker? Kan vi ha en gemensam hög svansföring när det gäller det nya bostadsbyggandet? Kan det bli lika klimatanpassat som stålföretagen eller batteriföretagen? Vad är vår del utav det här?

När det gäller skolväsendet och många andra saker där det finns ett gemensamt intresse och där vi kan ta och ge över gränsen.

Men sammantaget skulle jag vilja säga att det som väldigt många kommuner i övre Norrland har längtat efter det är en förändrad demografi, som det heter byråkratspråk, som handlar egentligen om att vi ska bli fler yngre. Vi ska framförallt bli fler.

Den där stagnationen som vi har haft rätt många år, den har inte varit bra. Nu måste vi mentalt släppa den situationen och gå över till någonting nytt. Hur gör vi? Hur jobbar vi när vi ska bli fler? Vilket välkomnande klimat har vi? Får människor som kommer från mina gamla hemtrakter i Göteborg eller från Storbritannien eller från Sydafrika eller vad det nu kan vara för någonting. På vilket sätt säger man "Välkomna till det här samhället som vi skapar tillsammans"?

Nu har vi lämnat det här bakom oss men vi har en tradition som vi tar med oss, vi kommer vara lika duktig i hockey i framtiden. Men vi bygger till någonting mer genom att vi faktiskt blir fler människor. Då kommer du in på någonting ganska viktigt.

Kristina:

Vi pratar om det här hållbarhetsbegreppet. En del av det begreppet är det sociala. Du har sagt en del, finns det någonting annat i det här som du tror kommer att vara viktigt för att locka och attrahera nya invånare?

Peter:

Varje människa är unik och man har olika saker som man attraheras av. Nummer ett är att först upptäcka att norra Sverige har någonting att erbjuda. Nummer två. Ta reda på vad det är för någonting. Det finns enorma kvalitéer redan på plats. Sen kanske vi behöver komplettera det på något sätt.

Mindre kommuner har inte kunnat hålla sig med ett stort kulturutbud, men när man växer så ökar det. Då kan det vara någon säger att jag är intresserad av musik, teater och liknande. Jaha det finns i Skellefteå nu också. Då är det en viktig faktor. Det kan vara skolan. Ja det är ganska enkelt att få en förskoleplats eller att man har särskilt hängivna lärare i Skellefteå eller i Kiruna. Det är många olika faktorer som jag tror att alla måste tänka till kring.

På vilket sätt kan jag bidra i den här expansionen. För att stagnation, det är inge roligt. Expansion har sina problem och de kan vi bara jobba med gemensam.

Då måste vi jobba i olika nivåer, vad man gör kommunen, vad man gör regionen och vad man gör i nationen, på den statliga nivån. Men också hur vi samarbetar med de olika företagen. Jag brukar beskriva ibland som att de här fem kommunerna får väldigt tunga investeringar.

Kristina:

Och vilka kommuner är det?

Peter:

Det är Skellefteå, Luleå, Boden, Gällivare, Kiruna och det kommer säkert någon mer. Men då kommer många företagare resonera så här. Jag vill också vara på plats där det händer. För så funkar vi människor, vi är alltid nyfikna och vi dras till där det händer någonting. Det kan vara att man har en egen ekonomisk nytta av det eller att man har ett engagemang.

Jag tycker att det är så roligt med hur Skellefteå byggt den här nära samverkan med ett tekniskt universitet. Det är ett brett universitet, men stort tekniskt. Som finns i Luleå men att de har en verksamhet i Skellefteå också. Att man ser att det finns ett sammanhang mellan olika utbildningskategorier.

Att vi behöver yrkesutbildad arbetskraft, vi behöver spetsteknologi och sådana saker. Det finns utrymme för alla olika inriktningar.

Kristina:

Någonstans här kanske också snabbheten finns, där det här måste ske på väldigt kort tid och dessutom hållbart. Det här mindsetet, att vi måste tänka i de här nya modellerna.

Peter:

Det tror jag är en av våra svåraste utmaningar antingen att vi en vanlig hederlig medborgare där det inte ska ske så fort ibland, men det måste ske. Eller när man är beslutsfattaren. Då pratar jag inte bara om politiken för de flesta beslut fattas utan att tjänstemän. Men vad är min del att lotsa igenom det här ärendet lite fortare.

Då tar jag som ett konkret exempel att igår så gick det statliga affärsdrivande verket, Svenska kraftnät, ut och sa "Nu ska vi halvera tiden det tar för att bygga en kraftledning. Vi ska göra det tillsammans med energimarknadsinspektionens", som är den tillståndsgivande myndigheten. Och det genom att korta processer, inte att minska ambitionsnivån. Men jobba lite annorlunda.

Kristina:

Nya arbetssätt kommer att vara en konkret sak som vi kommer att behöva jobba med här. Både det och att se det här komplexa.

Peter:

Precis och då tror jag att många kommer känna att det är väldigt roligt när man får göra det på ett annorlunda sätt. För man kanske har sett hur trögt allting ä,r kan inte göra annorlunda? Känner man då att ja, det finns faktiskt ett tillåtande klimat för att jobba lite snabbare, lite fortare. Inte för att man ska springa benen av sig mer utan man ska vara effektivare. Du behöver inte göra allt som du har gjort tidigare.

Kristina:

Tusen tack Peter och vi lär återkomma under de här kommande åren till dig.

Tusen tack till er som har lyssnat och jag vill påminna er om att vi har hållbarhetsveckan som pågår. Du kan hitta mer information på vår webbplats.

Återigen, hållbarhetsfrågorna kommer vi att återkomma till likväl som samarbete.

Tack för idag.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen