Manus: Kristina Sundin Jonssons nyhetsvideo, juni

Kristina Sundin Jonsson:
Hej, jag heter Kristina och jag är kommundirektör i Skellefteå kommun. I mitt förra nyhetsbrev pratade jag om den unika utvecklingen som sker i Skellefteå just nu. Jag tänker fortsätta på det temat idag och prata om det viktiga ämnet kompetensförsörjning.

Just nu sker det ofantligt stora industri investeringar i Skellefteå, i Västerbotten och i Norrbotten. Men det som sker i Skellefteå händer just nu. Det här handlar om en stor samhällsomvandling. Det berör inte bara de här industrietableringarna utan det berör hela samhället. Det behöver man ha klart för sig.

Det här kommer att ställa helt nya krav på vår sektor, offentlig sektor, näringslivet och alla vi som bor här. Men på väldigt många olika sätt. De främsta nyckelfrågorna just nu är kompetensförsörjning och inflyttning. Arbetsmarknaden i Skellefteå växer så det knakar, många har jobb.

Vi har just nu en arbetslöshet som är betydligt lägre än rikssnittet. Det här innebär att vi behöver tänka på nya sätt. Man bedömer att ungefär 14 000 nya arbetstillfällen kommer att komma till fram till 2030. Det här är ofantligt många jobb, så vi behöver bli fler. I Skellefteå har vi, som sagt, en väldigt låg arbetslöshet sedan tidigare. Trots den här pandemin. Vi som arbetsgivare, alla arbetsgivare, behöver ställa in sig på att vara kreativa, jobba tillsammans och hitta helt nya sätt för att locka människor till Skellefteå.

Det som händer just nu är som sagt unikt och den här omvandlingen kommer att ske på väldigt kort tid. Det här kommer att gå snabbt, så vi behöver alla känna den här sence of urgency. Skellefteå kommun är i högsta grad en väldigt stor arbetsgivare. Kompetensförsörjningen kommer att vara helt central även för oss de kommande åren.

Därför har jag bjudit med mig idag vår personalchef, Joakim Lundin, för att höra lite grann med dig hur vi tänker kring det här med kompetensförsörjning. Välkommen Joakim.

Joakim Lundin:
Tack så mycket.

Kristina:
Hur jobbar vi just nu med kompetensförsörjning, kan du berätta lite om det?

Joakim:
Kompetensförsörjning omfattar många delar egentligen. Den första delen handlar om att rekrytera och bemanna våra verksamheter. Där har vi jätteduktiga bemanningsfunktioner och ett rekryteringscenter som jobbar med de frågorna.

Men sen när våra medarbetare väl finns här i kommunen så jobbar vi mycket med kompetensutveckling. När man börjar på kommunen så har man en kompetens inom ett visst område.

Men invånares förväntningar förändrar uppdraget under tidens gång och vi måste jobba med det livslånga lärandet. Det gör man väldigt mycket ute i verksamheterna. Men vi har också till viss del kommunövergripande kompetensutveckling.

Sen ett annat område är arbetsmiljö. Vi vill ju att våra medarbetare ska vara på jobbet och vara friska. Arbetsmiljön är väldigt viktigt. Där har vi jobbat med en åtgärdsplan med 13 punkter under det här året. Dels vill vi att medarbetarna ska vara friska och vara på jobbet men vi vill också att de ska hålla långt upp i åldrarna, ända tills den dagen man bestämmer sig för att gå i pension.

Men det som det kanske är mest fokus på just nu det är det här med attraktionen som arbetsgivare. Det är för att vi har den här kommande konkurrenssituationen som vi ser med de här stora industrietableringarna.

Där jobbar vi mycket med att berätta vad vi står för som arbetsgivare och vad vi gör varje dag för hela Skellefteå.

Kristina:
Hur är det då att jobba i Skellefteå kommun? Hur uppfattas vi som arbetsgivare? Vad kan du säga där?

Joakim:
Vi gjorde, faktiskt redan för två år sedan, ett ganska omfattande insiktsarbete. Det vi var ute i flera delar av vår verksamhet och träffade medarbetarna. För att lyssna på dem och hur de upplevde arbetsgivaren Skellefteå kommun.

Det var ju både positiva och negativa signaler vi fick därifrån. Men det här kommer vi att använda i vårt kommunikationskoncept. Vi vill ha den här äkta kommunikationen. Vi vill faktiskt kommunicera någonting som vi står för.

Det vi fick veta var att våra arbeten känns meningsfulla. Det finns ett syfte med att jobba på Skellefteå kommun. Vi brukar prata om att vi är samhällsbyggare.

Men de utmaningar som vi såg är dels det här med balans i livet. Hur kan man kombinera jobbet med fritiden. Inte minst viktigt blev det nu under pandemin då många av våra medarbetare har jobbat väldigt mycket och har en väldigt ansträngd jobbsituation.

Men det viktigaste är budskapet, det vi gör varje dag för hela Skellefteå.

Kristina:
Vi har de här jobben, hur kan vi sprida budskapet om vilka faktiska arbetsuppgifterna vi har och vem vi är till för?

Joakim:
Vi har 400 olika yrkesroller på Skellefteå kommun. Hur kommunicerar vi det?

Kristina:
Vi vill fortsätta använda våra medarbetare i den här kommunikationen. Man kan anmäla sitt intresse. Vi har redan ett 20-tal medarbetare som har visat sitt intresse. Det kan till exempel vara att man tar fram en text som beskriver sitt arbete och kanske en bild. Då kan vi publicera det på våran webb eller i sociala medier.

Vi har skapat en sida på Insidan, jag läser lite innantill. Det finns en sida som heter "Hej jobbarkompis, vill du berätta om ditt jobb?". Där kan man gå in och anmäla sig. Vi har cirka 20 anmälda idag, men vi behöver fler. Vi behöver särskilt undersköterskor, stödassistenter, förskollärare och barnskötare. Men naturligtvis är alla yrken välkomna att anmäla sig här.

Kristina:
Jag pratade lite om den här väldigt stora samhällsomvandlingen och det som händer i Skellefteå, det sker ju verkligen nu. Det är en unik utveckling. Hur kan vi förbereda oss? För alla behöver känna att det händer nu och vi behöver jobba tillsammans

Joakim:
Ja, men det stämmer. Vi måste göra det här nu och att vi har gjort en förstudie som heter Talang attraktion. I den såg man att det saknas, det här som du beskriver som Sense of urgency. Det är inte bara i Skellefteå kommun utan också hos andra arbetsgivare i Skellefteå.

Så vi måste samtala med andra och tillsammans berätta om det här. Att det är här är något som händer i Skellefteå nu och det påverkar oss allihop.

Kristina:
Hur ser du på kommunens roll i den här extremt heta arbetsmarknaden?

Joakim:
Vi har en organisationskultur som bygger på dialog, vi gillar att samarbeta med andra. Så att vi måste vara kommunikativa och jobba i nätverk och arbetsgrupper med andra arbetsgivare. Vi har några goda exempel redan där vi har börjat jobba med arbetsgivare i Skellefteå kommun och där vi tittar på medföljande.

Det är när ett par, en parrelationer, en personer fått jobb i Skellefteå så vill vi andra arbetsgivare erbjuda att visa vilka andra jobb som finns. Så att båda skulle kunna flytta hit till Skellefteå. Så ditt budskapet är att utan samarbete så kommer det här inte att fungera.

Kristina:
Tusen tack Joakim.

För er som är kommunanställda så gå gärna in och anmäl ditt intresse för att delta i kampanjen, som du hittar på kommunens Insidan.

Stort tack till er alla som har lyssnat.

Text

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas. Vill du rapportera bristande tillgänglighet? Gör det här.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se