Manus: Kristina Sundin Jonssons nyhetsvideo, onsdag 12 oktober

Kristina Sundin Jonsson:

Hej, jag heter Kristina och jag är kommundirektör i Skellefteå kommun. Varannan vecka har jag videorapporter över aktuella händelser i den här kommunen.

För av er många känns coronapandemin ganska avlägset. Men inte riktigt för oss i Skellefteå kommun. Det pågår fortfarande smittspridning. Inom avdelningarna stöd, vård och omsorg följer man utvecklingen noga. Vi rekommenderar våra medarbetare att fortsätta vaccinera sig, närmast nu vaccination nummer fyra.

Men en annan anledning är att åren med pandemin har påverkat oss på väldigt många olika sätt. Vi har fått många värdefulla lärdomar. Det är en av anledningarna till att vi har gjort en utvärdering av de här åren. Vi vill veta vad vi har gjort bra och vi vill veta vad vi har gjort mindre bra. Den här rapporten har utförts av ett konsultföretag som heter Ramboll.

Den här rapporten ska vi förstås fördjupa oss i och därför har jag med mig Patrik Moberg som är vår säkerhetschef. Välkommen hit Patrik.

Patrik Moberg:

Tack.

Kristina:

Börja med att berätta bakgrunden, varför gör vi en sån här utvärdering?

Patrik:

Det för att lära oss. Det här är en stor händelse och vi måste ta tillvara på de lärdomarna som kommer av det. Det har varit under lång tid och vi har verkligen prövats. Vi gör det här för att lära oss.

Kristina:

Jag tänker att vi kan ha väldigt stor nytta av de här lärdomarna i den omställning som hela den här platsen står inför. Den här stora utmaningen, att det finns lärdomar där. Vad tänker du kring det?

Patrik:

Det tycker jag är helt rätt och det är ett kvalitetsarbete att utvecklas på det här sättet.

Kristina:

Det finns många positiva omdömen i den här rapporten. Kan du ge exempel på vad vi gjorde bra under här pandemin?

Patrik:

Det vi var inne på, omställningsförmågan lyfts i rapporten. Även att vi arbetade proaktivt. Andra delar som lyfts är den fackliga inkluderingen och kriskommunikationen. Men inte minst den här samverkan som vi hade och samordningen, dels inom kommunkoncernen. Men även för kommunens geografiska område och i länssamverkan. Där vi strävade starkt efter att göra lika och följa myndigheternas råd och rekommendationer. Det här var en viktig del, att försöka få en enhetlig målbild, att alla skulle sträva åt samma håll oavsett vilken organisation man levde under.

Kristina:

Vad är din bedömning? Vad var det som gjorde att vi lyckades hantera den här extremt ansträngda situationen på ett hyggligt sätt?

Patrik:

Dels den gemensamma målbilden men även medarbetarna som visade stort hjärta och jobbade jättehårt.

Kristina:

Poängen med en sån här utvärderingen är naturligtvis för att vi ska utvecklas, vi ska bli bättre, vi ska dra lärdomar som vi kan omsätta. Dels kanske en kommande kris men också i vardagen. Vad behövde vi göra bättre?

Patrik:

Vi upptäckte vad svårt det var att flytta personal mellan förvaltningarna. I rapporten står det att en lösning kan vara att flytta uppdrag. Det tror jag att vi måste jobba med, hur kan vi hjälpa den mest drabbade verksamheten genom att någon annan tar över vissa delar av den.

Kristina:

Absolut. Hur har vi kommit igång med de här förbättringarna?

Patrik:
Det är nog de sakerna, men sedan jobbar vi mycket med krigsorganisationen. Det trycks också på att vi ska utveckla det arbetet. Det går ju helt i linje dels med det som händer nationellt kring krisberedskapsområdet men även lärdomarna som vi har här ifrån. För att det är viktigt att vi kan samordna och utveckla det här krisarbetet. Det finns mycket att göra, men bygga på det som är bra. Här kommer det offentliga och inte minst kommuner och regioner att få en helt annan roll när det gäller krisberedskap.

Kristina:

Den nya organisationen som är på gång nationellt, finns det något du kan säga kring det?

Patrik:

Det händer så pass mycket, nu diskuteras NATO. Det kommer att ställas krav på den civila beredskapen om vi går med där. Arbete med civilt försvar, utveckling krigsorganisation och det ska byggas krisorganisationen. Det är väldigt mycket statlig utredning på det här området så vi får se vad som händer framöver.

Kristina:

En annan del som var väldigt akut i begynnelsen av pandemin var lagerhantering och tillgång till skyddsutrustning. Vad har vi tagit med oss där och vad tar vi med oss av det framåt?

Patrik:

Under pandemin byggde vi upp ett centrallager för vi såg tidigt att det var brist och svårt att få tag i. Då byggde vi upp ett lager och där har vi nu sedan dess ett två månaders lager. Kommunstyrelsen tog i går beslut om att det fortsätta leva tillsvidare.

Det är som sagt många statliga utredningar som vi får följa och se vad som händer, vilka krav som ställs på kommunen. Jag vill också lyfta det här som rapporten lyfter om att utveckla samverkan med näringslivet ytterligare.

Det jobbar vi också med att se över hur vi ska jobba tillsammans i kris och allvarliga händelser. Och även inkludera frivilliga och civilsamhället ytterligare.

Kristina:

För både näringslivet och civilsamhället, de frivilliga, var helt väsentliga under hela den här pandemin.

Patrik:

Precis.

Kristina:

Stort tack Patrik.

Den som vill bekanta sig med den här konsultrapporten kan naturligtvis ta del av den på vår webbplats.

För övrigt vill jag tacka er som har lyssnat och vi ses igen om två veckor.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: