Manus: Kristina Sundin Jonssons nyhetsvideo, onsdag 23 november

Kristina Sundin Jonsson:

Hej, jag heter Kristina och jag är kommundirektör i Skellefteå kommun. Varannan vecka har jag videorapporter över aktuellt i den här kommunen.

Den här veckan ska vi prata om en mycket viktig fråga, för den här veckan pågår kampanjen "En vecka fri från våld". Det här är en återkommande nationell aktivitetsvecka som fokuserar på det förebyggande arbetet mot våld och på fredag arrangeras "Orange day" som är FN:s internationella manifestation mot våld mot kvinnor.

Här i Skellefteå gör sig det här temat påmint på olika sätt. Det pågår ett kommunövergripande projekt som heter "Ett Skellefteå fritt från våld". Det projektet är naturligtvis är i högsta grad engagerat i den här aktivetsveckan.

Med mig har jag en person som är engagerad i dessa frågor. Monica Sjödin, du är en av projektledarna för "Ett Skellefteå fritt från våld". Välkommen hit.

Monica Sjödin:

Tack så mycket.

Kristina:

Vi är mitt uppe i kampanjveckan "En vecka fri från våld". Kan du ge några exempel på vad som händer den här veckan?

Monica:

Vi vill genom veckan uppmärksamma att det går att förebygga våld och att vi alla kan bidra till att Skellefteå blir ett tryggt Skellefteå. Vi vill uppmärksamma det genom sociala medier. Via kommunens sociala medier ger vi information om våldsförebyggande arbete med olika inlägg. Vi har andra aktörer som uppmärksammar veckan genom att lysa upp med färgen orange på olika ställen här i stan.

Vi vill sprida information om att det finns möjlighet att påverka våld utifrån det förebyggande arbete som görs inom skolan, till exempel att jobba med trygghetsskapande och våldsförebyggande arbete riktat till barn och unga.

Då vill jag passa på att nämna Bureskolan som jobbar med metoden "Agera tillsammans". Som är ett våldsförebyggande material som riktar sig till klasser i mellanstadiet.

Vi vill också lyfta åhörarperspektivet, där vi måste kliva fram och agera och sätta stopp för våld, var är en utav oss och visa civilkurage.

Vi vill också lyfta arbetsgivarperspektivet. Då det är så att våld i nära relationer påverkar människor väldigt, väldigt mycket och ger ett stort lidande för den enskilde personen. Det är viktigt att vi uppmärksamma det. Där har Individ- och familjeomsorgens chefer gått en utbildning i psykisk hälsa och arbetsliv. Som gör och underlätta att man kan ställa frågan till medarbetare om våldsutsatthet och att erbjuda råd och stöd i dom frågorna.

Kristina:

Det här arbetet mot våld handlar förstås inte bara om den här kampanjen. Kan du berätta lite kort om projektet "Ett Skellefteå fritt från våld"?

Monica:

I "Ett Skellefteå fritt från våld" är vi några projektledare som har jobbat länge inom skola och socialtjänst och har mött många vuxna och barn som har erfarenhet och utsatthet för våld och som har ett stort mänskligt lidande. Det kostar väldigt, väldigt mycket för samhället.

Vi vill uppmärksamma det här genom att jobba tillsammans, förvaltningsövergripande, i en arbetsgrupp där vi jobbar med folkhälsan, med barnrätt, med barnkonventionen, brottsförebyggande arbete och samhällsplanering.

Kristina:

Att förebygga våld, det är precis som du kommer in på, i samhällsplanering är en stor och viktig samhällsafråga. Hur arbetar projektet och Skellefteå kommun med just den här utmaningen dessutom i ett Skellefteå som förändras och växer just nu?

Monica:

Det är ju precis så, den stora samhällsomvandlingen gör att det förändras mycket. Vi måste investera i det våldsförebyggande arbete och i social hållbarhet. Vi jobbar med utbildningsinsatser, vi jobbar med att väcka den här frågan och sätta fokus på den i det här samhället.

Forskningen visar att för att jobba med våldsförebyggande så bör man jobba med att utmana destruktiva normer, förväntningar på varandra, värderingar. Det handlar om att öka kunskapen om vad våld är för någonting.

Som till exempel våldspyramiden. Där den övre delen visar det allvarliga, grövre våldet. Och den nedre delen handlar om nedvärderande blickar, bilder, kommentarer, kränkningar, kontroll och begränsningar som man blir utsatt för. Allt det här är våld, det vill vi ge kunskap om. Kunskap är viktigt.

Kristina:

Om vi tar frågan till individnivå. Hur kan enskilda personer, hur kan jag vara med att motverka våld?

Monica:

Det handlar om att vi ska börja med själva, vad vi gör för någonting kan vi bestämma. Vad vi säger för någonting, vad vi gör för något. Kan vi våga fråga, våga se och kliva fram och agera?. Det tar en sekund att säga stopp till dumheter som pågår. Det kan betyda otroligt mycket för de människor som är utsatta. Dessutom kan man få ångra sig ett helt liv om man väljer att inte göra någonting i det läget.

Kristina:

Vilken hjälp finns det då att få för människor som är utsatta för våld?

Monica:

Först och främst så handlar om att vända sig till de man känner förtroende för, de man känner sig trygg med för att våga bara berätta om våldsutsatthet. För att sedan få hjälp vidare. Hjälp vidare kan vara, till exempel för barn och unga, att vända sig till viktiga vuxna som finns inom våra förskolor och skolverksamheter. Att vända sig till personal inom elevhälsan eller ungdomshälsan. Vi har socialtjänstens olika stödinsatser, där bland annat centrum mot våld jobbar med våldsförebyggande insatser och stöd till både barn och vuxna personer.

Jag vill också passa på att nämna att de jobbar även med människor som utövar våld för att få stopp på ett våldsbeteende.

Jag vill också nämna kvinnojouren, Guldstadens kvinnojour och tjejjour, som gör ett viktigt arbete inom området.

Kristina:

Stort tack Monica för att du tog dig tid att komma hit. Det är otroligt viktigt de här delarna uppmärksammas hela året. Men roligt att vi under den här veckan kan se extra många aktiviteter och samarbeten kring just detta.

Ni som är intresserade om hur vi jobbar med det här på Skellefteå kommun kan läsa mer på vår webb, skelleftea.se/ett-skelleftea-fritt-fran-vald.

Stort, stort för att ni har lyssnat. Vi syns igen om ett par veckor.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: