Manus: Kristina Sundin Jonssons nyhetsvideo, onsdag 31 augusti

Kristina Sundin Jonsson:

Hej, jag heter Kristina och jag kommundirektör i Skellefteå kommun och varannan vecka har videorapporter över aktuella händelser i den här kommunen.

Idag ska vi prata om valet. Den 11 september närmar sig, det vill säga den dag som vi i Sverige har val till riksdag, regioner och kommuner. Sedan den 24 augusti pågår förtidsröstningen. Så valet är igång för fullt.

Möjligheten att fritt kunna välja vem som ska styra på nationell, regional och lokal nivå det är den största demokratiska tillgången som vi har i Sverige. Det här är någonting som vi ska fortsätta värna om. Att värna om den det gör vi genom att nyttja vår rösträtt.

Så vi ska prata om val och då är det väldigt passande att jag har med mig Skellefteå kommuns valsamordnare, Viktoria Hallmans. Välkommen hit.

Viktoria Hallmans:

Tack så mycket.

Kristina:

Det är en jättestor apparat att förbereda och planera för ett val. Kan du berätta om det?

Viktoria:

Jag och mina kolleger i valkansliet arbetar på uppdrag av valnämnden i Skellefteå kommun för att genomföra valet. Det gör vi bland annat genom att administrera alla lokaler som vi använder. Vi har ungefär 80 lokaler i kommunen och det är en geografiskt stor kommun.

Vi administrerar allt valmaterial som används, det vill säga allt från valsedlar till valbås och urnor. Vi förordnar alla röstmottagare som arbetar i valet. Det är även vi som håller i den obligatoriska utbildningen som de genomgår för att kunna arbeta.

Vi administrerar och ansvarar för all information som Skellefteå kommun ger ut om valet. Det gör vi tillsammans med informationsenheten. Vi samarbetar med många avdelningar i kommunen, som exempelvis kundtjänst, internservice och fastighet för att säkerställa att det blir ett demokratiskt och tillgängligt val i kommunen.

Kristina:

Vallagen har jag ändrats sedan förra valet. Är det här någonting som vi väljare kommer att märka av?

Viktoria:

Ja, ni kommer märka av det förstärkta skyddet av valhemligheten. Grundprinciperna i valsystemet är det ska vara direkta, hemliga och fria val. Genom att förstärka valhemligheten så har man skärmat av valsedelställen.

Så nu när man går och röstar så kommer man att få välja valsedel i avskildhet och även göra ordning sin röst som vanligt i avskildhet i valbåsen. Det som vi också har gjort är att utbilda röstmottagare att informera väljarna om att när de ska iordning sin röst och välja sina valsedlar, ska de göra det i avskildhet.

Behöver man hjälp kan man då vända sig till en röstmottagare som då ska kunna hjälpa till i hela röstprocessen. De har även tystnadsplikt.

Kristina:

Tillgänglighet är en grundläggande fråga i en demokrati. Hur gör ni då för att bistå dem som exempelvis inte kan svenska eller kan en funktionsnedsättning?

Viktoria:

Vi följer av myndigheten för delaktighets checklista när vi väljer alla lokaler, för att det ska vara tillgänglighetsanpassat och utbildar även våra röstmottagare för att kunna möblera lokalen så att det blir ett bra flöde för alla att kunna rösta.

Vi har även ett samarbete med socialkontoret där vi besöker kommunens boenden och verksamheter som har väljare som har svårt att ta sig till en förtidsröstningslokal eller en vallokal.

Vi har även tillgänglighetsanpassat material i stadshuset för den som kan behöva extra hjälp när man röstar. Den 5 september mellan klockan 10 och 15 kommer vi att ha en tillgänglighetslots på plats i stadshuset som kan hjälpa väljare som behöver extra hjälp.

Kristina:

Vi har också ett antal förstagångsröstare. Vad har ni för kontakt med skolor?

Viktoria:

Vi erbjuder förtidsröstning på alla gymnasieskolor i Skellefteå kommun. På så sätt kan vi nå förstagångsväljare och även nå anhöriga som också kan vara förstagångsväljare. Till exempel för att de är nyinflyttade i Sverige. Då kan vi nå ut med information om hur man röstar och vem som får rösta.

Vi har ett samarbete med Stadsbiblioteket där de anordnar ett Språkcafé om det svenska valsystemet. Där kan man även få testa på att rösta, innan man gör det på riktigt i en vallokal eller förtidsröstningslokal.

Kristina:

Jättebra. Det är många som går och röstar den 11 september och ser det här som en högtidsdag. Men det blir fler och fler som förtidsröstar, som har kunnat göra sedan den 24 augusti. Vad finns det för fördelar med att förtidsrösta?

Viktoria:

Jag skulle säga att den absoluta fördelen med förtidsröstning är att man får välja själv när och var man kan rösta. Och att man kan göra det i hela Sverige. Det enda du behöver ha med dig är din legitimation. De flesta förtidsröstningslokaler erbjuder möjligheten att skriva ut ett dubblettröstkort.

Det gör vi på alla våra förtidsröstningslokaler i Skellefteå kommun. De går att se på hemsidan. Vi har även en valkarta där man kan se alla förtidsröstningslokaler och även sin vallokal.

Kristina:

Det kommer många frågor apropå förtidsröstning, kan man ändra sig om man har förtidsröstat?

Viktoria:

Ja, i Sverige, som är enda landet i hela världen, kan man ångerrösta. Vilket då innebär att man går till sin vallokal på valdagen och röstar om. Det som däremot inte går att göra är att förtidsrösta flera gånger. Så gör man det så kommer de att slås ut. Men absolut att man kan gå till sin vallokal och ångra sig på valdagen.

Kristina:

Med anledning av den oro som finns i omvärlden så kan det också finnas oro över att valet kan manipuleras på olika sätt. Man pratar mycket om desinformation och vikten av att vara källkritisk. Då är min fråga till dig, är valsystemet säkert i Sverige?

Viktoria:

Valet i Sverige är säkert.

Det är en fördel att vi har ett analogt valsystem vilket gör att även om vi använder IT-system så är vi inte beroende av dem.

Det vi kan se historiskt i Skellefteå kommun är att det har varit väldigt få incidenter under valperioden. Vilket också är prognosen framöver.

Men internationella jämförelser kan vi se att det under valperioden sprids mycket desinformation.

Det vi vill skicka med till väljaren är att sprid inte information som du inte vet vart den ifrån eller vem som är upphovskällan. Vill du veta mer om valets genomförande i Skellefteå kommun så hänvisar vi till kommunens webbplats. Som har information som valkansliet ansvarar för. Är du intresserad av valet i stort i Sverige vill vi hänvisa till valmyndighetens webbplats, www.val.se, där man kan hitta all information som rör valet.

Kristina:

Slutligen då, vad vill du skicka med oss som ska gå och rösta?

Viktoria:

Att inte glömma bort att fira demokratin oavsett vilken dag du lägger din röst.

Kristina:

Stort tack Viktoria Hallmans och all lycka nu i de dagar som återstår till valet.

Vi förväntas förstås få ett första preliminärt valresultat under natten 11 till 12 september. Förutom att följa rapporteringen i medierna så kan ni också följa resultatet på valmyndighetens webbplats, val.se.

På onsdag om två veckor har valet genomförts och då syns vi igen. Tack för alla er som har lyssnat.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: