Manus: Kristina Sundin Jonssons nyhetsvideo, tisdag 17 oktober

Kristina Sundin Jonsson:

I tidigare nyhetsrapporter så har vi pratat om betydelsen av högre utbildning för att få en fortsatt utveckling i Skellefteå och naturligtvis är det Campus som är vårt nav i den utvecklingen.

Så idag så känns det oerhört glädjande att få göra den här extra videon tillsammans med Ida Lindh som är ansvarig för högre utbildning och forskning i Skellefteå med anledning just av att Mälardalens universitet kommer ut förra veckan med att de skulle göra en satsning på 60 miljoner på vårt Campus.

Hur reagerade du när du fick det här beskedet?

Ida Lindh:

Såklart var det ett otroligt glädjande besked. Vi har fört dialog med Mälardalens universitet under en längre tid och även jobbat tillsammans med kortare kurser. De är väldigt progressiva och nytänkande och det passar också väldigt bra i den fas som vi befinner oss i Skellefteå. Men det här är ju en stor satsning och den förtjänar också en stor uppmärksamhet såklart.

Kristina:

Och vad innebär då den här satsningen rent konkret?

Ida:

Ja det innebär ju att Mälardalens universitet gör en stor satsning i norr och att man satsar då 60 miljoner kronor på att utveckla verksamhet här på Campus Skellefteå de närmsta tre åren. Sen är det ju också någonting som kommer att utvecklas över tid. De initialt kommer att jobba mer med att försöka sjösätta utbildningsprogram här redan från nästa höst. En del kommer att vara hybrid men eftersom så bygger man också på med personal på plats här. Så det är en långsiktig satsning också där vi för samtal ganska brett över olika ämnesområden.

Kristina:

Pratar man någonstans hur många utbildningsplatser?

Ida:

250 utbildningsplatser är målet till en start. Sen har man också inom Mälardalens universitet ganska kraftigt ökat incitamenten för lärare också att engageras och utveckla nya samarbeten och det pedagogiska tänket vilket också passar oss väldigt bra här.

Kristina:

Det här görs ju då inom någonting som vi kallar för SUA, Skellefteå University Alliance. Kan du påminna oss vad innebär det? Vad är det för någonting?

Ida:

Enkelt så kan man ju beskriva det som att det är precis som det låter, en allians av lärosäten som går samman för att erbjuda högre utbildning och forskning i Skellefteå för att möta de stora behoven som vi står inför. Sen tidigare har vi Luleå tekniska universitet och Umeå universitet på vårt Campus men med den här satsningen så kompletterar vi det med fler både nationella och internationella lärosäten.

Kristina:

Om man tänker i det här läget att utmaningen, det vi behöver i Skellefteå är så pass stort, så är det bättre att jobba smart och det är bättre att man kan dela på det här.

Ida:

Ja men precis, vi brukar ju säga att hade det varit på 90-talet så hade vi varit i den storleken att vi hade haft sitt eget lärosäte. Idag är det inte möjligt och kanske inte heller önskvärt utan det är ju mycket bättre om vi kan plocka russinen ur kakan och jobba med flera olika lärosäten som tänker på samma sätt som vi. Det ska jag också säga att det är klart att initialt är fokus väldigt mycket på att kunna erbjuda utbildningar på plats här i Skellefteå som möter näringslivets behov. Men i det här samarbete så finns det också ett ganska starkt fokus på att tillsammans tänka nytt både vad gäller studentrekrytering, näringslivsengagemang.

Hur kan vi skapa spännande case kopplat till den omställning som sker här, men också hur kan man öka samverkan universiteten emellan?

Kristina:

Sen har vi vår egen, vi har välfärden också där vi både vi och regionen behöver sjuksköterskor, socionomer, lärare. För tanken är också att det här ska kunna underlätta den rekrytering för bredden.

Ida:

Precis, så det är också jätteviktigt att vi själva i offentlig sektor tänker till att hitta också de flexibla formerna för hur vi kan bygga på kompetensen och skapa de spännande casen. Det här bygger också på att vi nyttjar de utbildningsplatser som redan finns.

Det är många lärosäten som har utmaningar med studentrekryteringen och hur kan vi där hitta nya smartare sätt tillsammans, men också att vi kan nyttja flera av de utbildningsplatserna här lokalt.

Tittar man internationellt så finns det många exempel runtom i både Europa och världen där man har en liknande lösning, där är det många lärosäten som går samman på en given plats för att erbjuda utbildning och möta behoven. I Sverige har vi inte riktigt en sådan modell så vi kallar det här också en ny modell för Sverige som vi tror också att andra kan sedan komma att nyttja.

Kristina:

Och den här nya nationella modellen för Sverige som vi tänker oss, vågar du sia om framtiden, vad kan det här innebära mer?

Ida:

Det här är ju bara starten. Som sagt Mälardalens universitet var tidigt med i dialogen. Kommande vecka så hoppas vi att vi kan presentera ytterligare ett lärosäte och utbildningar som kommer att starta nästa höst här på Campus Skellefteå.

Men vi har fört dialogen väldigt brett och intresset har också varit stort, både ska jag säga av nationella lärosäten men också internationella. Så där är bara början.

Kristina:

Tusen tack Ida och tusen tack till er alla som har lyssnat idag. Vi syns igen snart om ett par veckor.

Senast uppdaterad: