Manus: Kristina Sundin Jonssons nyhetsvideo, tisdag 24 oktober

Kristina Sundin Jonsson:

Vi närmar oss nu höstlovet och därmed halloween som brukar betraktas av många som en riskhelg när det gäller alkohol och droger för unga. Så av den anledningen ska vi idag belysa unga människors uppväxtmiljöer och med mig idag så har jag då Anna Schönfeldt från Fris, Förebyggande rådet i Skellefteå. Välkommen hit.

Anna Schönfeldt:

Tack.

Kristina:

Till att börja med, för några veckor sedan så blev det ju känt att det hade förekommit ett försök att värva ungdomar för drogförsäljning. Det här inträffade då på Skogsvallen på Morön. Kan du berätta lite grann vad som hände där och vad är ditt perspektiv?

Anna:

Vi vet egentligen inte så mycket mer än det som polisen har gått ut med i media och det var att yngre barn blev kontaktade av äldre ungdomar gällande narkotika. Och där har vi inte fått någon ytterligare information.

Men vi vet att det har skapat oro bland vuxna och bland barn i och med att det visades i media.

Men det har också kommit många fina initiativ av det här. Bland annat så har då man sett att det är fler som vandrar i området kring Morön. Många hundägare är ute och går. Det är föräldrar som har hört av sig och vill starta föräldravandringar kring Morön. Men det har också hört av sig föräldrar och vill starta föräldravandringar i Skelleftehamn till exempel, där har man redan dragit igång en grupp. Morön BK till exempel, de har initierat samverkan med andra aktörer för att trygga närområdet.

Men det vi egentligen vill skicka med är just det här att vi önskar att vuxna ska finnas ute i de här miljöerna generellt alltid, inte bara när det händer så här saker, utan att man alltid ska finnas där unga finns.

Kristina:

Så det här är ett sätt att jobba, inte bara just nu när man kan hitta någon specifik händelse, utan det här är ett sätt att vara för att ha ett fungerande samhälle helt enkelt.

Anna:

Ja, precis.

Kristina:

Du representerar Fris och jag vet att ni jobbar verkligen för att barn och ungdomar ska få den här trygga uppväxten. Kan du beskriva lite grann hur det här arbetet ser ut?

Anna:

Vi har många saker som vi jobbar kring, men framförallt så jobbar vi med kompetenshöjande insatser och vi implementerar förebyggande metoder till de som jobbar med barn och unga som har evidens.

Sen är vi också samordnare för någonting som heter Lokala förebyggandegrupperna i Skellefteå. De här finns på alla våra högstadieskolor, de finns också på gymnasieskolorna. Det är 20 grupper och de träffas två gånger per år. I dem sitter representanter från skolan, polisen finns med, socialkontorets fältare, fritidsgårdar och ungdomsverket för gymnasiet. Men sen sitter det med föreningar, men även då kyrkan finns också representerade. De här är ju jätteviktiga känselspröt för våra barn och unga. De känner till läget, hur lägesbilden är. De är snabba på att signalera om det är någonting som sticker ut, någon problematik. Till exempel kan det vara att det är skadegörelse i ett område.

Då kan man gemensamt göra insatser, man kan ha trygghetsförvandringar eller man kanske har gemensamma föräldramöten.

Så den här samverkan som finns i de här grupperna är otroligt bra och vi får till snabba insatser gemensamt.

Och sen så kanske vi tycker att det bästa förebyggande arbete som vi gör i Skellefteå kommun, det är faktiskt det som görs i alla verksamheter, både på skolan men i föreningar. Det kan vara i alla möjliga verksamheter där man jobbar långsiktigt och har kontinuitet, med till exempel värdegrundsarbete.

Kristina:

Som jag sa i inledningen, nu är det då snart höstlov, det är halloween. Vad tycker du att om man är en orolig förälder och även barn som är oroliga, vad ska man tänka på?

Anna:

Som vårdnadshavare så är det jätteviktigt att man pratar med sina barn, att man är nyfiken och ställer frågor. Vad ska de göra på kvällen? Vem ska de träffa? Vart ska de vara?

Sen tycker vi också att det är bra att man som förälder kanske ringer sina barn under kvällen och liksom prata med dem och kolla läget. Har de det bra? Verkar de trivas?

Man kan också prata med kompisarnas vårdnadshavare och prata ihop sig, så att man har fått samma bild.

Vi uppmanar också vårdnadshavare att faktiskt åka ut till de offentliga miljöerna och bilda sin egen uppfattning, hur är det där? Och vi vet också att majoriteten av alla barn och unga tycker faktiskt att det är tryggt när vuxna finns i de här miljöerna också.

Och kanske det sista medskicket som vi har är att vi vet att om man har ett restriktivt förhållningssätt som vuxen, det vill säga att man inte bjuder på alkohol och man köper inte ut alkohol, så vet vi att det leder till att färre börjar dricka alkohol i unga åldrar.

Så med det så hoppas vi att de här barnen och unga får en fantastiskt spännande och trevlig Halloween-kväll.

Kristina:

Underbart. Tusen tack Anna för att du tog dig tid att vara med på det här och tusen tack också för goda tips. Och tack till alla er som har lyssnat och vi syns igen om ett par veckor.

Senast uppdaterad: