Manus: Kristina Sundin Jonssons nyhetsvideo, tisdag 3 maj

Kristina Sundin Jonsson:

Hej, jag heter Kristina och jag är kommundirektör i Skellefteå kommun och varannan vecka så har jag videorapporter om det aktuella läget i Skellefteå kommun.

Jag har pratat mycket om den unika samhällsomvandlingen och vilka effekten den får för oss. Vi har haft samtal om bostadsförsörjning och kompetensförsörjning väldigt många gånger. Men idag ska vi gå in på ett helt annat spår och därför har jag med Lars Westermark som är chef för lokalpolisområde Skellefteå.

Välkommen hit.

Lars Westermark:

Tack ska du ha.

Kristina:

Den snabba utvecklingen i Skellefteå påverkar såklart ert arbete på olika sätt. Ser ni att brottsligheten förändras och i så fall på vilket sätt?

Lars:

Jag kan säga så här att det vi ser ur ett kortare perspektiv är det vi kallar för symptombrottslighet. Det rör sig mer människor i omlopp, det kan vi se. Rattfyllerier ökar och det är förväntat från vår sida då det gäller en samhällsomställning.

Kristina:

Vad är er strategi? Hur jobbar ni för att hantera de här förändringarna, som faktiskt pågår här och nu i Skellefteå?

Lars:

Vi var ganska snabba ur startblocken med de resurser som vi förfogar över här lokalt. Att ställa om delar av verksamheten för att kunna möta det här. Givetvis var vi lite behjälpta av en pandemi, att mycket var stängt. Men det har börjat öppna upp sig. Jag tycker att vi är med på tåget. Vi har haft bra dialoger i olika förebyggande sammanhang.

Kristina:

Jag brukar oftast prata om värdet av samarbete på olika sätt. Hur ser samarbetet ut mellan polisen och andra aktörer? Hur jobbar ni med det?

Lars:

Vår naturligaste samverkansparter är kommunen, både med förebyggande grupper men även förebyggande rådet i Skellefteå.

Kristina:

Vilka består förebyggande rådet av?

Lars:

Det är från olika kommunala förvaltningar och polisen. Samt att vi har till del av förebyggande rådet, det man kallar för trygghetsforum. Det var man ofta bjuder in privata företag som adjungeras in i olika frågor.

Kristina:

Märker du att den här frågan har kommit mycket på tapeten? Nu med samhällsomvandlingen och hur det påverkar Skellefteå i de här forumen?

Lars:

Det gör det. Vi får en ganska stor strukturell förändring i Skellefteå jämtemot vad vi har haft tidigare. Traditionellt har vi i Skellefteå haft väldigt hög trygghetsfaktor. När vi gör våra mätningar gällande trygghet har vi haft en av det lägsta brottsutfallen i hela Sverige.

Det hänger ihop. Nu kommer det att komma en period när brottsligheten ökar. Men kanske inte är relativt. Det beror främst på att vi får en större befolkning i Skellefteå och framförallt en mycket yngre befolkning.

Kristina:

Då handlar det egentligen om just om vår förmåga att kunna jobba tillsammans för det här berör alla sektorer. Ju mer vi kan jobba tillsammans desto bättre. Har du något särskilt medskick till kommuninvånarna hur man ska tänka i såna här lägen?

Lars:

Jag tror att det har ganska mycket att göra med att ha både förståelse och tålamod för att det kan vara lite stökigt på sitt sätt. Det kommer att vara längre trafikköer, det kommer att brusa, det är lite längre köer i butiker och så vidare. Det som hör till en stad som växer.

Kristina:

Det är så att det här kommer att vara en ganska bumpig resa men någonstans så ser vi det här slutmålet och det är vår förmåga att jobba bättre tillsammans som kommer att vara grunden. Du pratar lite grann om det, Skellefteå har betraktats som en av de tryggaste städerna i hela Sverige. Det här vill vi också bevara och behålla. Vad tänker du kring det? Hur ska vi göra för att behålla detta?

Lars:

Jag tror att vi har gjort det under en väldigt lång tid. Kanske sedan de man började samarbeta riktigt, kampen mot droger under 70-talet och 80-talet. Där någonstans började det. Vi har ett otroligt välutvecklat samarbete med kommunen och med aktörer. Jag tror att vi ska hålla fast vid det till att börja med.

Kristina:

För det är verkligen något att bevara. Stort tack Lars, vi lär få anledning att återkomma till det här området. Det är återigen det här med att belysa den här snabba tillväxten ur många fler delar. Men till sist några ord också hur vi fortsätter att beröras av det här tråkiga som händer i Ukraina.

För någon månad sedan så fick vi ta emot ungefär 100 flyktingar från Ukraina. De här placerades först vid vår camping i Byske. De här har nu lämnat campingen och har hamnat i ordinarie boenden. Senare i maj kommer ungefär 120 flyktingar till att använda till Jörn och enligt Migrationsverkets fördelning så kommer vi att ta emot cirka 500 personer, inklusive de som redan har kommit hit.

Det här jobbar vi på olika sätt för att planera för, både på kort och på lång sikt. Vi ska tillsammans se till att de här människorna på flykt får en trygg och säker miljö. Det är vårt gemensamma mål som vi behöver jobba tillsammans för, både på kort och lång sikt.

Det är väldigt många just nu, glädjande nog, i Skelleftebygden som jobbar med de här. Vi ser initiativ från privatpersoner, civilsamhället, näringslivet, kommunala och offentliga aktörer i övrigt. Jag är så imponerad att se det här stora engagemanget från er alla och den vilja som finns att hjälpa till när människor har det svårt.

Det finns sidor på Skellefteå kommuns webbplats som belyser det här nuläget och som uppdateras löpande. Om ni vill veta det allra senaste.

Stort tack till er alla som har lyssnat, vi hörs igen om två veckor.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: