"rootPage" is not defined.

Om Skellefteå kommun

Bolagsstyrning

Skellefteå kommun äger helt eller delvis ett antal aktiebolag som ska vara till nytta för innevånarna.

Ekonomi och budget

På den här sidan kan du läsa om kommunens ekonomi. Du hittar bland annat ett kort sammandrag av kommunens senaste årsred...

Författningssamling

I författningssamlingen ingår reglementen för kommunens nämnder och vilket ansvarsområde varje nämnd har. Författningssa...

Förtroendevalda

Här hittar du alla förtroendevalda i kommunfullmäktige, nämnder, utskott och bolag. Förutom namn och kontaktuppgifter ka...

Förvaltningar och avdelningar

Skellefteå kommun består av sex förvaltningar som heter kommunledningskontoret, kultur- och fritidskontoret, samhällsbyg...

Kommunalråd och kommundirektör

Skellefteå kommun har tre kommunalråd, politiker som är heltidsarvoderade och utsedda av kommun­fullmäktige. Kommundirek...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska församling och fattar de övergripande besluten. De beslutar om kommunens...

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekono...

Nämnder

Kommunens verksamhet är mycket bred och styrs av ett stort antal lagar. Därför finns det ansvariga nämnder för olika ämn...

Revisorer

Kommunrevisionen har som uppdrag att granska kommunens verksamhet och de kommunala bolagen. Detta görs för att se till a...

Rådgivande organ

Kommunens nämnder har stöd av rådgivande organ, som Rådet för förebyggande av funktionshinder (RÅFF) och Kommunala pensi...

Skellefteå kommuns vision

Skellefteå – En hållbar plats för en bättre vardag. Det är kommunens vision.

Vad gör kommunen?

Skellefteå kommun sköter om många saker som människorna som bor här har nytta av. Kommunen ser bland annat till att det ...

Skellefteå kommun består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, förvaltningar, nämnder, bolag, stiftelser, valberedning och revision. I organisationskartan ser du hur det hänger ihop.

Skellefteå kommuns organisationFörstora bilden

Skellefteå kommuns organisation. Klicka på bilden för att förstora den.