"rootPage" is not defined.

Bolagsstyrning

Skellefteå kommun äger helt eller delvis ett antal aktiebolag som ska vara till nytta för innevånarna.

Skellefteå Stadshus AB är moderbolag i koncernen med de rörelsedrivande dotterbolagen:

  • Skellefteå Kraft AB
  • Skelleftebostäder AB (Skebo)
  • Skellefteå Industrihus AB
  • Skellefteå buss AB
  • Skellefteå City Airport AB
  • Skellefteå Science City AB
  • Skellefteå Kulturhus AB


Därtill finns också delägda bolag såsom Skellefteå Museum AB och Västerbottensteatern AB som ägs tillsammans med Region Västerbotten.

Visit Skellefteå AB ägs tillsammans med näringslivet i Skellefteå kommun.

Senast uppdaterad: