"rootPage" is not defined.

Ägardirektiv

Ägardirektiven beskriver uppdrag, mål och inriktning för respektive bolag.

Kommunen utövar i de flesta fall sin styrning över sina helägda bolag genom ägardirektiv. Ett ägardirektiv är ett ensidigt riktat direktiv till bolaget från ägaren om krav och förväntningar på bolaget.

Ägardirektiv fastställs för dotterbolagen till Skellefteå Stadshus och i förekommande fall dotterbolagens koncerner (underkoncerner). Kommunfullmäktige ska besluta om ägardirektiven, vilket innebär en beslutskedja från Skellefteå Stadshus via kommunstyrelsen till kommunfullmäktige.

Skellefteå Stadshus bereder ägardirektivet inför kommunstyrelsens behandling och förslag till kommunfullmäktige. Förutom de av Skellefteå Stadshus helägda bolagen, kan det finnas delägda bolag där aktieägaravtal kräver att aktieägardirektiv ska lämnas till bolaget från respektive delägare.

Ägardirektiven beskriver uppdrag, mål och inriktning för respektive bolag.

Senast uppdaterad: