Grafisk profil

För att vi ska lyckas skapa ett starkt och funktionellt varumärke krävs noggrannhet och tydliga riktlinjer för hur vi sk...

Klarspråk och tonalitet

Begripliga och välformulerade texter fungerar som ett smörjmedel för Skellefteå kommuns processer. Kunder, medborgare oc...

Mobilapp - Mitt Skellefteå

”Mitt Skellefteå”, är en kostnadsfri app för smartphones som rymmer både information och många av de tjänster Skellefteå...

Om webbplatsen

Vi använder oss av många digitala kanaler för att nå ut med våra budskap. På de här sidorna kan du läsa mer om vad du hi...

Pressbilder och pressrum

Här finns Skellefteå kommuns pressmeddelanden, pressbilder på politiker och tjänstemän och kontaktuppgifter till pressan...

Sociala medier

Sociala medier är ett komplement till webbplatsen som ännu är navet i vår digitala kommunikation. Genom de sociala medie...

Tidningar

Skellefteå kommun ger ut två periodiska tidskrifter, Skellefteå-tidningen och personaltidningen Ida.

Press- och informationsmaterial

Här har vi samlat information och marknadsföring om Skellefteå kommun. I nyhetsrummet hittar du kommunens senaste nyheter och pressmeddelanden.

  • Kristina Sundin Jonssons videorapport, onsdag 22 september

    I dagens videorapport 22 september med Skellefteås kommundirektör Kristina Sundin Jonsson medverkar Peter Larsson. Han är utsedd av regeringen för att samordna insatserna för större företagsetableringar och företagsexpansioner i Västerbotten och Norrbotten. Samtalet handlar om de hållbara satsningar i stor skala som just nu genomförs i Skellefteå och norra Sverige.
  • Kommunfullmäktige sammanträder 28 september

    På sammanträdet kommer bland annat förslag till ny zonindelning och nya taxor för lokaltrafiken i Skellefteå kommun (stadstrafiken i Skelleftedalen) att behandlas. Dessutom besvaras ett antal interpellationer och på dagordningen finns också ett antal beslutsärenden.
  • Grönt ljus för införande av förmånscykel i Skellefteå kommun

    I Skellefteå väljer redan många kommunanställda att cykla, sommar som vinter. Nu är förhoppningen att fler ska se fördelarna med cykel istället för bil, då personalnämnden beslutat att erbjuda alla tillsvidareanställda att hyra cykel, så kallad förmånscykel.
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se