"rootPage" is not defined.

Grafisk profil

För att vi ska lyckas skapa ett starkt och funktionellt varumärke krävs noggrannhet och tydliga riktlinjer för hur vi sk...

Klarspråk och tonalitet

Begripliga och välformulerade texter fungerar som ett smörjmedel för Skellefteå kommuns processer. Kunder, medborgare oc...

Mobilapp - Mitt Skellefteå

”Mitt Skellefteå”, är en kostnadsfri app för smartphones som rymmer både information och många av de tjänster Skellefteå...

Om webbplatsen

Vi använder oss av många digitala kanaler för att nå ut med våra budskap. På de här sidorna kan du läsa mer om vad du hi...

Pressbilder och pressrum

Här finns Skellefteå kommuns pressmeddelanden, pressbilder på politiker och tjänstemän och kontaktuppgifter till pressan...

Sociala medier

Sociala medier är ett komplement till webbplatsen som ännu är navet i vår digitala kommunikation. Genom de sociala medie...

Tidningar

Skellefteå kommun ger ut två periodiska tidskrifter, Skellefteå-tidningen och personaltidningen Ida.

Press- och informationsmaterial

Här har vi samlat information och marknadsföring om Skellefteå kommun. I nyhetsrummet hittar du kommunens senaste nyheter och pressmeddelanden.

  • Kristina Sundin Jonssons nyhetsvideo, tisdag 3 maj

    Dagens gäst hos Skellefteås kommundirektör Kristina Sundin Jonsson är Lars Westermark som är chef för lokalpolisområde Skellefteå. Samtalet handlar om utvecklingens påverkan på Polisens arbete. Kommer Skellefteå även i fortsättningen att vara tryggt?
  • Kommunfullmäktige sammanträder 3 maj

    På sammanträdet kommer bland annat Skellefteå kommuns årsredovisning 2021, inklusive nämndernas resultatöverföring 2021 och ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning att behandlas. Dessutom besvaras ett antal interpellationer och på dagordningen finns också ett antal beslutsärenden.
  • Kristina Sundin Jonssons nyhetsvideo, onsdag 20 april

    I takt med att samhället blir allt mer digitaliserat så växer it-säkerhet fram som ett växande och angeläget område. I dagens videorapport 20 april samtalar Skellefteås kommundirektör Kristina Sundin Jonsson om detta ämnesområde med Michael Carlberg Lax som är övergripande strategiskt ansvarig för Skellefteå kommuns it-verksamhet.
Till toppen