Kvalitet på kommunens tjänster

I Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, redovisas resultat från fem områden: tillgänglighet, trygghetsaspekter, din delaktighet, effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare.

Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. Idag deltar 247 kommuner. Här kan du se resultaten för Skellefteå och jämföra med andra kommuner.

Hur snabbt och enkelt det är för invånarna att komma i kontakt med kommunen för att få svar på frågor? Hur upplever medborgarna att de blir bemötta? Hur lång är väntetiden till några av de viktiga tjänsterna som kommunen levererar?

Att känna dig trygg där du bor är en enormt viktigt faktor för alla människor i samhället. Är Skellefteå en trygg och säker plats att leva på? Ta del av jämförelserna nedan och kolla hur Skellefteå ligger till i jämförelse med andra kommuner.

Här kan du få en samlad bild av kommunens starka och svaga sidor kring informationsspridningen som sker via kommunens webbplats. Du får också information om hur kommunen satsar på olika former av dialoger med invånarna. Ta del av jämförelserna nedan och kolla hur Skellefteå kommun klarar sig i jämförelse med andra.

Effektivitet handlar om att på ett kostnadseffektivt sätt leverera största möjliga nytta till invånarna för skattepengarna. Här finns ett antal mått inom skola, vård och omsorg som visar på kostnad, kvalitet och resultat. Ta del av jämförelserna nedan och kolla hur Skellefteå kommun klarar sig i jämförelse med andra.

Här hittar du statistik om kommunens sociala struktur och kunskap om företagsklimatet. Arbetet med klimat och hållbarhet speglas också via mått om avfallshantering, andel miljöbilar och andel inköp av ekologiska livsmedel. Ta del av jämförelserna nedan och kolla hur Skellefteå kommun klarar sig i jämförelse med andra.

Senast uppdaterad: