E-cigaretter och påfyllningsbehållare med nikotin

Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare med nikotin ska anmälas till kommunen innan försäljningen påbörjas.

Du som säljer e-cigaretter och påfyllnadsbehållare måste anmäla det till kommunen. Du ska dessutom ha ett egenkontrollprogram som bland annat innehåller kontaktuppgifter till ansvariga personer.

Anmälan ska lämnas in 14 dagar innan försäljningsstart tillsammans med en kopia på egenkontrollprogrammet.

Anmäla försäljning av elektroniska cigaretter och , 21.3 kB.
nikotinbehållare , 21.3 kB.

Egenkontrollprogram , 80.9 kB.

Anmälan skickas till:
Skellefteå kommun
Samhällbyggnad/Tillståndsenheten
931 85 Skellefteå

Vad gäller?

E-cigaretter och påfyllnadsbehållare får säljas till personer som fyllt 18 år. Den som lämnar ut produkterna ska kontrollera att köparen har fyllt 18 år. Du ska ha en skylt i din butik som tydligt talar om för de som handlar vilken åldersgräns som gäller.

Det är förbjudet att marknadsföra e-cigaretter och påfyllnadsbehållare.

Varje förpackning ska ha en hälsovarning. Förpackningen ska innehålla ett informationsblad och en innehållsdeklaration. Produkten måste vara anmäld hos Folkhälsomyndigheten för att få säljas i Sverige. Saknas något av detta får du inte sälja produkten.

Följs inte lagen kan du förbjudas att sälja e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. Det är kommunen som gör tillsyn i de butiker där produkterna säljs.

Tillsyn

Kommunen och polisen har rätt att se egenkontrollprogrammet vid tillsyn. Tillsyn genomförs kontinuerligt. För tillsynen får kommunen ta ut en avgift av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med e-cigaretter och påfyllningsbehållare med nikotin.

Tillsynsavgiften är för närvarande 1 500 kr/år och försäljningsställe (2020).

Denna taxa träder i kraft från och med beslutsdatum.
Avgifterna för tillsyn tillämpas från och med 1 januari 2020.

Tabell 1. Avgifter vid anmälan av försäljning eller ansökan om tillstånd, samt tillsynsavgifter. Prövningsavgift för ansökan om försäljningstillstånd tas ut även vid avslag på ansökan. Inga avgifter är förhandlingsbara.

Anmälan/ansökan

Avgift

Vid ny försäljningsanmälan (folköl, e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare)

1 500 kr

Ansökan om stadigvarande tillstånd att sälja tobaksvaror

6 000 kr

Ändring av tillstånd att sälja tobaksvaror

2 500 kr

Ansökan om tillfälligt tillstånd att sälja tobaksvaror


en dag

4 000 kr

Ansökan om tillfälligt tillstånd att sälja tobaksvaror


två eller fler dagar

6 000 kr

Planerad tillsyn och kontroll av:

  • anmälningspliktig servering eller detaljhandel med folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare, vissa receptfria läkemedel,
  • tillståndspliktig detaljhandel med tobak och liknande produkter

Årlig avgift

Folköl

1 500 kr

E-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare

1 500 kr

Tobak och liknande produkter

3 500 kr

Vissa receptfria läkemedel

1 500 kr

Påkallad kontroll eller uppföljande kontroll vid avvikelser

timtaxa

Timtaxa

1 000 kr

Kombinationstaxa vid försäljning av flera produktgrupper bland tobak, elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare, receptfria läkemedel och folköl tas avgift ut enligt tabell 2.

Tabell 2. Avgifter vid försäljning av en kombination av tobaksprodukter, folköl, elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel.

Produktgrupper

Årlig avgift

Tobak + ytterligare produktgrupper

3 500 kr + 750 kr per ytterligare produktgrupp

Flera produktgrupper (ej tobak)

1 500 kr + 750 kr per ytterligare produktgrupp

Exempel

Försäljning av tobak och folköl

3 500 + 750 = 4 250 kr

Försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel

3 500 + 750 + 750 = 5 000 kr

Försäljning av folköl och e-cigaretter

1 500 + 750 = 2 250 kr

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se