Folköl

Den som ska sälja folköl måste anmäla detta till kommunen innan försäljningen startar.

Sedan nyåret 2020 tar Skellefteå kommun en registreringsavgift för anmälan av folköl. Avgiften är 1 500 kr. Tillsynsavgiften börjar debiteras först året därpå.

Denna taxa träder i kraft från och med beslutsdatum.
Avgifterna för tillsyn tillämpas från och med 1 januari 2020.

Tabell 1. Avgifter vid anmälan av försäljning eller ansökan om tillstånd, samt tillsynsavgifter. Prövningsavgift för ansökan om försäljningstillstånd tas ut även vid avslag på ansökan. Inga avgifter är förhandlingsbara.

Anmälan/ansökan

Avgift

Vid ny försäljningsanmälan (folköl, e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare)

1 500 kr

Ansökan om stadigvarande tillstånd att sälja tobaksvaror

6 000 kr

Ändring av tillstånd att sälja tobaksvaror

2 500 kr

Ansökan om tillfälligt tillstånd att sälja tobaksvaror


en dag

4 000 kr

Ansökan om tillfälligt tillstånd att sälja tobaksvaror


två eller fler dagar

6 000 kr

Planerad tillsyn och kontroll av:

  • anmälningspliktig servering eller detaljhandel med folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare, vissa receptfria läkemedel,
  • tillståndspliktig detaljhandel med tobak och liknande produkter

Årlig avgift

Folköl

1 500 kr

E-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare

1 500 kr

Tobak och liknande produkter

3 500 kr

Vissa receptfria läkemedel

1 500 kr

Påkallad kontroll eller uppföljande kontroll vid avvikelser

timtaxa

Timtaxa

1 000 kr

Kombinationstaxa vid försäljning av flera produktgrupper bland tobak, elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare, receptfria läkemedel och folköl tas avgift ut enligt tabell 2.

Tabell 2. Avgifter vid försäljning av en kombination av tobaksprodukter, folköl, elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel.

Produktgrupper

Årlig avgift

Tobak + ytterligare produktgrupper

3 500 kr + 750 kr per ytterligare produktgrupp

Flera produktgrupper (ej tobak)

1 500 kr + 750 kr per ytterligare produktgrupp

Exempel

Försäljning av tobak och folköl

3 500 + 750 = 4 250 kr

Försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel

3 500 + 750 + 750 = 5 000 kr

Försäljning av folköl och e-cigaretter

1 500 + 750 = 2 250 kr

Verksamheten ska anmälas till den kommun där servering/försäljning ska ske. Försäljning/servering får inte påbörjas innan anmälan gjorts. För att få sälja folköl ska lokalen vara registerad som livsmedelslokal hos kommunen.

Livsmedelsregistrering , 118.9 kB.

Den som bedriver försäljning/servering med folköl ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över verksamheten och ansvara för att personalen har kunskaper om vad som gäller för försäljning/servering. För egenkontrollen ska finnas ett särskilt program som ska skickas in till kommunen tillsammans med anmälan.

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se