Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får säljas utanför apotek. Det innebär att vissa receptfria läkemedel finns för försäljning i butiker, till exempel mataffärer och bensinstationer.

Den som vill sälja receptfria läkemedel är skyldig enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel att anmäla detta till Läkemedelsverket samt följa det regelverk som finns.
Ett egenkontrollprogram för läkemedelsförsäljning ska kunna visas upp vid kontroll.

Du kan läsa mer om anmälan och vilka regler som gäller för försäljningen på Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Den som säljer läkemedel utan att vara anmäld till Läkemedelsverket kan dömas till dagsböter eller fängelse upp till sex månader.

Kommunens ansvar

Kommunen har ansvar för att utöva kontroll över försäljningen av receptfria läkemedel och rapportera brister till Läkemedelsverket. Kontrollen innebär bland annat att kommunens handläggare kontrollerar att försäljningsstället uppfyller lagens krav och att egentillsynsprogrammet upprätthålls och hålls levande. Kommunen tar för detta ut en årlig kontrollavgift. Kostnaden för kontrollen hittar du här nedan.


Denna taxa träder i kraft från och med beslutsdatum.
Avgifterna för tillsyn tillämpas från och med 1 januari 2020.

Tabell 1. Avgifter vid anmälan av försäljning eller ansökan om tillstånd, samt tillsynsavgifter. Prövningsavgift för ansökan om försäljningstillstånd tas ut även vid avslag på ansökan. Inga avgifter är förhandlingsbara.

Anmälan/ansökan

Avgift

Vid ny försäljningsanmälan (folköl, e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare)

1 500 kr

Ansökan om stadigvarande tillstånd att sälja tobaksvaror

6 000 kr

Ändring av tillstånd att sälja tobaksvaror

2 500 kr

Ansökan om tillfälligt tillstånd att sälja tobaksvaror


en dag

4 000 kr

Ansökan om tillfälligt tillstånd att sälja tobaksvaror


två eller fler dagar

6 000 kr

Planerad tillsyn och kontroll av:

  • anmälningspliktig servering eller detaljhandel med folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare, vissa receptfria läkemedel,
  • tillståndspliktig detaljhandel med tobak och liknande produkter

Årlig avgift

Folköl

1 500 kr

E-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare

1 500 kr

Tobak och liknande produkter

3 500 kr

Vissa receptfria läkemedel

1 500 kr

Påkallad kontroll eller uppföljande kontroll vid avvikelser

timtaxa

Timtaxa

1 000 kr

Kombinationstaxa vid försäljning av flera produktgrupper bland tobak, elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare, receptfria läkemedel och folköl tas avgift ut enligt tabell 2.

Tabell 2. Avgifter vid försäljning av en kombination av tobaksprodukter, folköl, elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel.

Produktgrupper

Årlig avgift

Tobak + ytterligare produktgrupper

3 500 kr + 750 kr per ytterligare produktgrupp

Flera produktgrupper (ej tobak)

1 500 kr + 750 kr per ytterligare produktgrupp

Exempel

Försäljning av tobak och folköl

3 500 + 750 = 4 250 kr

Försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel

3 500 + 750 + 750 = 5 000 kr

Försäljning av folköl och e-cigaretter

1 500 + 750 = 2 250 kr

Kontrollköp

Sedan maj 2014 får kommunen göra kontrollköp av receptfria läkemedel. Det används löpande i den vanliga tillsynen.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se