"rootPage" is not defined.

Omsorg och stöd

Akut hjälp

Behöver du eller vet du om någon som snabbt behöver hjälp? Här hittar du telefonnummer till akut hjälp, social beredskap...

Familj, barn och ungdom

Livet är inte alltid lätt och många av oss kommer någon gång att behöva söka hjälp och stöd av olika slag. Här kan du lä...

Funktionsnedsättning

Här hittar du information om stöd och insatser, mötesplatser och hur Skellefteå kommun arbetar med tillgänglighet och de...

Äldre

Med åldern kan det bli svårare att sköta hemmet, sig själv och att ta sig ut på aktiviteter. Vi hjälper dig att hitta rä...

Anhörigstöd

Att leva nära någon som är långvarigt sjuk, äldre, har funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller beroendeproblem kan ib...

Frivilliga uppdrag

Vill du göra en insats för en annan människa? Eller har du redan ett uppdrag? Här hittar du mer information.

Våld och hot

Centrum mot våld (CMV) erbjuder stöd till personer som lever/har levt i förhållanden där det förekommer våld. Till CMV k...

Ekonomi och försörjningsstöd

Alla som bor i Skellefteå kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Det ska finnas hjälp att få om du riskerar at...

Invandring och integration

Skellefteå kommun tar emot nyanlända familjer, vuxna och ensamkommande barn och hjälper dem att komma in i det svenska s...

Missbruk, riskbruk och beroende

Vem som helst kan utveckla ett missbruksproblem. Här kan du läsa mer om det stöd som finns ifall alkohol, droger eller s...

Hälso- och sjukvård

Kommunen ansvarar för den hälso- och sjukvård, inklusive rehabilitering och habilitering, som utförs av sjuksköterska, a...

Kris och olyckor

Skellefteå kommun arbetar förebyggande. Här får du information om vad du kan göra om en kris eller olycka inträffar. Du ...

Härbärge

Är du hemlös och behöver någonstans att sova? Det finns ett härbärge i Ursviken.

RELATERAD INFORMATION

Konsumentvägledarna

Vi ger invånare i Skellefteå, Robertsfors och Malå kommuner råd om konsumenträtt, dvs när det handlar om köp mellan en p...

Gifta sig, partnerskap

Borgerlig vigsel är ett alternativ till kyrklig vigsel. Länsstyrelsen utser borgerlig vigselförrättare för respektive ko...

Dödsfall och begravning

För en del människor kan en borgerlig begravning utan religiös anknytning kännas lättare. Här kan du läsa mer om vad en ...

Koll på soc

Vill du veta mer om hur socialtjänsten arbetar? Här hittar du länkar till tre webbplatser med enkel, tydlig och korrekt ...

Härbärge

Är du hemlös och behöver någonstans att sova? Det finns ett härbärge i Ursviken.

  • Återbetalning av vissa höjda avgifter

    Personer som betalat för mat på boenden inom Vård och omsorg samt Stöd och service, eller fått matlådor via hemtjänst, kommer att få tillbaka en del av avgiften för 2023. Detsamma gäller den så kallade frivilliga tilläggsavgiften. Ett felaktigt hanterat beslut är orsaken och nu ska det rättas till.
  • Utbildning i våldsprevention: Så skapar vi ett tryggt Skellefteå

    Våld går att förebygga och vi kan alla bidra till ett tryggare Skellefteå! Men för att framgångsrikt förebygga och hindra våld behövs kunskap och de rätta verktygen. Skellefteå kommun erbjuder en kostnadsfri utbildning för föreningar, företag och organisationer som vill stärka och utveckla sitt våldspreventiva arbete. Välkommen med er intresseanmälan!