"rootPage" is not defined.

Vilket stöd kan du få?

Du som är över 65 år och behöver hjälp för att klara din vardag kan få vård och omsorg av kommunen. Vi hjälper dig att h...

Ansöka om vård och omsorg

När du ska ansöka om stöd kontaktar du beslutsenheten för vård och omsorg. Det är bra om du i förväg tänker igenom vad d...

Hemtjänst och stöd hemma

Du som har eget boende kan få stöd av oss. Du kan t ex ansöka om hemtjänst, trygghetslarm och trygghetskamera. Du kan oc...

Mat

Inom vård och omsorg är maten en viktig del av både det förebyggande arbetet, omvårdnaden och rehabiliteringen av äldre ...

Mötesplatser, aktiviteter, socialt stöd

Här hittar du som är senior i Skellefteå information om mötesplatser, aktiviteter och föreningar/grupper som kan berika ...

Boenden

På ett vård- och omsorgsboende bor du i egen lägenhet och får stöd av personalen som jobbar där. Om du tillfälligt behöv...

Dagverksamhet

Vår uppgift är att stimulera dig och stärka din självkänsla. Vi vill även vara ett stöd för dina anhöriga så att du kan ...

Färdtjänst

Du kan ansöka om färdtjänst om du har en varaktig funktionsnedsättning som gör att du har stora svårigheter att förflytt...

För seniorer och äldre

Med åldern kan det bli svårare att sköta hemmet, sig själv och att ta sig ut på aktiviteter. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan känna dig trygg och bo kvar hemma så länge som möjligt.