"rootPage" is not defined.

Äldre

Vilket stöd kan du få?

Här hittar du andra typer av stöd som kan underlätta vardagen för dig som är äldre.

Stöd i hemmet för äldre

Du som har eget boende kan få stöd av oss. Du kan t ex ansöka om hemtjänst, trygghetslarm och trygghetskamera. Du kan oc...

Fritid och mötesplatser för äldre

Här hittar du information om mötesplatser, aktiviteter och föreningar/grupper som kan berika eller förenkla livet för di...

Mat för äldre

Inom vård och omsorg är maten en viktig del av både det förebyggande arbetet, omvårdnaden och rehabiliteringen av äldre ...

Boenden för äldre

På ett vård- och omsorgsboende bor du i egen lägenhet och får stöd av personalen som jobbar där. Om du tillfälligt behöv...

Hälso- och sjukvård

Kommunen ansvarar för den hälso- och sjukvård, inklusive rehabilitering och habilitering, som utförs av sjuksköterska, a...

För seniorer och äldre

Med åldern kan det bli svårare att sköta hemmet, sig själv och att ta sig ut på aktiviteter. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan känna dig trygg och bo kvar hemma så länge som möjligt.