Korttidsboende och växelvård

Om du tillfälligt behöver bo någon annanstans än i ditt hem kan du ansöka och få plats i korttidsvistelse eller växelvård. Dessa insatser finns för att öka tryggheten för dig och dina anhöriga. Korttidsplatser finns på olika vård- och omsorgsboenden i kommunen. 

Om du vill ansöka om korttidsvistelse eller växelvård kontaktar du beslutsenheten.

När kan man få plats på korttidsvistelse?

Korttidsvistelseplats får du om du behöver tillfällig vård och omsorg utanför det egna hemmet. Du kan ha en korttidsvistelseplats under högst tre veckor (men det går att få tiden omprövad).

Det går att få en plats på korttidsvistelse för att

  • ge dina anhöriga avlösning i omsorgsarbetet
  • ge dig tillfälligt stöd när ditt omsorgs- och vårdbehov inte kan tillgodoses i ditt hem
  • ge dig stöd medan du väntar på en plats på vård- och omsorgsboende.

Växelvård ger stöd till anhöriga

Växelvård är när du växlar mellan att bo i hemmet och på korttidsvistelse. Växelvård kan ses som ett stöd till dina anhöriga som vårdar dig. Du kan få växelvård i upp till 2 veckor per månad, vilket kan vara växelvis en vecka i taget eller två veckor i taget.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas. Vill du rapportera bristande tillgänglighet? Gör det här.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se