Vård- och omsorgsboenden

På den här sidan hittar du information om alla vård- och omsorgsboenden som finns i Skellefteå kommun. Boendena är för personer som har ett omfattande behov av vård och omsorg dygnet runt och därför inte längre kan bo kvar i sitt eget hem.

När ditt omsorgsbehov ökat och du inte längre känner att du kan/vill bo kvar hemma kan du ansöka om en plats på vård- och omsorgsboende. Det är kommunens biståndshandläggare som bedömer om dina behov av vård och omsorg är tillräckligt stora. Stödet är likvärdigt på alla vård- och omsorgsboenden i kommunen.

Annagården ligger i stadsdelen Erikslid. Vård- och omsorgsboendet byggdes 1994 och har 42 lägenheter vilka angränsar till gemensamma utrymmen med matplats och tv-hörna. Lägenheterna är 23-63 kvadratmeter stora.

Alla lägenheter har balkong, det finns även en fin innergård. Boendet ligger i anslutning till Erikslid hälsocentral. Busshållplats finns i närheten av vård- och omsorgsboendet.

Vilka aktiviteter finns hos oss?

På Annagården finns tid för vardagsaktiviteter, egen tid och gemensamma aktiviteter. De gemensamma aktiviteter som ordnas kan vara musik, berättarstunder, besök från studieförbund eller andra föreningar. Det finns också tid för att sitta ned en stund tillsammans och samtala, att samlas vid måltider eller fikastunder.

På boendet finns anslaget veckans gemensamma aktiviteter. Du kan också fråga personalen vad som är planerat för veckan.

Vissa aktiviteter är även öppna för dig som har hemtjänst och bor i närområdet. Du kan kontakta boendet om du vill veta vilka aktiviteter som du kan delta i eller fråga din hemtjänstpersonal.

Telefonnummer
0910-73 69 00

Besöksadress
Annastigen 45 93170 Skellefteå

Skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se

Björkhammargården ligger mitt i Jörn. Vård- och omsorgsboendet byggdes 1986 och har 30 lägenheter samtliga, i markplan. Lägenheterna är 19 till 26 kvadratmeter och alla lägenheter är i anslutning till gemensamma utrymmen i form av matplats och tv-hörna. På innergården finns flera uteplatser.

Busshållplats finns cirka 50 meter från boendet. Vård- och omsorgsboendet ligger i anslutning till hälsocentralen Hälsogemenskapen och ett apotek.

Vilka aktiviteter finns hos oss?

På Björkhammargården finns tid för vardagsaktiviteter, egen tid och gemensamma aktiviteter. De gemensamma aktiviteter som ordnas kan vara musik, berättarstunder, besök från studieförbund eller andra föreningar. Det finns också tid för att sitta ned en stund tillsammans och samtala, att samlas vid måltider eller fikastunder.

På boendet finns anslaget veckans gemensamma aktiviteter. Du kan också fråga personalen vad som är planerat för veckan.

Vissa aktiviteter är även öppna för dig som har hemtjänst och bor i närområdet. Du kan kontakta boendet om du vill veta vilka aktiviteter som du kan delta i eller fråga din hemtjänstpersonal.

Telefonnummer
0910-740300

Besöksadress
Storgatan/Björkhammargatan 936 51 Jörn

Skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se

Brogården ligger i centrala Skellefteå, alldeles vid Skellefteälven. Utomhusmiljön är vacker med promenadstråk längs älven. Vård- och omsorgsboendet byggdes 1995 och har 62 lägenheter som är mellan 28 och 62 kvadratmeter stora. Boendet är byggt i tre plan och alla lägenheter har tillgång till gemensamma utrymmen för måltider och en tv-hörna. Busshållplats finns cirka 100 meter från boendet.

Vilka aktiviteter finns hos oss?

På Brogården finns tid för vardagsaktiviteter, egen tid och gemensamma aktiviteter. De gemensamma aktiviteter som ordnas kan vara musik, berättarstunder, besök från studieförbund eller andra föreningar. Det finns också tid för att sitta ned en stund tillsammans och samtala, att samlas vid måltider eller fikastunder.

På boendet finns anslaget veckans gemensamma aktiviteter. Du kan också fråga personalen vad som är planerat för veckan.

Vissa aktiviteter är även öppna för dig som har hemtjänst och bor i närområdet. Du kan kontakta boendet om du vill veta vilka aktiviteter som du kan delta i eller fråga din hemtjänstpersonal.

Telefonnummer
0910-735900

Besöksadress
Krukmakargatan 4, 93162 Skellefteå

Skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se

Buregården och Nygårdens vård- och omsorgsboendet ligger i centrala Bureå. Buregården och Nygården har tillsammans 45 lägenheter varav en är till för korttidsvistelse och växelvård. Nygården byggdes 1994 och Buregården byggdes 1985.

Buregården är ett tvåvåningshus med hiss som i markplanet har flera uteplatser och en stor innergård mot söder. På andra våningen finns två balkonger, en mot söder och en mot norr.

Nygården är byggt i ett plan med innergård med flera uteplatser. Lägenheterna på Buregården och Nygården är mellan 24 till 51 kvm. Stora fina dagrum och matsalar finns på båda husen. Busshållplats finns ca 200 meter från boendet.

Vilka aktiviteter finns hos oss?

På Buregården/Nygården finns tid för vardagsaktiviteter, egen tid och gemensamma aktiviteter. De gemensamma aktiviteter som ordnas kan vara musik, berättarstunder, besök från studieförbund eller andra föreningar. Det finns också tid för att sitta ned en stund tillsammans och samtala, att samlas vid måltider eller fikastunder.

På boendet finns anslaget veckans gemensamma aktiviteter. Du kan också fråga personalen vad som är planerat för veckan.

Vissa aktiviteter är även öppna för dig som har hemtjänst och bor i närområdet. Du kan kontakta boendet om du vill veta vilka aktiviteter som du kan delta i eller fråga din hemtjänstpersonal.

Telefonnummer
0910-73 78 00

Besöksadress
Buregården
Nygatan 9 932 51 Bureå

Nygården
Nygatan 11 A-C 930 15 Bureå

Skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se

Burträskgårdarna ligger i centrala Burträsk. Vård- och omsorgsboendet (det vi tidigare kallade äldreboende) byggdes 1993 och har 56 lägenheter som är 40-50 kvadratmeter stora. Burträskgårdarna består av tre flyglar. I alla flyglar finns gemensamt kök, matrum och tv-rum på alla våningar. Några av platserna på boendet är för korttidsvistelser och växelvård. Ungefär 500 meter bort finns en busshållplats.

Vilka aktiviteter finns hos oss?

På Burträskgårdarna finns tid för vardagsaktiviteter, egen tid och gemensamma aktiviteter. De gemensamma aktiviteter som ordnas kan vara musik, berättarstunder, besök från studieförbund eller andra föreningar. Det finns också tid för att sitta ned en stund tillsammans och samtala, att samlas vid måltider eller fikastunder.

På boendet finns anslaget veckans gemensamma aktiviteter. Du kan också fråga personalen vad som är planerat för veckan.

Vissa aktiviteter är även öppna för dig som har hemtjänst och bor i närområdet. Du kan kontakta boendet om du vill veta vilka aktiviteter som du kan delta i eller fråga din hemtjänstpersonal.

Telefonnummer
Boendechef 0910-58 52 63
Sjuksköterska 0910-73 79 80
Arbetsterapeut, sjukgymnast 0910-73 50 00

Enheterna
Sundet 0910-73 79 70
Udden 0910-73 79 71
Heden 0910-73 79 72
Gärdet 0910-73 79 73
Bäcken 0910-73 79 74
Holmen 0910-73 79 75

Besöksadress
Björnåkersgatan 16 937 31 Burträsk

Skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se

Dammen ligger i stadsdelen Brännan, i närheten av Klintforsån. Vård- och omsorgsboendet är byggt i två plan och byggdes 1959 och byggdes sedan ut 1985. Boendet har 44 lägenheter som är mellan 39 och 61 kvadratmeter stora. På varje våning finns matplats och tv. Det finns två uteplatser i söderläge, en från stora matsalen och den andra utanför mellangången. Avståndet till närmaste busshållplats är cirka 300 meter.

Vilka aktiviteter finns hos oss?

På Dammen finns tid för vardagsaktiviteter, egen tid och gemensamma aktiviteter. De gemensamma aktiviteter som ordnas kan vara musik, berättarstunder, besök från studieförbund eller andra föreningar. Det finns också tid för att sitta ned en stund tillsammans och samtala, att samlas vid måltider eller fikastunder.

På boendet finns anslaget veckans gemensamma aktiviteter. Du kan också fråga personalen vad som är planerat för veckan.

Vissa aktiviteter är även öppna för dig som har hemtjänst och bor i närområdet. Du kan kontakta boendet om du vill veta vilka aktiviteter som du kan delta i eller fråga din hemtjänstpersonal.

Telefonnummer
0910-737150

Besöksadress
Dammgatan 17 931 44 Skellefteå

Skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se

Hedvigsgården ligger i Kåge, strax norr om Skellefteå. Boendet är byggt i två våningar med 53 lägenheter. Storleken på lägenheterna är mellan 23 och 61 kvadratmeter.

Alla lägenheter har tillgång till gemensamma utrymmen och tv-hörna. Uteplats finns i form av en innergård omgiven av ett staket. Apotek finns i samma byggnad och busshållplats cirka 100 meter från boendet.

Vilka aktiviteter finns hos oss?

På Hedvigsgården finns tid för vardagsaktiviteter, egen tid och gemensamma aktiviteter. De gemensamma aktiviteter som ordnas kan vara musik, berättarstunder, besök från studieförbund eller andra föreningar. Det finns också tid för att sitta ned en stund tillsammans och samtala, att samlas vid måltider eller fikastunder.

På boendet finns anslaget veckans gemensamma aktiviteter. Du kan också fråga personalen vad som är planerat för veckan.

Vissa aktiviteter är även öppna för dig som har hemtjänst och bor i närområdet. Du kan kontakta boendet om du vill veta vilka aktiviteter som du kan delta i eller fråga din hemtjänstpersonal.

Telefonnummer
0910-71 24 92

Besöksadress
Nygatan 9 93431 Kåge

Skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se

 Hemgården ligger i Lövånger några mil söder om Skellefteå. På Hemgården finns tre enheter Prästkragen, Häggen och Syrenen. Lägenheterna är mellan 26 och 51 kvadratmeter. Samtliga lägenheter angränsar till gemensamma utrymmen med matplats och tv-hörna. Busshållplats finns cirka 400 meter från vård- och omsorgsboendet.

Hemgården är byggt 1953 och ombyggt två gånger, senast 1996. Enheterna Häggen och Syrenen, finns i två våningar och har 18 lägenheter. I en anslutande byggnad finns Trygghetsboendet Kyrkren. Enheten Prästkragen är byggd i ett plan och har 12 lägenheter. Det finns en inbyggd gångbro mellan Prästkragen och Häggen/Syrenen. Hemgården har en trivsam och tillgänglig utemiljö.

Vilka aktiviteter finns hos oss?

På Hemgården finns tid för vardagsaktiviteter, egen tid och gemensamma aktiviteter. De gemensamma aktiviteter som ordnas kan vara musik, berättarstunder, besök från studieförbund eller andra föreningar. Det finns också tid för att sitta ned en stund tillsammans och samtala, att samlas vid måltider eller fikastunder.

På boendet finns anslaget veckans gemensamma aktiviteter. Du kan också fråga personalen vad som är planerat för veckan.

Vissa aktiviteter är även öppna för dig som har hemtjänst och bor i närområdet. Du kan kontakta boendet om du vill veta vilka aktiviteter som du kan delta i eller fråga din hemtjänstpersonal.

Telefonnummer
Boendechef 0910-73 50 00
Sjuksköterska 0910-73 73 07
Arbetsterapeut, sjukgymnast 0910-73 50 00

Enheterna
Häggen 0910-73 73 00
Syrenen 0910-73 73 01
Prästkragen 0910-73 73 05

Besöksadress
Hemgården Prästgårdsvägen 10 930 10 Lövånger

Skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se

Höjdens vård- och omsorgsboende finns vid Morö Backe centrum. Boendet invigdes hösten 2012. Det finns 60 lägenheter, uppdelade på två våningar. Lägenheterna är 32 kvadratmeter och ligger i anslutning till gemensamma utrymmen med bland annat matplats och tv-hörna. I närheten finns en hälsocentral och en kyrka. Avståndet till busshållplatsen är cirka 100 meter.

Höjden arbetar med att främja aktiviteter, medskapande och välbefinnande hos de äldre. Här finns en stor lokal för samvaro och evenemang, ett aktivitetsrum samt ett spa med bastu och sittbadkar.

Vilka aktiviteter finns hos oss?

På Höjden finns tid för vardagsaktiviteter, egen tid och gemensamma aktiviteter. De gemensamma aktiviteter som ordnas kan vara musik, berättarstunder, besök från studieförbund eller andra föreningar. Det finns också tid för att sitta ned en stund tillsammans och samtala, att samlas vid måltider eller fikastunder.

På boendet finns anslaget veckans gemensamma aktiviteter. Du kan också fråga personalen vad som är planerat för veckan.

Vissa aktiviteter är även öppna för dig som har hemtjänst och bor i närområdet. Du kan kontakta boendet om du vill veta vilka aktiviteter som du kan delta i eller fråga din hemtjänstpersonal.

Telefonnummer
0910-71 25 50

Besöksadress
Morö backe torg 14 931 50 Skellefteå

Postadress: Höjdgatan 20

Skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se

Klockarhöjden ligger cirka två kilometer väster om centrala Skellefteå. Boendet har 70 lägenheter och byggdes 1972 samt bygges ut 1990. Lägenheterna är mellan 25 och 45 kvadratmeter och ligger nära de gemensamma utrymmena där de äldre äter mat och tittar på tv. Lägenheterna är fördelade på fem våningsplan. Det finns två uteplatser, en mot öster och en mot väster. Boendet ligger nära både kyrka och busshållplats.

Vilka aktiviteter finns hos oss?

På Klockarhöjden finns tid för vardagsaktiviteter, egen tid och gemensamma aktiviteter. De gemensamma aktiviteter som ordnas kan vara musik, berättarstunder, besök från studieförbund eller andra föreningar. Det finns också tid för att sitta ned en stund tillsammans och samtala, att samlas vid måltider eller fikastunder.

På boendet finns anslaget veckans gemensamma aktiviteter. Du kan också fråga personalen vad som är planerat för veckan.

Vissa aktiviteter är även öppna för dig som har hemtjänst och bor i närområdet. Du kan kontakta boendet om du vill veta vilka aktiviteter som du kan delta i eller fråga din hemtjänstpersonal.

Telefonnummer
0910-73 58 00

Besöksadress
Dirigentvägen 62, 931 46 Skellefteå

Skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se

Linagården ligger i Morö Backe centrum. Boendet byggdes 1996 och byggdes om 2007. Det finns 27 lägenheter i anslutning till gemensamma utrymmen med bland annat matplats och tv-hörna. Lägenheterna är 30 till 33 kvadratmeter stora. Alla lägenheter finns i markplan och har uteplats mot söder. I närheten finns bland annat en hälsocentral och en kyrka.

Aktiviteter som finns hos oss?

På Linagården finns tid för vardagsaktiviteter, egen tid och gemensamma aktiviteter. De gemensamma aktiviteter som ordnas kan vara musik, berättarstunder, besök från studieförbund eller andra föreningar. Det finns också tid för att sitta ned en stund tillsammans och samtala, att samlas vid måltider eller fikastunder.

På boendet finns anslaget veckans gemensamma aktiviteter. Du kan också fråga personalen vad som är planerat för veckan.

Vissa aktiviteter är även öppna för dig som har hemtjänst och bor i närområdet. Du kan kontakta boendet om du vill veta vilka aktiviteter som du kan delta i eller fråga din hemtjänstpersonal.

Telefonnummer
0910-737230
(Knappval 1 för 1/2an och knappval 2 för 3/4an)

Sjuksköterska: 0910-737237
Boendechef: 072-5714814

Besöksadress
Daghemsgränd 6A-C, 8 & C 931 50 Skellefteå

Skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se

Norrgårda vård- och omsorgsboende ligger i Byske, några mil norr om Skellefteå. Vård- och omsorgsboendet byggdes 1975 och tillbyggt vid två tillfällen, senast 2010-11. Norrgårda är byggt i tre våningar med 54 lägenheter. Lägenheterna är mellan 24 och 31 kvadratmeter och en lägenhet är 40 kvadratmeter. Det finns uteplats samt balkonger från gemensamma utrymmen mot söder. Lägenheterna angränsar till gemensamma utrymmen med matplats och tv-hörna. Norrgårda finns i anslutning till hälsocentralen och folktandvården. Avstånd till busshållplats är cirka 300 meter.

Vilka aktiviteter finns hos oss?

På Norrgårda finns tid för vardagsaktiviteter, egen tid och gemensamma aktiviteter. De gemensamma aktiviteter som ordnas kan vara musik, berättarstunder, besök från studieförbund eller andra föreningar. Det finns också tid för att sitta ned en stund tillsammans och samtala, att samlas vid måltider eller fikastunder.

På boendet finns anslaget veckans gemensamma aktiviteter. Du kan också fråga personalen vad som är planerat för veckan.

Vissa aktiviteter är även öppna för dig som har hemtjänst och bor i närområdet. Du kan kontakta boendet om du vill veta vilka aktiviteter som du kan delta i eller fråga din hemtjänstpersonal.

Telefonnummer
Boendechef 0910-73 50 00
Sjuksköterska 0910-74 04 60
Arbetsterapeut, sjukgymnast 0910-73 50 00

Enheterna
Granen Tallen Lönnen och Pilen 0910-740450

Besöksadress
Ringvägen 8 A 930 47 Byske

Skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se

Regnbågen ligger i stadsdelen Anderstorp. Vård- och omsorgsboendet är byggt 1980, 2008 samt ombyggt 2014/2015. Det finns 46 lägenheter, som är mellan 24 och 31 kvadratmeter.

Huset är uppdelat i fyra flyglar, alla i markplan. Alla rum angränsar till gemensamma utrymmen med bland annat matrum och tv-hörna. Vinterträdgården är en uppskattad del i vård- och omsorgsboende. Vård- och omsorgsboendet är i samma hus som hälsocentralen. Busshållplats finns cirka 50 meter bort.

Vilka aktiviteter finns hos oss?

På Regnbågen finns tid för vardagsaktiviteter, egen tid och gemensamma aktiviteter. De gemensamma aktiviteter som ordnas kan vara musik, berättarstunder, besök från studieförbund eller andra föreningar. Det finns också tid för att sitta ned en stund tillsammans och samtala, att samlas vid måltider eller fikastunder.

På boendet finns anslaget veckans gemensamma aktiviteter. Du kan också fråga personalen vad som är planerat för veckan.

Vissa aktiviteter är även öppna för dig som har hemtjänst och bor i närområdet. Du kan kontakta boendet om du vill veta vilka aktiviteter som du kan delta i eller fråga din hemtjänstpersonal.

Telefonnummer
0910-736960

Besöksadress
Anderstorpsleden 1 931 56 Skellefteå

Skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se

Skogsbackens vård- och omsorgsboende ligger i centrala Boliden, några mil väster om Skellefteå. Vård- och omsorgsboendet byggdes 1982 det gjordes en omfattande renovering 2014/2015. Boendet har 23 lägenheter, mellan 26 och 43 kvadratmeter. En av lägenheterna på enheten Granen används för korttidsvistelse och växelvård. Alla lägenheter angränsar till gemensamma utrymmen där det finns matplats och tv-hörna.

Alla lägenheter är i markplan och det finns en gemensam innergård med odlingar, promenadstråk och bänkar. Innergården är avgränsad med staket och alla boenden når den via gemensamma utrymmen.

Restaurangen, som finns i samma hus som Skogsbacken, är öppen klockan 11.30-13.00.

Vilka aktiviteter finns hos oss?

På Skogsbacken finns tid för vardagsaktiviteter, egen tid och gemensamma aktiviteter. De gemensamma aktiviteter som ordnas kan vara musik, berättarstunder, besök från studieförbund eller andra föreningar. Det finns också tid för att sitta ned en stund tillsammans och samtala, att samlas vid måltider eller fikastunder.

På boendet finns anslaget veckans gemensamma aktiviteter. Du kan också fråga personalen vad som är planerat för veckan.

Vissa aktiviteter är även öppna för dig som har hemtjänst och bor i närområdet. Du kan kontakta boendet om du vill veta vilka aktiviteter som du kan delta i eller fråga din hemtjänstpersonal.

Telefonnummer
Boendechef 0910-71 24 54
Sjuksköterska 0910-73 64 42
Arbetsterapeut, sjukgymnast 0910-73 50 00

Enheterna
Tallen 0910-73 64 40
Granen 0910-73 64 41

Besöksadress
Ringen 72-74
936 31 Boliden

Skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se

Skärgårdshemmet ligger i centrala Skelleftehamn. Vård- och omsorgsboendet byggdes 1978 och helrenoverades 1996. Det finns 30 lägenheter som alla finns på markplan. De är mellan 23-26 kvadratmeter stora.

Det finns två uteplatser, en mot söder och en mot norr samt en innergård. Lägenheter angränsar till gemensamma utrymmen i form av matplats och tv-hörna. Avstånd till busshållplats är cirka 50 meter.

Vilka aktiviteter finns hos oss?

På Skärgårdshemmet finns tid för vardagsaktiviteter, egen tid och gemensamma aktiviteter. De gemensamma aktiviteter som ordnas kan vara musik, berättarstunder, besök från studieförbund eller andra föreningar. Det finns också tid för att sitta ned en stund tillsammans och samtala, att samlas vid måltider eller fikastunder.

På boendet finns anslaget veckans gemensamma aktiviteter. Du kan också fråga personalen vad som är planerat för veckan.

Vissa aktiviteter är även öppna för dig som har hemtjänst och bor i närområdet. Du kan kontakta boendet om du vill veta vilka aktiviteter som du kan delta i eller fråga din hemtjänstpersonal.

Telefonnummer
0910-736565

Besöksadress
Ursviksgatan 129 B 932 32 Skelleftehamn

Skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se

Vård- och omsorgsboendet Sunnanäng invigdes i maj 2013. Boendet finns i stadsdelen Sunnanå. Vård- och omsorgsboendet har 60 lägenheter uppdelade på tre flyglar i två plan. Lägenheterna angränsar till gemensamma utrymmen som matplats och tv-hörna.

Aktiviteter som bedrivs hos oss

På Sunnanäng finns tid för vardagsaktiviteter, egen tid och gemensamma aktiviteter. De gemensamma aktiviteter som ordnas kan vara musik, berättarstunder, besök från studieförbund eller andra föreningar. Det finns också tid för att sitta ned en stund tillsammans och samtala, att samlas vid måltider eller fikastunder.

På boendet finns anslaget veckans gemensamma aktiviteter. Du kan också fråga personalen vad som är planerat för veckan.

Vissa aktiviteter är även öppna för dig som har hemtjänst och bor i närområdet. Du kan kontakta boendet om du vill veta vilka aktiviteter som du kan delta i eller fråga din hemtjänstpersonal.

Telefonnummer
0910-74 04 14

Besöksadress
Karlsgårdsleden 10, 931 63 Skellefteå

Skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se

Tor ligger i stadsdelen Älvsbacka. Boendet har närhet till promenadstråk längs älven. Boendet byggdes 1980 och renoverades 2013/2014.

Det har 40 lägenheter fördelat i fyra plan och alla lägenheter är mellan 33 och 60 kvadratmeter. Boendet finns nära ett promenadstråk längs älven och de flesta lägenheter har tillgång till balkong. I de gemensamma utrymmena finns en stor balkong för gemensamt bruk. I de gemensamma utrymmena finns plats för måltider och en tv-hörna. Avstånd till busshållplats är cirka 50 meter.

Aktiviteter som bedrivs hos oss

På Tor finns tid för vardagsaktiviteter, egen tid och gemensamma aktiviteter. De gemensamma aktiviteter som ordnas kan vara musik, berättarstunder, besök från studieförbund eller andra föreningar. Det finns också tid för att sitta ned en stund tillsammans och samtala, att samlas vid måltider eller fikastunder.

På boendet finns anslaget veckans gemensamma aktiviteter. Du kan också fråga personalen vad som är planerat för veckan.

Vissa aktiviteter är även öppna för dig som har hemtjänst och bor i närområdet. Du kan kontakta boendet om du vill veta vilka aktiviteter som du kan delta i eller fråga din hemtjänstpersonal.

Telefonnummer
Boendechef: 0910-73 58 50

Arbetsterapeut och sjukgymnast 0910-73 50 00

Besöksadress
Manhemsgatan 29, 931 34 Skellefteå

Skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se

Trivseln ligger i centrala Ursviken. Vård- och omsorgsboendet byggdes 1984 och byggdes delvis om 2013. Boendet har 37 lägenheter fördelat på två våningsplan. Lägenheterna är mellan 44 och 65 kvadratmeter.

Boendet ligger i anslutning till en livsmedelsbutik och en busshållplats. Alla lägenheter på markplan har egen uteplats och lägenheterna på övre plan har egen balkong. Det finns en stor uteplats mot öster. Avstånd till busshållplats är cirka 150 meter.

Vilka aktiviteter bedrivs hos oss?

På Trivseln finns tid för vardagsaktiviteter, egen tid och gemensamma aktiviteter. De gemensamma aktiviteter som ordnas kan vara musik, berättarstunder, besök från studieförbund eller andra föreningar. Det finns också tid för att sitta ned en stund tillsammans och samtala, att samlas vid måltider eller fikastunder.

På boendet finns anslaget veckans gemensamma aktiviteter. Du kan också fråga personalen vad som är planerat för veckan.

Vissa aktiviteter är även öppna för dig som har hemtjänst och bor i närområdet. Du kan kontakta boendet om du vill veta vilka aktiviteter som du kan delta i eller fråga din hemtjänstpersonal.

Telefonnummer
0910-712970

Besöksadress
Skyttevägen 13, 93236 Ursviken

Skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se

Ömheten ligger vid Morö Backe centrum och byggdes 2009. Det finns 60 lägenheter som är uppdelade på tre flyglar i två plan. Lägenheterna är alla 31 kvadratmeter och angränsar till gemensamma utrymmen med bland annat matplats och tv-hörna. Det finns även ett gemensamt rum som är anpassat för att stimulera sinnen och känsla. Rummet leder ut till ett växthus där boende och personal tillsammans kan hjälpas åt med gemensamma odlingar.

Parken i söderläge inramas av ett plank i gammal stil och är utformad så att de boende ska uppmuntras att vara ute själva om de vill. Slingrande gångstråk och välbekant växlighet som äppelträd, vinbärsbuskar och krusbärsbuskar skapar en miljö som känns igen och är trygg för de boende. I närheten finns bland annat vårdcentral och kyrka. Busshållplats finns cirka 100 meter från boendet.

Vilka aktiviteter finns hos oss?

På Ömheten finns tid för vardagsaktiviteter, egen tid och gemensamma aktiviteter. De gemensamma aktiviteter som ordnas kan vara musik, berättarstunder, besök från studieförbund eller andra föreningar. Det finns också tid för att sitta ned en stund tillsammans och samtala, att samlas vid måltider eller fikastunder.

På boendet finns anslaget veckans gemensamma aktiviteter. Du kan också fråga personalen vad som är planerat för veckan.

Vissa aktiviteter är även öppna för dig som har hemtjänst och bor i närområdet. Du kan kontakta boendet om du vill veta vilka aktiviteter som du kan delta i eller fråga din hemtjänstpersonal.

Telefonnummer
Boendechef 0910-71 22 80
Sjuksköterska 0910-71 22 82
Arbetsterapeut, sjukgymnast 0910-73 50 00

Enheterna
Blomman 0910-71 20 03
Dalen 0910-71 20 06
Hagen 0910-71 20 01
Kullen 0910-71 20 04
Lunden 0910-71 20 05
Ängen 0910-71 20 02

Besöksadress
Televägen 19, Skellefteå

Skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se

Här är våra boenden

Här är våra boenden

Vill du svara på en enkät om webbplatsen?

Genom att svara på enkäten hjälper du oss förbättra webbplatsen. Tack!

Svara på vår enkätlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se